28 Ekim 2020 Çarşamba Saat:
21:20
15-02-2013
  

Kamuda başörtüsüne hiçbir engel yok

AB Bakanlığı'nın Başbakan Erdoğan'a ve Bakanlar Kurulu'na sunduğu rapora göre, Fransa hariç 26 Avrupa Birliği ülkesinde kamuda başörtüsüne yönelik hiçbir engelleme söz konusu değil.

Facebook da Paylaş


 

1980 darbesiyle yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde sürdürülen 'başörtüsü yasağı' üniversitelerde kaldırılırken 'kamuda başörtüsü yasağı'nın son bulmasıyla ilgili beklentiler büyüyor. Kamuya getirilen yasağın temel dayanakları olmamasına rağmen sürdürülmesi anlamsız bulunurken, AB Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerinde 'kamuda başörtüsü'nün mevcut durumu hakkında bir rapor yayımladı. AB Bakanı Egemen Bağış'ın Başbakan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'na sunduğu rapor çarpıcı bilgiler ortaya koyuyor. Rapor, 26 Avrupa Birliği ülkesinde başörtüsüne yönelik engellemenin olmadığı ortaya koydu.

AB ülkeleri arasında Türkiye'yle benzeşen yönleriyle dikkat çeken Fransa'nın dışında diğer ülkelerde yasakçı uygulama yer almıyor. Kamu kurumlarında başörtüsünü yasaklayan 16 Temmuz 1982 Tarihli 8/5105 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik', Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış.

ANAYASA'YA AYKIRI

Gerek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda, gerekse diğer bir başka kanunda, kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağını öngören hiçbir düzenleme mevcut değil. Bu durumun Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtilen raporda, 'Anayasanın 13. maddesine göre, kamu görevlilerine yönelik bir başörtüsü yasağı olabilmesi için, 'önce başörtüsü yasağının bir kanunla düzenlenmesi, daha sonra da bu kanuni hükümlerin uygulanışını gösteren tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılması' gerekir' ifadelerine yer verildi.

Meşru bir dayanağı bulunmayan başörtüsü yasağının sona erdirilmesi için temel hak ve hürriyetleri sınırlayan bu yönetmeliklerin değiştirilmesi ve genelgelerle temel hakların kısıtlanamayacağı, hiç kimsenin kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamayacağı hukuki gerçeğinin kabul edilmesi yeterli olacak.

İki yasakçı ülke

Türkiye gibi Fransa'da da uygulanan 'kamuda başörtüsü yasağı' doğrudan yasal bir düzenlemeye dayanmıyor. Ancak Fransa'da idarenin tarafsızlığı (neutralité) ilkesinden dolayı, kamu hizmeti verenlerin dini sembol kullanamayacağı konusunda öteden beri bir fikir birliği bulunuyor. Fransa'daki bu düzenleme ile Türkiye'deki paralellik arz ediyor. çünkü Türkiye'de de devlet memurları için öngörülen yasağın hukuki kaynağı kanun değil, bir yönetmelik.

Kaynak: Yeni şafak

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler