21 Eylül 2019 Cumartesi Saat:
05:59

3 Aylar ve Velayet

02-06-2014 12:12


BismillahirrahmanirrahimMübarek üç ayların içinde bulunmaktayız. Allah! bu ayda yapılan amelleri tüm müminlerden kabul etsin inş.  Recep, Şaban ve Ramazan ayları denildiğinde insanın aklına gelen sadece namaz, dua ve oruçtur. Oysa bu aylar ibadet ve oruç amelleriğle birlikte gerçekte bir Velayet ayı olduğudur. Eğer müslümanlar Velayet  makamını algılayabilselerdi onun önderliğinde dünya ve ahiret yurdunun saadet ve mutluluğunu ebedi olarak yakalamış olurlardı.


Bundan dolayı insanın yılın dokuz ayında işlediği bütün günahlardan temizlenip üç ayları tam anlamıyla idrak edebilmek için  Alah! Recep ayının ilk cuma akşamını tevbe gecesi olarak ( Regaip kandili ) karar kılmıştır. İnsan o gece Şeytan ve günah esaretinin zincirlerinden kurtularak Allah ve Velayet nuruna kavuşma mücadelesinin başlangıcını yapmaktadır. Bundan dolayı Allah! Recep ayı Allah'ın kendisine, Şaban ayı Hz. Resulüllah'a (s.a.a) ve Ramazan ayı ümmet'in kendisine has ay oalrak karar kılmıştır. Üç aylar Allah'ın Velayet'i İmamet, Nübuvvet ve Kur'anı Kerim de tecelli ettiği aylardır.


Üç Ayların Önemi


Recep ayı: İmam Muhammed Cevad, İmam Ali'nin (a.s) mübarek viladet günleri, Kerbela kahramanı Hz. Zeyneb'in şehadeti, Hz. Resulüllah (s.a.a) efendimizin oğlu İbrahim'in vefatı, Hayber kalesi İmam Ali'nin (a.s ) eliyle fethedilmesi, İmam Musa Kazım'ın (a.s) şehadeti, 27 Recep Hz. Resulüllah'ın (s.a.a) peygaber ve velayet makamına seçilişi olan Biset bayramı ve İmam Hüseyin'in (a.s ) Medineden Mekkeye hicreti olayları bu ayda gerçekleşmiştir.


Şaban ayı: İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin,  Sakka'i Kerbela  ve İmama Hüseyin'nin (a.s) Alemdarı  Hz. Ebul Fazl-il Abbas'ın, Hz. Ali Ekber'in ve insanlığın beklediyi dünya'yı adalet ile dolduracak Allah'ın vaat ettiği son hüccet ve İmamı, İmam Hz. İmam Mehdi'nin ( Allah'ın selamı üzerlerine olsun ) viladet günleri bu ayda gerçekleşmiştir.


Ramazan ayı: Kadir gecesi bu ayda vuku bulmuş, Kur'an-ı Kerim  Hz. Resülullah'ın (s.a.a) mübarek kalbine kadir gecesinde indirilmiştir. Velayet ve İmammet makamı bu gecede tescillenmiştir. İmam Ali (a.s) kadir gecesi sabah namazında mübarek başından vurularak şehit edilmiştir.


 Hz. Yunus'un balığın karnından kurtuluşu, Hz.Resülullah'ın (s.a.a) biricik hanımı müminlerin annesi Hz. Hatice'nin vefatı, dört semavi kitaptan biri olan Zebur'un Hz. Davut'a (a.s) indirilişi, İmam Hasan'nın (a.s) mübarek viladeti, Bedir savaşı, ( H, 2) Nehrivan savaşı, ( H,38 ) Hz. İdris Peygamber'e sahifelerin inirilişi bu ayda gerçekleşmiştir.


görüldüğü gibi üç aylar içerisinde tecelli bulan bu olayların hepisinin İlah'i hikmeti, Velayet'in tecellisidir. şimdi Velayet i Kur'an ve Hadis ışığında kısa olarak ele alalım.


Velayet'e Kur'an-i Bakış


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor

'' Şüphe yok ki Allah, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah, size ne de güzel öğüt vermede. Şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, görür.'' Nisa / 58


Dinin kamil ve eksiksiz tamamlanmasının yegane sebebi Velayet'tir. veda haccı sonrası Gadir-i Hum da İmam Ali'ye (a.s) Allah'ın emri gereği Resülullah'ın (s.a.a) eliyle verilen velayet makamından sonra Allah Tabereke ve Te'ala  şöyle vahyetti.


'' Bugün kafirler, dininiz yüzünden meyus olmuşlardır artık sizden, korkmayın onlardan, benden korkun. Bugün dininzi ikmal ettim, size verdiğim nimetlerimi tamamladım, size din olarak Müslümanlığı verdim de hoşnut oldum.'' Maide / 3  


Velayetin en büyük bağlayıcı özelliği islam ümmeti arasında vahdet ve kardeşliği pekiştimesi, muhabbet ve sevgi bağını oluşturmasıdır.


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor


'' Ey inananlar, yahudilerle nasranileri dost edinmeyin. ( ama onlar sizden savaşıp kin ve nefret  etmedikleri sürece siz de onlara kin ve nefret etmeğin, karşılıklı anlayışla barış içerisinde yaşayın ) Onlar birbirlerinin dostudur ve sizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki Allah, zalim olan kavmi doğru yola sevketmez.'' Maide / 51


Ayet açık ve seraheten ümmetin birbirine kin, nefret ve düşmanlık etmeleri değil belki Velayet nurunun etrafında birleşerek vahdeti oluşturma ve kardeşçe yaşamalarını beyan etmektir.


Velayet'in Din ve Toplumsal Yaşama Etkisi


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor


'' Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlardır, namaz kılanlar ve rükü ederken zekat verenlerdir.'' Maide / 56


'' Ey Peygamber, bildir, sana rabbinden indirilen emri ve eğer bu tebliği ifa etmezsen onun elçiliğini yapmamış olursun ve Allah, seni insanlardan korur. Şüphe yok ki Allah, kafir olan kavme, doğru yola gitmek hususunda başarı vermez.'' Maide / 67
Başka bir ayet'te şöyle buyuruyor


'' Ey inananlar, sizi diriltecek, size can verecek şeylere çağırdıkları zaman Allah'a ve Peygambere icabet edin ve bilin ki Allah, hiç şüphe yok ki, insanın kendisiyle kalbinin arasına girer ve hiç şüphe yok ki onun tapısında toplanacaksınız.'' Enfal / 24
Ayetler seraheten velayet'in din ve toplumsal hayatın üzerinde ne kadar önemli bir etkisinin olduğunu net bir şekilde belirtmektedir.


Velayet Makamına Sahip Olan Kimsenin Özelliği


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor


'' Ey inananlar, düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost ( Veli ) edinip onları sevmeyin, onlara haber yolluyorsunuz amma onlar, size gerçek olarak gelen şeye kafir olmuşlardır da Peygamberi ve sizi, rabbiniz Allah'a inanıyorsunuz diye yurdunuzdan çıkarıyorlar; benim yolumda savaşmak ve razılığımı arayıp elde etmek için yurdunuzdan çıktıysanız bu, böyle; siz, onlara sevgiyle sır veriyorsunuz ve bense sizin gizlediğiniz şeyi de daha iyi bilirim, açığa vurduğunuz şeyi de ve sizden kim bu işi yaparsa gerçekten de düz ve doğru yoldan sapmış yolunu kayıpetmiş gitmiştir.'' Mumtahina / 1


Allah'ın Evliyalaları Kimlerdir.?


Cabir-i Cofi diyor: Cabir İbn-i Abdullah Ensari den duydum şöyle diyordu:
'' Ey iman edenler Allah ve Resulüne itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin.''


Bu ayet indiğinde Hz. Resulüllah'a (s.a.a) sordum Allah ve Resulüne itaat edin anlamı bellidir, ama sizden olan emir sahiplerine itaat edin den amaç kimlerdir. Hz. Resulüllah (s.a.a) buyurdu: Ey Cabir! O'nlar benim vasilerim ve benden sonra müslümanların İmam ve önderleridirler. O'nların birincisi  Ali İbni Ebu Talib, Hasan ve Hüseyin ( Allah'ın selamı üzerlerine olsun) ve Hüseyinden sonra gelen İmamlardır.''


Din'in Temel Esasların da İmamet ( Velayet )'in Önemi


İmam Cafer Sadık (a.s) öyrencilerine dinin esaslarını anlatırken şöyle buyurdu:
Din beş temel üzerine inşa edilmiştir. Bu beş temelden birtanesi yerine getirilmediği takdirde din toplumda ki foksiyonunu kayıpeder.Bu temeller, Namaz, Zekat, Hac, Oruç ve Velayet (İmamet)'tir.


İmam Sadık'ın (a.s) öyrencilerinde Zerare İmam'a (a.s) sordu: Yebne Resulüllah Bu beş esas'tan en önemli olanı hangisidir. İmam buyurdu: Velayet (İmamet)'tir. çünkü Velayet diğer dört esasın anahtarı ve   yol göstericisidir.


Zerare diyor yine sordum: Velayet (İmamet)'ten sonra hangisi daha önemlidir. İmam buyurdu: Namaz önemlidir. Çünkü Resulüllah (s.a.a) şöyle buyurdu: Namaz dinin temelidir.


Zerare diyor yine sordum: Namaz dan sonra hangisi daha önemlidir. İmam buyurdu: Zekat önemlidir. Çünkü Allah Kur'an da 32 yerde zekatı namazla aynı anda kullanmıştır. yani önce namaz sonra zekat hatırlatılmıştır. Hz. Resulüllah (s.a.a) şöyle buyurdu: Zekat! işlenen bütün günahların bağışlanıp yok olmasına sebep olan bir amel ve ibadettir.
Zerare diyor yine sordum: Zekat'tan sonra hangisi önemlidir. İmam buyurdu: Hac önemlidir.
Çünkü Allah şöyle buyuruyor:
 '' İnsanlardan, oraya gitmeye gücü yetene, Allah için gidip o evi ziyaret ederek haccetmesi farzdır. İnkar eden eder, Allah şüphe yok ki bütün amellerden müstağnidir.''


Bu konuda Hz. Resulüllah (s.a.a) şöyle buyuruyor; Allah katında kabul olmuş bir hac ziyareti yirmi rakat sünnet namazından daha sevap ve hayırlıdır. Ve kim Kabeyi yedi defa tevaf ederse ve tevaftan sonra iki rekat namaz kılarsa Allah onun bütün günahlarını silerek onu affeder.


Zerare diyor yine sordum: Hac'tan sonra hangisi önemlidir. İmam buyurdu: Oruç önemlidir. Oruç neden sona bırakılmış diye sordum; İmam buyurdu: Hz. Resulüllah (s.a.a) şöyle buyurdu: Oruç cehennem ateşi için bir siperdir.Tevbenin kabul olması iyi ve hayırlı amellerin yapılmasına bağıldır. Namaz, Zekat,Hac ve Velayet'ten herhangi birisi terk edilirse başka amellerin onların yerini alması mümkün değildir. Yanlız oruç ameli herhangi bir nedenden dolayı örneğin müsafiret ve ya hastalıktan dolayı tutulmazsa kazası yapılır, ve eğer kasti olarak tutulmazsa ramazan ayından sonra kazasıyla birlikte keffaresi ödenir, belirttiğimiz gibi Namaz, Zekat, Hac ve Velayet, ancak kendilerini yerine getirildiğinde o amel sayılır, onların yerine başka bir şey ödemekle onların yerine sayılmamaktadır.


Sonuç olarak İmam (a.s) şöyle buyurdu: Dinin en yüksek derecesi, her şeyde dinin anahtarı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasııysa İmam (Velayet)'i hakkıyla tanımak ve O'na itaat etmektir.


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor


''Peygambere itaat eden, gerçekten de Allah'a itaat etmiştir, yüz çevirene gelince; zaten biz seni onları korumak için göndermedik ki.''


Bu ayetin içerliyiğle ilgili İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Bir insan geceleri sabaha kadar ibadetle geçirirse, gündüzleri akşama kadar oruç tutarsa, bütün malını ve servetini Allah yolunda infak ederse, ömründe her yıl haca giderse, ama yeryüzünde ki Allah'ın velayeti olan İmamı hakkıyla tanımaz, ve itaat etmezse yaptığı bütün ameleri Allah katında kabul  olmadığı gibi kendiside mümin değildir.


Değerli mümin kardeşlerim bu üç aylar Allah'ın lütfudur, bu ayların kadri çok iyi bilinmelidir. Dünyanın Zalim, emparyal ve siyonist vahşileri tarafından felaket belası olarak yetiştirilen ve her  türlü ahlaksızlık içerisinde işledikleri cinayet ve tecavüzlerle İslam ümmetine hayatı zehir eden kanser tümörü vahhabi ve selefi canilerin sergiledikleri bu vahşetin ortadan kalkması için İslam ümmetin vahdet ve birliğine ve Zamanın sahibi, Allah'ın yer yüzünde ki velayeti, İmamet silsilesinin onikinci İmam Mehdi'nin (af) zuhuru için ve bütün insanlığın bu afat ve belalardan kurtulması, kemale ermesi ve yüce Rabbiyle özdeşleşmesi için samimi ve kalben dua edelim.


Vessalamu Aleykum Verehmetullah-i Vebere katuh'u


Ellahumme Accil li Velyyikel Fereceh'u


Tevekkül EROL


20,05,2014

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !