28 Ekim 2020 Çarşamba Saat:
22:58
27-03-2014
  

Ahiretin Toplu ve Bireysel Yaşantısı

Cehennem ehlinin kendi aralarında olan bütün konuşmaları üzüntü ve teessüf içermektedir...

Facebook da Paylaş 

Ayetullah Cevad Amuli ahiret yaşantısının anlatıldığı Saffat suresinin 36 - 57. ayetlerinin tefsirini yaptığı konuşmasında şöyle buyurdu:


"Saffat Suresinin ilk ayetlerinde Allah, Tevhit inancını beyan ettikten sonra çok özet bir beyanla Kıyamet ve Mead olaylarını anlatıyor. Yüce Yaratıcı insanların kıyametteki yaşantısı toplu bir halde olduğunu ama bireysel özellik taşıdığını açıklayarak ahirette bütün insanlar yalnız olacağını vurguluyor.


"Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, yapayalnız, tek başlarına geleceklerdir." (Meryem, 95)


çrneklemek istersek ahirette insanların hali aynen Hac farizasını yerine getiren hacılara benzer. Her hacı adayı farklı topraklardan aynı amaç için bir araya gelir ama ayrı coğrafyadan olan insanlar birbirinin dilinden anlamaz.  


Yasin Suresinde buyurulduğu gibi insanların muhakemesi sona erdikten sonra mücrimler ve müminlerin saflarının ayrılması için nida gelir. Mücrimler cehenneme, müminler ise cennete doğru yürütülür. Bu iki grup ebedi mekânlarını gitmeden önce toplu bir haldeydi ama gelen nida ile saflar halinde ayrılanlar bir daha bir araya gelmeyecektir.
 


Allah'ın Muhlislerin Sorumluluğunu çstelenmesi
 


Cennet ehli için bir özel bir de genel nimet söz konusudur. Bazı nimetler bütün cennet ehli için geçerlidir. Bazı nimetler ise sadece muhlis kullara özeldir.


"İşte onlar için belli bir rızık vardır. çeşitli meyveler. Onlar ikram edilenlerdir. Nimetlerle donatılmış cennetlerde." (Saffat, 41-43)


Allah bu ayette muhlisler ve bütün cennet ehli için ortak nimetlerden söz ediyor.
Merhum Allame Tabatabai, "Naim cenneti"den maksat "Velayet Cenneti"dir der. Cennetin bu kısmı "altlarından ırmaklar akan cennet"ten farklıdır. Yani cennetin bu makamına erişen insanların amellerini fiil makamında Allah kendisi üstleniyor.


Allah, bu makama talip insanların sorumluluğunu kendi üstlenir. Yanlış yola sapmasına veya başkalarının ona nüfuz etmesine izin vermez."Muin Suyu" Hz Mehdi'nin (a.s) LakaplarındandırCennet ehli dünyada bir eşi ve örneği olmayan tahtlarda birbirlerine karşılıklı olarak otururlar zira orda hicap (perde, engel) yoktur. Cennet ehlinin susadıkları zaman susuzluklarını gidermek için içleri Kevser veya cennetin diğer ırmaklarına ait sularla dolu kadehler hazır bekletilir.


"Birbirlerine karşı, tahtlar üzerinde (otururlar). Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır." (Saffat-44)


Cennet ehli için özel görevlendirilmiş bazı hizmetçiler vardır. Bunlar "Muin" suyundan doldurulmuş kadehleri cennet ehline sunarlar.


Muin, gözle görülen akarsu anlamındadır. Hz Mehdi'nin (a.s) lakaplarından biri de “Muin”dir. Zira O hazret sürekli hareket halindedir. Bu tarif doğrultusunda din âlimlerine de “Muin” denir. çünkü âlimler üstatlarından öğrendiği ya da bir kitaptan okuduğu sözleri diğer şahıslara iletir. Sözleri duyan o şahıs duyduklarını üçüncü ve dördüncü şahıslara aktarır. Yani âlimin sözleri diğer şahıslara ulaşmada su gibi devamlı cereyan halindedir. Bu nedenle rüya âleminde kendisine su ikram edildiğini gören insana ilim nasip olur denir. Yine rüyasında kendisine süt ikram edildiğini gören insanın rüyası hikmet sahibi olacağına işarettir derler.

 

"Muin Suyu"nun çzellikleri


"Bembeyaz, içenlere lezzet (veren bir içecek)." (Saffat-46)


Muin suyu bütün içenler için şeffaf ve lezzetlidir. Ne kendisi zararlıdır nede içenler bir zarar görür. Cennetliklerin eşleri kocalarından başkasını görmezler.


"Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Onlar (kuş tüyleriyle) örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir." (Saffat-48/49)

 

Cehennem ve Cennet Ehlinin KonuşmasıAhiret hayatında cehennem ehlinin kendi aralarında konuştukları gibi cennet nimetlerinden faydalanan kullarda kendi aralarında konuşur. Bu iki grubun kendi aralarında konuşmalarının dışında bazen de diğer grupla konuşması söz konusudur. Yani cennet ehli cehennem ehliyle, cehennem ehli de cennet ehliyle konuşur. Allah bu iki grup arasında cereyan eden konuşmanın farklı şekillerini Kuran'da değişik ayetlerde zikretmiştir.


*Cehennem ehlinin kendi aralarında olan bütün konuşmaları üzüntü, keder, nedamet ve teessüf içermektedir.


*Cehennem ehlinin cennet ehli ile olan konuşmaları istek ve temenni üzerine kuruludur. Cehennem ehli suya hasret olduğu için susuzluklarını gidermek için cennet içeceklerinden bir miktar kendilerine verilmesini ister. (Ahzab, Nebe, Sebe ve Maide)


*Saffat suresinde cennet ehlinin birbirleriyle konuşmalarından söz eder. Onlardan bazıları diğerine şöyle der:


"Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki: “Benim bir arkadaşım vardı.  Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? derdi. Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra hesaba mı çekileceğiz?" (Saffat, 50-53)


Bu ve benzeri konuşmalar dünya hayatında iman edenler ve inkâr edenler arasında da dile getirilir.

 

Cehennem Ehli Cennet Ehlini Göremez


Cennet ehli cehennemi ve cehennem elini görür lakin cehennem ehli cenneti ve ehlini görmekten mahrum bırakılır. Onlar hakkı göremediklerinden dolayıdır kördürler. Onların tüm ahiret sahnesini görüp müşahede edecek beden ve gözleri vardır ama cennet ve cennet ehlini göremezler.

 

Tıpkı dünyadaki onca camileri, Kuran meclislerini, dini eğitim merkezlerini vb. görmeyip te sadece fesat merkezlerini gördükleri gibi. Gerçekte bu insanlar hakkı görmekten aciz, bakıp ta göremeyen veya görmek istemeyen körlerdir. Dünyada hakkı ve hak ehlini göremedikleri için cennet ve cennet ehlini de göremezler.

 

Cennet Ehli Cehennem Ehlini Görür
 


Cehennem ehlinin aksine cennet ehli cehennem ehlini görür. Cennette arkadaşını arayan kul cehenneme baktığında arkadaşını cehennemin orta yerinde görür ve ona şöyle seslenir:


"Ant olsun Allah'a, şüphesiz sen az daha beni helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, muhakkak ben de (azap yerine getirilip) hazır bulundurulanlardan olacaktım." (Saffat, 56-57)

 

Ehlader Haber

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler