10 Nisan 2020 Cuma Saat:
05:09
22-06-2012
  

Rehber?in Dilinden Dr. Ali Şeriati

''Dr.Şeriati hem sevenleri hem de muhalifleri tarafından mazlum bırakılmıştır''

Facebook da Paylaş


   


Bu konuyu seçmekle ne Şeriati'yi savunmayı ne de eleştirmeyi amaçlıyoruz. Dini düşünceye ne kadar hizmet edip etmediği veya darbe vurup vurmadığını sorgulamak niyetinde değiliz.

Asıl hedefimiz toplumumuzda dinamiklerin oluşmasında örnek ve ders alınması gereken dini otoritelerin kimler olduğunu açıklamaya çalışmaktır.

Dr. Ali Şeriati gibilerin sadece İran toplumu için değil diğer toplumlarda da kültürel, toplumsal, siyasal alanlardaki etkisi inkar edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla dini otoritelerin dilinden bu gibi şahsiyetleri tanımak ve toplumumuza fayda sağlayacak sağlam bilgiler sunmak gerektiğini düşünüyoruz..

Şeriati'yi savunmak adına ulemaya saldırmak ve İslamı savunmak adına Şeriati gibilerini suçlayarak aydın kesimi dışlamak en büyük tehlike ve hastalıktır.

Keyhan gazetesinin İslam İnkılabi Rehberi Ayetullah Uzma Hamenei'nin, Dr. Şeriati'nin vefat yıldönümü münasebetiyle yaptığı söyleşinin ilk bölümünü toplumumuza faydalı olur kanaatiyle sunuyoruz.

Keyhan: Şeriati ile olan yakın arkadaşlığınız ve ona yakın aşınalığınızdan dolayı Şeriati'nin şahsiyeti ve kişiliğini bize tanıtır mısınız?

İmam Hamanei: “ Ben birçoklarının düşüncesinin tersine merhum Şeriati'nin mazlum olduğunu düşünüyorum; bu mazlumiyeti hem sevenleri,  hem de muhalifleri tarafından oluşturulmuştur. Zamanın cilvelerinden veya Dr. Şeriati'nın cilvelerinden olacak ki, sanki sevenleri ve sevmeyenleri el ele vererek bu dertli ve coşku dolu insanın tanınmamasını meçhul kalmasını istemişlerdir. Bu ona yapılmış bir zulümdür. Şeriati'nin muhaliflerinin onun hatalarını gündemde tutmaları onun müsbet yönlerini görmemelerine sebep olmuştur. Şüphesiz Şeriati'nin hataları olmuştur ve bu hataların küçük olduğunu da söylemek istemiyorum.

Ama iddia ediyorum ki, Şeriati'de gördüğümüz hataların yanısıra hakkında söyleyeceğimiz şudur ki, Şeriati güzellik ve özellikleri de olan biriydi. Öyleyse hatalarının yanında bunu görmemek ona yapılmış zulümdür. Hiç unutmuyorum, inkılab öncesi mücadele döneminde Şeriati aleyhinde söylentilerin yoğun olduğu bir zamanda İmam Humyeni Necef'teydi. İmam herhangi bir isim vermeden Şeriati'nin durumu ve muhalifleri hakkında buyurduğu şu sözler ihtilaf ateşinin söndürülmesinde tesirli olmuştu: “ Bir şahısı, kitaplarında bulunan bir kaç hatadan dolayı bu şekilde linç etmek sahih değildir”. İmam'ın bu sözü sadece Şeriati hakkında değil herkes hakkında dikkat edilmesi gereken bir husustur. Şeriati, tevhid, nübuvvet gibi usuli meselelerin bazılarında ve  İslami düşüncenin temel esaslarında hatalar yapmış olabilir ama bu Şeriati'yi tamamen olumsuz bir kişi olarak tanımamıza sebep olmamalıdır. Şeriati'nin birçok güzellikleri de vardır, bunları burda saymaya fırsatımız yok. Muhalifler açısından böyle.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN...

http://www.rasthaber.com/yazar_12878_554_rehberin-dilinden-dr--ali-seriati.html
 
  Abdullah Özgür

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler