26 Ekim 2020 Pazartesi Saat:
08:57
07-06-2014
  

Bölgemiz Sorunları ve Çözüm Yolları Sonuç Bildirgesi

Bölgemiz Sorunları ve Çözüm Yolları Paneli Sonuç Bildirgesi

Facebook da Paylaş

 


Yüce Allah'ın salat ve selamı rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.a), O'nun tertemiz Ehlibeyt’ine ve seçkin ashabına olsun.


 

Ehlibeyt Âlimleri Derneği / Ehlader tarafından 07.06.2014 tarihinde Dernek merkezinde düzenlenen "Türkiye ve Bölgemizde Gelişen Olaylar, Sorunlar ve Çözüm Yolları" başlıklı panele Türkiye ve  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Ehlibeyt âlimleri katılarak fikir alışverişinde bulunmuş, sorunları değerlendirip, çözüm yolları aramışlardır.


Türkiye Ehlibeyt âlimlerinin kahır ekseriyetinin katılmış olduğu bu panel neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1- Bizler Türkiyeli Ehlibeyt âlimleri olarak, temel ilkemizin İslami vahdet ve Müslümanlar arasında kardeşliğin olduğunu bildirir, hangi din, mezhep, meşrep, tarikat ve siyasi akımdan olursa olsun; bu ilkeye ters düşen her türlü aşırı hareketleri kabul etmediğimizi ve aşırılıkların milli ve ümmet birliğini zedelediğini düşünerek tüm bunlara karşı olduğumuzu ilan ederiz.


2- Ehlibeyt âlimleri, ülkemizde ve coğrafyamızda din, mezheb, dil, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin milli birlik ve beraberlik noktasında herkesin özellikle din adamlarının daha fazla duyarlı olması gerektiğine inanmaktadır.


3- Bilinmelidir ki; Müslümanların arasındaki sevgi, beraberlik, kardeşlik duygularını örseleyen, onların aralarındaki bağı gevşeten, ümmetin birliğini, bütünlüğünü ve gelişimini zedeleyen her türlü girişim başlı başına bir ifsaddır ve buna sebep olanlar Allah katında ve halk vicdanında büyük bir vebal altına girmiş olacaklardır.


4- Maalesef İslam memleketlerinde çok üzücü ve yürek yakıcı acılar yaşanmaktadır. Müslümanların bu vahim ve üzücü durumdan kurtulması, sorunlarını çözümlemesi ve düşmanın hezimete uğratılması için vahdetin kaçınılmaz temel ilke olduğuna, bunun için de herkesim tarafından şunların mutlaka yapılması gerektiğine inanmaktayız:


a) Her şeyden önce milli ve dini açıdan ortak yönlerimizi görmeli, bunları ön plana çıkararak kardeşliğe katkı sağlamalıyız.


b) Birbirimizi çok yakından, hem de en yetkili ağızlardan ve en sağlam kaynaklardan tanımaya çalışmalıyız. Bunu yaparsak inanıyoruz ki birçok isnat ve ithamların asılsız veya zannedildiği şekilde olmadığı ortaya çıkacaktır.


c) Hiçbir mezhebe, şahsa ve gruba ön yargılı ve peşin hükümlerle yaklaşmamak gerekir. Bilinmelidir ki önyargı, kişilik hastalığı; bilinçli algı oluşturmak ise fitnedir.


d) Her grubun sadece kendi kaynaklarına yetinip başkaları hakkında görüş belirtme alışkanlığına son verilmelidir. Kuran'ın emri gereği diyaloglarımızı günden güne geliştirmeli, araştırmaktan ve birbirimizi dinlemekten hiçbir zaman çekinmemeli; kısacası herkes ve herkesim kendini ve inancını nasıl ifade ediyorsa öyle kabul etmeliyiz ve farklı görüşleri kardeşlik ve içtihad çerçevesinde değerlendirmeliyiz. En önemlisi ise çeşitli mezheplere mensup İslâm âlimleri arasında güçlü bir diyalog oluşmalı ve mümkün derecede sık sık bir araya gelinmelidir.


e) Eğer bizler gaflet uykusundan uyanıp mezhebî ihtilaflar ve farklılıklar üzerinden siyaset yapma ve söylem geliştirme aymazlığından kurtulamazsak, yarın Allah'ın huzuruna ümmetin onurunu ve zindeliğini Amerika ve İsrail’e peşkeş çeken mücrimler olarak çıkmaktan kendimizi kurtaramayacağız.


5- İslâm ümmeti, hâlihazırda, kendi iç sorunlarının oluşturduğu  tehlikelerin yanı sıra, inanç ve kültür alanlarında, İslam düşmanlarının planlı saldırılarına maruz kalmaktadır. Bu doğrultuda, Müslümanların zaaflarını kullanan İslâm düşmanlarının Müslümanları doğru yoldan saptırmak ve İslâm dünyasına ağır bir darbe indirmek amacıyla, akla hayale gelmeyecek yollara başvurduklarının bilincinde olmalıyız.


6- ABD ve topyekûn  Batı emperyalizminin her türlü desteğine sahip Siyonist İsrail rejiminin mazlum Filistin halkına karşı yarım asırdan beri uyguladığı sürgün, katliam ve cinayetleri şiddetle lanetleniyor ve bu gayrimeşru rejimin uğursuz varlığına son verilmesi yönünde Filistin ve Lübnan ve genel olarak Ortadoğu’da sürdürülen direniş hareketini desteklediğimizi ilan ediyoruz.


7- Karabağ’ın Ermeni işgali altında olmasını şiddetle kınıyor ve her türlü işgal ve sömürüye son verilmesini, ülkemiz ile Azerbaycan devletinin işgale karşı güç birliği yapmalarını ve işgalcilere karşı onurlu duruş sergilemelerini talep ediyoruz.


8- Bu toplantıya katılanlar Bahreyn'in mazlum halkının İslami ve haklı taleplerini desteklemekle birlikte onların meşru isteklerinin her alanda destekleneceğini ilan etmekte ve Bahreyn halkının itirazlarının barışçıl olmasında büyük bir rol üstlenmiş olan Bahreyn ulemasıyla dayanışma içinde olduğunu bildirmektedir. Ayrıca dünyanın zorba güçlerine bağlı basın yayın kuruluşları ve kurumları tarafından, Bahreyn’in mazlum halkına karşı yapılmakta olan medya boykotu ve ayrımcılığı kınamaktadır.


Aynı şekilde bölgemizdeki İslami uyanış hareketlerini destekliyor özellikle de Mısır halkının özgür iradesine yapılan darbeyi şiddetle kınıyoruz.   


9- Dış güçlerin müdahalesine ve başka ülkelerden gelenlerin saldırılarına son verilerek, Suriye halkının kendi bağımsız iradeleriyle barışçıl bir çözüm sağlanması gerektiğine inanmaktayız. Önemli olan başkalarının değil de Suriye halkının ne istediği ve direniş ekseninin zarar görmemesidir.


10- Myanmar’da Müslümanların maruz kaldığı katliamın durdurulması, bunun için de İslam ülkelerinin yöneticilerinin çaba sarf etmesinin zorunlu ve vicdani bir görev olduğuna inanmaktayız.


11- Türkiye'de bulunan ve bu toplantıya katılan Ehlibeyt âlimleri için çok büyük ehemmiyet arz eden bir diğer mesele ise; ülkemizin birliği ve bu ülkede yaşayan her kesimin kardeşlik duygularını güçlendirmesidir. Bunun için eylem ve söylemlerinde çok dikkatli olan âlimlerimiz aynı hassasiyeti devlet erkânından, siyasilerden ve sorumlu yazar ve aydınlardan da beklemektedir. Ve yine komşular ile sorunların sıfıra indirgenmesini, bölge ülkeleriyle ilişkilerin arttırılmasını ve haksız baskılara maruz bırakılmış ülkelerle dayanışma içine girilmesini talep ediyor. Bilmeliyiz ki Batı’da İslamfobi propagandası yapanlar aynı zamanda İslam ülkelerinde Şiafobi saçmalığını sürdürmektedirler.


12- Bizler ve dünya genelindeki Ehlibeyt (a.s) taraftarlarının en büyük ideali; Kur'an öğrenmek, ilme ehemmiyet vermek, Allah, Resul ve pak imamların izinden gitmek, ahlaki değerleri ve sünneti nebeviyi yaşamlarında pratiğe dökmek, tüm insanlığın Allah’a ve İslam’a yönelmesini sağlamak, dünyayı barış ve kardeşlik içinde yaşanılır kılmak olduğunu bildiririz.


Son olarak, Yüce Allah'a bu paneli gerçekleştirme tevfikini bizlere bahşettiği için hamdediyoruz.

 

Ve yine Rabbimize sonsuz hamdlar olsun ki Ehlibeyt Âlimleri Derneği'nin 3. Genel kurul toplantısını yapmaktayız. Yeni yönetim ile yukarıda belirttiğimiz hedeflere ve çözümlere çok daha hızlı ulaşacağımızı ümit ediyoruz.


Aynı şekilde her zaman Ehlader'in yanında yer alan, ülkemizin her köşesinde aktif bir şekilde derneğimizi temsil eden ve bugün buraya katılan değerli âlimlerimize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.


 

Ehlibeyt Âlimleri Derneği

 

07.06.2014

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler