10 Ağustos 2022 Çarşamba Saat:
01:51

Öğrenmenin ve Öğretmenin Kilit Noktaları

30-12-2017 10:26


 

 

 

Cin suresinin birinci ayetinden on beşinci ayetine kadarki bölümde okuduğumuz ayetler, cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinlemeleri, iman etmeleri, toplumlarına geri dönüp tebliğ etmeleri ve diğer bazı görüşleriyle ilgilidir. Şimdi bu ayetlerden, faydalı olabileceğini düşündüğümüz birkaç tane çıkarım belirtmek istiyoruz:

 

1- Kur’an’ı, Peygamberden (saa), Onun Ehlibeyt’inden, onların yolundan giden kişilerden, ön şartsız bir şekilde, dikkatle dinlememiz ve öğrenmemiz gerekir.“De ki: Cinlerden bir grubun (Kur’an’ı) dinledikleri ve sonra (şunları) dedikleri bana vahiy edildi.”

 

2- Kur’an’ı, bir grupla ve bir cemaatle birlikte dinlememiz ve öğrenmemiz gerekir.“De ki: Cinlerden bir grubun (Kur’an’ı) dinledikleri ve sonra (şunları) dedikleri bana vahiy edildi.”

 

3- Hak sözü duyduğumuz zaman hemen kabul etmemiz, sevinmemiz ve bunu açıklamamız gerekir.“Kesinlikle biz hayranlık uyandırıcı bir Kur’an dinledik.”

 

4- Bilmeyen yakınlarımıza ve toplumumuza hakkı tebliğ etmemiz gerekir.“Kesinlikle biz hayranlık uyandırıcı bir Kur’an dinledik. Reşitliğe iletiyor…”

 

5- Hakkı duyduğumuz vakit, zaman kaybetmemeli, hemen iman etmeli ve imanımızı açıklamalıyız. “Kesinlikle biz hayranlık uyandırıcı bir Kur’an dinledik. Reşitliğe iletiyor, bunun için ona iman ettik.”

 

6- Allah’tan başkasına kulluk ve kölelik yapmaktan, emperyalizme ve Siyonizm'e uşaklık yapmaktan beraat ilanı etmemiz gerekir.“Rabbimize hiçbir kimseyi asla şirk koşmayacağız.”

 

7- Tevhidi kabul etmemiz ve batıl inançları reddetmemiz gerekir. “Kesinlikle Rabbimizin azameti uludur, ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.”

 

8- Allah ve Onun dini hakkında yalan uyduran kişileri ifşa etmemiz gerekir.“Kesinlikle ahmağımız (şeytan), Allah hakkında saçma (şeyler) söylüyormuş.”

 

9- Yanlış inançlarımızı itiraf etmemiz gerekir. “Kesinlikle biz sanmıştık ki, insanlar ve cinler Allah hakkında asla yalan konuşmazlar.”

 

10- Başkalarının sapkınlıklarını belirlememiz ve onlardan uzaklaşmamız gerekir. “Kesinlikle biz sanmıştık ki, insanlar ve cinler Allah hakkında asla yalan konuşmazlar.”

 

11- Cinlerden ve cincilerden yardım ummayı bırakmamız, sadece Allah’tan ve Onun gösterdiği yoldan medet beklememiz gerekir. “Kesinlikle, insanlardan erkekler, cinlerden erkeklere sığınıyorlardı ve onların taşkınlığını artırıyorlardı.”

 

12- Allah’ın peygamberler, elçiler, imamlar, veliler göndereceğine ve yeryüzünü hüccetsiz bırakmayacağına inanmamız gerekir. “Kesinlikle, sizin sandığınız gibi, onlar da Allah’ın hiçbir kimseyi asla göndermeyeceğini sanmışlardı.”

 

13- Allah-u Teâlâ’nın yeryüzüne ve gökyüzüne hâkim olduğunu ve başıboş bırakmadığını bilmemiz gerekir.“Kesinlikle, biz gökyüzüne dokunduk, ancak onu şiddetli bekçilerle ve ışınlarla dolu bulduk.”

 

14- Cinler gaybı bilmezler. “Kesinlikle, biz bilmiyoruz, yeryüzündeki kişiler için bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir reşitlik mi istedi?”

 

15- Bütün güzellikler ve iyilikler Allah tarafındandır. Kötülükleri ise insanlar yapmaktadırlar. “Kesinlikle, biz bilmiyoruz, yeryüzündeki kişiler için bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir reşitlik mi istedi?”

 

16- Cinler irade sahibidirler. İsteyen Müslüman ve isteyen de kafir olmaktadır. “Kesinlikle, bizden salihler vardır ve bizden onun dışındakiler (de) vardır, biz çeşitli yollar olmuşuz.”

 

17- Allah’ın sonsuz kudretini bilmemiz ve bunu açıklamamız gerekir.“Kesinlikle, biz anladık ki, yeryüzünde Allah’ı asla aciz bırakamayız.”

 

18- Allah-u Teâlâ’nın karşısında hiçbir güce sahip olmadığımızı kabul etmemiz ve bildirmemiz gerekir.“kaçmakla (da) O'nu asla aciz bırakamayız.”

 

19- Amellerimizle ve sözlerimizle, insanları, Allah’a ve Onun yoluna iman etmeye yönlendirmeliyiz. “Kesinlikle, biz hidayeti işitince, ona iman ettik. Öyleyse kim Rabbine iman ederse, ne eksiklikten ne taşkınlıktan korkar.”

 

20- İman edenlere ümit vermemiz gerekir. “Kesinlikle, biz hidayeti işitince, ona iman ettik. Öyleyse kim Rabbine iman ederse, ne eksiklikten ne taşkınlıktan korkar.”

 

21- Gerçek Müslümanları ve İslam’ın adını kullanarak adaletsizlik yapan kişileri mukayese etmemiz, tarihten ve çağımızdan örnekler vererek açıklamamız gerekir. “Kesinlikle, bizden Müslümanlar vardır ve bizden adaletsizlik yapanlar (da) vardır.”

 

22- Gerçek bir Müslüman hakkı araştıran ve niyeti ona ulaşmak olan kimsedir. Dolayısıyla biz de araştırmacı, sorgulamacı, kanıtçı olmalıyız, böylece hidayeti bulup kabul etmeliyiz.“Öyleyse kim Müslüman olursa, işte onlar araştırıp reşitliğe niyet etmişlerdir.”

 

23- Binlerce defa adaletsizliğe maruz kalsak da, bir defa bile adaletsiz davranmamalıyız.“Adaletsizlik yapanlara gelince, cehennem için odun olmuşlardır.”[1]

 [1] Bu çıkarımların büyük bir kısmı Üstat Muhsin Kıraati’ye ve bir kısmı da bendenize aittir. Tefsiri Nur: 12/249-250

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !