26 Ekim 2020 Pazartesi Saat:
09:06
27-02-2020
  

İmam Hadi'den (a.s) Kırk Hadis

İnsanlar, dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleriyle değer kazanırlar...

Facebook da Paylaş


 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 1- “Kendi değerini bilmeyenin şerrinden emin olma.”
 
2- “Dünya bir pazardır, bazıları orada kazanır, bazıları ise zarar görür.”
 
3- “Kendini beğenen kimseye öfkelenen çok olur.”
 
4- “Fakirlik, aç gözlülük ve ümitsizlikten ibarettir.”
 
5- “Hayırdan daha hayır, o hayrı yapandır; güzel sözden daha güzel, onu söyleyendir; ilimden daha üstün, o ilmi taşıyandır; kötüden daha kötü, onu kazanandır; vahşetten daha vahşet, o vahşetli ameli yapandır.”
 
6- “Allah, kendisini vasfettiği vasıftan başka şekilde vasfedilmez. Allah'ı vasfetmek nasıl mümkün olabilir? Oysa ki duyu organları, O'nu idrak etmekten, vehimler O'na ulaşmaktan, sezgiler O'nu sınırlamaktan ve gözler O'nu kuşatmaktan acizdir. Yakın olduğu halde uzaktır, uzak olduğu halde yakındır…”
 
7- “Kim (Allah tarafından) günah işlemeğe mecbur kılındığını zannederse, kendi günahını Allah'ın üzerine atmış ve kulları cezalandırmada O'na zulüm isnat etmiştir.”
 
8- “Allah'ın, kendisine dua edilmesini sevdiği bazı yerler vardır, o yerlerde dua edenin duasını kabul eder; Hz. Hüseyin'in haremi de o yerlerden biridir.”
 
9- “Adaletin zulümden daha yaygın olduğu bir zamanda, kötülüğüne yakin etmedikçe bir kimsenin diğer bir kimse hakkında su-i zanda bulunması haramdır; zulmün adaletten daha yaygın olduğu bir zamanda ise, bir kimsenin iyi olduğunu bilmedikçe ona hüsn-i zanada bulunmak doğru değildir.”
 
10- “Kim, hakkı aramak üzere hareket eder de kemaline varmadan ölürse, hayır üzere ölmüştür. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kim, Allah ve Resulüne doğru hicret ederek evinden çıkar ve sonra ölürse, onun mükafatı Allah'a aittir.”[ Nisa/100.]
 
11- “Kim Allah'tan çekinirse, ondan çekinirler; kim Allah'a itaat ederse, ona itaat ederler; kim yaratıcıya itaat ederse, yaratığın gazabından korkmaz; kim Allah'ı gazaplandırırsa, yaratığın kendisine gazap edeceğine yakin etmelidir.”
 
12- “İleri görüşlülükle, tefritin doğuracağı hasret ve pişmanlıkları hatırla (ve onları telafi etmeye çalış).”
 
13- “Haset, hasenatı yok ettiği gibi halkın öfkesine de yol açar.”
 
14- “Anne ve babayı incitmek, fakirlik ve zillete sebep olur.”
 
15- “Kınamak, ağır sözlerin anahtarı olmasıyla birlikte kin beslemekten daha iyidir.”
 
16- “Bilin ki nefis, verilene en çok yüz çevirendir; esirgenilenden ise en çok geri durandır.”
 
17- “Öğretmen ve öğrenci ilerlemede ortaktırlar.”
 
18- “Uyanık kalmak, uykunun tadını çoğaltır; açlık da yemeğin lezzetini artırır.” (Geceleri ibadet ve gündüzleri ise oruç tutmaya teşvik olarak buyurmuştur.)
 
19- “Ailenin önünde yere düşeceğin (can vereceğin) anı aklına getir; ne doktorlar seni ölümden kurtarabilir ve ne de dostunun sana faydası olur.”
 
20- “Kim, kalbinin inanmadığı bir din üzereyken bir ameli yaparsa, Allah onun o amelini ondan kabul etmez.”
 
21- “Kim Allah'ın hile ve elemli cezasından emin olursa tekebbür eder; öyle ki sonunda O'nun kazasına ve geçerli emrine duçar olur.”
 
22- “Nimetlerin kadrini bilerek onları koruyun ve onlara şükrederek artmasını isteyin.”
 
23- “Kim Allah tarafından açık bir delil üzere olursa (yakin derecesine varırsa), bedeni doğranıp parça parça edilse bile dünya musibetleri ona kolay gelir.”
 
24- “Allah, dünyayı musibet, ahireti ise mükafat evi kılmıştır; dünya musibetini ahiret mükafatının sebebi, ahiret sevabını da dünya musibetinin bedeli kılmıştır.”
 
25- “Allah bir kulun hayrını isterse, kınandığında kabul eder.”
 
26- “Yumuşak huylu zalimin, yumuşaklığı vasıtasıyla zulmünü affettirmesi mümkün olduğu gibi, haklı sefihin (ahmağın) akılsızlığı da onun haklı olmasını gösteren nuru söndürebilir.”
 
27- “İmam Ali Naki (a.s)'ın, zamanının halifesine hitaben söylediği şiir:
 
“Onlar (zalim zorbacılar) dağların doruk kalelerinde sabahladılar, koruyordu onları güçlü kişiler, ama bir fayda etmedi.
 
İzzetten sonra kendi kalelerinden aşağı indirildiler; karanlık ve dar çukurlara dolduruldular; ne de kötü yere indiler.
 
Kabre konulduktan sonra bir münadi şöyle nida etti; “Nerede o taçlar ve ziynetler?!
 
Nerede o perde ve cibinlikler arkasında saklanan refaha ermiş yüzler?!
 
Kabir, onların durumu hakkında soru sorulduğunda açık bir ifadeyle; böcekler onların yüzleri üstünde savaşıyorlar dedi.
 
Onlar uzun bir müddet yiyip içtiler, şimdi ise başkalarına yem oldular.
 
Nice yıllar, oturmak için binalar yaptılar. Ama sonunda ev ve de ailelerinden ayrılıp diğer yere intikal ettiler. Uzun bir müddet, hazineler toplayıp mallar yığdılar. Sonunda onları düşmanlara dağıtıp göç ettiler.”
 
28- “Dalalet ve küfürden Allah'a sığınıyorum. Biz ne cebre inanıyoruz, ne de tefvize; biz, Kur'ân'ın tanıklık ettiği ve Peygamber'in Ehl-i Beyt'inden olan hidayet İmamlarının da inandığı akide üzere bu ikisinin arasında yer alan hadd-ı vasata inanıyoruz; o hadd-ı vasat da Allah'ın bize verdiği güç ve kabiliyete dayalı olan imtihan ve sınamaktadır. Allah-u Teala bizi, bu verdiği kudrette kendisine kul etmiştir.”
 
29- “Elinin altındaki kimseye, (yersiz yere) kızmak alçaklıktır.”
 
30- “Şükredenin şükretmesiyle duyduğu mutluluk, şükrü gerekli kılan nimetin verdiği mutluluktan daha çoktur. çünkü nimet metadır (geçici zevklerdir); şükür ise hem nimettir, hem de mükafat.”
 
31- “İnsanlar, dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleriyle değer kazanırlar.”
 
32- “Kıskançlıktan kaçın; çünkü onun kötü etkisi sende zahir olur, düşmanında ise bir etki yapmaz.”
 
33- “Hikmet, tabiatı bozuk insanlarda etkili olmaz.”
 
34- “Münakaşa, eski dostluğu bozar.”
 
35- “İncittiğin bir kimseden samimiyet, aldattığın bir kimseden vefa, kendisine su-i zanda bulunduğun kimseden de nasihat bekleme.”
 
36- “Huysuz, nefsinin esiri olduğu gibi cahil de dilinin esiridir.”
 
37- “Kim dostluk ve görüşünü sana toplarsa, sende itaatini ona topla.”
 
38- “Şaka, sefihlerin latifesi ve cahillerin işidir.”
 
39 “Musibet, sabreden kimse için bir, sabırsızlık yapan kimse için ise ikidir. (çünkü hem musibet görmüş, hem de sabırsızlık yaparak mükafatı elden vermiştir).”
 
40- “Bencillik, insanı ilim öğrenmekten alıkoyar; hakirlik ve cahilliğe sebep olur”

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler