16 Ocak 2022 Pazar Saat:
20:43
06-08-2015
  

İslam'da Çocuğun Değeri

Salih evlat, Allah'ın kendi kulları arasında taksim ettiği reyhan gülüdür...

Facebook da Paylaş
 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Dr. Rıza Ramazan

 

Yüce Allah'ın insana bahşettiği en büyük ve en faydalı nimetlerden biri evlattır. Salih evlat, insan için hayır ve yücelik kaynağı, dünya ve ahirette insana çok faydalar ulaştıran büyük bir sermaye olabilir. Bu yüzden insan, bu büyük nimet karşılığında yüce Allah'a şükretmelidir.


Hz. İbrahim'in (a.s) Kur'ân-ı Kerim'de yüce Allah'a şükrü, çocuğun önem ve konumuna ışık tutmaktadır. İbrahim (a.s), yüce Allah'ın huzurunda yaptığı dua ve yakarış ile yaşlılık döneminde, İsmail ve İshak adında iki çocuk sahibi olmuş ve bu nimet dolayısıyla yüce Allah'a şükretmişti. İsmail ve İshak’ın Hz. İbrahim'den (a.s) sonra peygamberlikle görevlendirildiğini de hemen hatırlatmalıyım. Hz. İbrahim'in (a.s) çocuk nimetine sahip olduğu için yüce Allah'a şükretmesi Kur'ân'da şöyle geçer:


"İhtiyar hâlimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir." [1]


Bu ayetten de anlaşıldığı gibi, insan yaşamında evladın önemli bir yeri ve konumu vardır. İşte bundan dolayı da Hz. İbrahim (a.s) yaşlılık çağında yüce Allah'tan evlat istemiş ve Allah'ta duasını kabul buyurmuştu.


Hz. Zekeriya (a.s) da ihtiyarlık döneminde mihrabında ibadet ederken yüce Allah'tan evlat istemiş ve şöyle demişti:
 

"Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver. Ki o bana varis olsun; Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl!" [2]


Bunlardan anlaşılan şudur:

 

İyi çocuk sahibi olmak, salih insanların ve Allah velilerinin güzel arzularından biri olmuş ve hatta yaşlılık döneminde bile bu arzularını dua şeklinde yüce Allah'tan istemişlerdir.


Anne ve Babanın Ahiretinde Çocuğun Rolü


Belirtildiği üzere, çocuk sahibi olmak çok büyük ve değerli bir sermayedir. Anne ve babası tarafından iyi eğitilen ve yetiştirilen bir çocuk, hem yaşadıkları müddetçe ve hem de ölümlerinden sonra ebeveynine faydalı olacaktır. Yani ölmüş olan anne ve baba, çocuklarının dünyada yaptığı her iyi ve hayırlı işin bereketlerinden ahiret hayatında faydalanacaklardır. Çocuklarının eğitimi hususunda tembellik eden, yetersiz kalan ve böylece de kural tanımaz ve suç işlemekten çekinmeyen biri olarak topluma katılmasına neden olan anne ve babalar, ölmüş olsalar bile, çocuklarının her hata ve suçunun sonuçlarından etkileneceklerdir.


Bazı rivayetler, iman üzere dünyadan ayrılan baba ve annelerin, kendi evlatlarının ibadet, dua ve hayır işlerinden tamamen faydalanacaklarına dikkat çekmiştir. İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur:


"Beş kişi vardır ki kabirlerindedirler ve boyuna onların amel dosyasına sevap akar: O ki bir ağaç dikmiştir, o ki bir su kuyusu kazmıştır, o ki Allah için bir mescit bina etmiştir, o ki Kur'ân yazmıştır ve o ki kendi yerini salih bir evlada bırakmıştır."[3]


Baba ve annelerin fazla çocuk sahibi olmak istemelerinin farklı nedenleri vardır ve bunlardan biri de, çocuklarının dünyada yaptıkları güzel ve hayırlı işlerden ahiret hayatında faydalanmaktır. İshak İbn Ammar, İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder:


"Biri şöyle diyordu: Uzun bir zaman çocuk sahibi olmaya hiç rağbet etmemiştim. Nitekim Allah’ın inayet ve lütfu ile hac ibadetini yapıyordum ve Arafat'ta bulunmaktaydım. Yanımda genç biri dua ediyor, gözyaşı döküyor ve 'Allah'ım! Babam ve annem... Babam ve annem...' diyordu. Bu gencin, baba ve annesi hakkında dua edişini duyunca, evlat sahibi olmayı çok istedim."[4]


Ayetler ve Hadisler Işığında Çocuk


Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’in birçok ayetinde, çocuğun insan için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ayetlerden biri şöyle buyurmaktadır:


"Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızklandırdı."[5]


İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:


"Mutlu insan, kendinden bir evlat görünceye dek ölmeyen kimsedir."


Yüce Peygamberimizden (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir:


"Salih evlat, Allah'ın kendi kulları arasında taksim ettiği reyhan gülüdür."[6]


Yüce Efendimizin (s.a.a) bir diğer buyruğu şöyledir:


"Salih evlat, güzel kokulu cennet güllerinden biridir."


Müminler Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:


"Evladın hastalanması, baba ve annenin hayrınadır, çünkü onların günahlarının kefareti sayılacaktır."


Öte yandan bazı ayet ve hadisler şu noktanın altını çizmiştir: Yüce Allah'ın isteği doğrultusunda çocuğu eğitmek, hem çocuğun olgunluk ve erginlik kazanmasına neden olacak ve hem de baba ve annenin ilahi sınavlardan başarıyla geçip yüce Allah'ın vadettiği büyük mükâfatı kazanmalarını sağlayacaktır.


Bir rivayette şöyle geçer:

 

"Allah Resulü (s.a.a), Medine mescidinin minberinde vaaz ve nasihat ediyordu. Hasan (a.s) ve Hüseyin (a.s) mescide girdiler. Kırmızı gömlek giyinmişlerdi. Yürürken yere düştüler. Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a) hızla minberden inerek her ikisini bağrına bastı[7] ve şu ayeti okudu: "Mallarınız ve evlâtlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükâfat var."[8]


Evlat hakkında tavsiyelerde bulunan ayet ve hadislere dikkat edildiğinde, insanın sorumluluk ve yükümlülüğünün de çok büyük olduğu anlaşılacaktır. Bu büyük vazife, gerekli ölçüde çocuğun eğitim ve öğretimine ilgi göstermektir.


Kuşkusuz ki evliliği sadece cinsel istekleri doyurma aracı olarak gören bir erkek, elbette ki çocuk eğitimi ve aile ile ilgilenme gibi alanlarda hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek, kendisini sorumlu görmeyecektir. Bu sorumsuzca yaklaşım, kişinin bencilliğini gösterir. Bu tür insanlar evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı ve çocuk eğitmeyi, cinsel açıdan tatmine ve laubali davranışlara engel olarak görürler. Gerçekte bu insanlar, insanlıklarını ve sorumluluklarını unutmuşlardır.
 

Kaynaklar
[1]- İbrahim, 39
[2]- Meryem, 5-6
[3]- Camiu'l-Ahbar, s: 105
[4]- Usul-u Kafî, c: 6, s: 3
[5]- Nahl, 72
[6]- Usul-u Kafî, c: 6, s: 2
[7]- Biharu'l-Envar, c: 42, s: 284
[8]- Teğabün, 15

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler