22 Ekim 2020 Perşembe Saat:
20:33
08-03-2018
  

Ahirette Günahkâr İnsanlar

Kıyamet günü dillerini ısırarak ve ağızlarından iltihaplar akarak mahşere çıkarlar...

Facebook da Paylaş

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

1- Kibirliler

 

Allah Resulü (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyor:

 

"Kıyamet gününde benim ümmetimden bazıları dilsiz ve sağır olarak mahşere çıkacaklardır."

 

Orada bulunan sahabeler “Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle cevap verdi:

 

"Kıyamet günü sağır ve dilsiz olarak mahşere çıkan kimseler amelleriyle böbürlenen ve kibirlenen kimselerdir."[1]

 

Diğer bir rivayette ise şöyle geçer:

 

"Kıyamet günü kibirli insanlar karınca büyüklüğünde fakat insan şeklinde mahşere çıkacaklar. Mahşerdeki tüm insanların sorgu suali bitinceye kadar, insanların ayaklarının altında ezileceklerdir."[2]

 

2- Kendini Beğenenler

 

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً

 

"Gerçekten de Allah, kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez."

 

Ayette geçen 'Muhtalen' kelimesi kendini beğenen anlamındadır. Yani insan kendi yaptıkları ile kendini beğeniyor. 'Fuhur' kelimesi ise başkalarına gösterişte bulunmak, büyüklenmek anlamındadır.

 

Bu ameller bir insan için en kötü sıfatlardır. Kendisini diğerlerinden üstün gören ve kendi yaptıklarından dolayı kibirlenip böbürlenen kimse, kıyamet günü kendisini cehennem için hazırlamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyor:

 

"Kıyamet günü zalimler ve kendini beğenenler ateş elbisesi giyerek mahşere geleceklerdir."[3]

 

Hz. Ali (a.s) ise şöyle buyurmuştur:

 

"Yaptığı işle kendisini göstermek ve bu işten dolayı böbürlenmek niyetinde olan kimseyi Allah Teâlâ kıyamet günü yüzü siyah bir şekilde mahşere çıkaracaktır."[4]

 

3-  Allah'ı Zikir Etmekten Yüz Çevirenler

 

Allah Teâlâ Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

 

"Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşır haşır edeceğiz."

 

4- Antlaşmayı Bozanlar

 

İslam öğretileri içerisinde en önemli konulardan biri verilen sözü tutmak ve yapılan antlaşmaya uymaktır. Kim buna muhalefet ederse İslam emirleri gereğince günah işlemiş olur. Örneğin Allah ile bir antlaşma yapan ve 'sadece Sana itaat edip, Sana kulluk edeceğim' diyen birisi Allah'ın emirlerinin dışına çıkamaz. Emir ve yasaklarına harfiyen uyar, sadece O'nun gönderdiği resullere itaat eder. O resullerin yerine gelen hak naip ve imamlara tabi olur.

 

Antlaşma ve sözleşmelere sadece dinin emirler çerçevesinde değil aksine hayatımızın tüm aşamalarında örneğin evlilik, ticaret vb. konularda da uyulması gerekir.

 

Allah, Yahudi ve Hıristiyan topluluklarını ahdilerine vefa etmedikleri, verdikleri sözlerinde durmadıkları için onları şiddetle kınamakta ve cezalandıracağını açıkça beyan ediyor.

 

"Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar, işte onlar; onlar için ahrette hiç bir pay yoktur, kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onları gözetmez ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır."[5]

 

Bu konuda Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Kim verdiği sözü tutmaz ve ahdine vefa göstermez ise kıyamet günü Allah'ı elleri kesilmiş bir şekilde mülakat edecektir."[6]

 

5- Amelsiz Âlimler

 

Allah Resulünden (s.a.a) şöyle nakledilir:

 

"Kıyamet günü ümmetimden bazıları dillerini ısırarak ve ağızlarından iltihaplar akar bir şekilde mahşere çıkacaklar" diye buyurunca orada bulunanlar "Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.a)  cevaben şöyle buyurdu:

 

"Kıyamet günü dillerini ısırarak ve ağızlarından iltihaplar akarak mahşere çıkan amelsiz âlimler ve söylediklerini yapmayan hâkimlerdir."[7]

 

6- İkiyüzlüler

 

Hz. Peygamber (s.a.a) buyuruyor:

 

"Kıyamet günü insanların en kötüsü ikiyüzlü olan insanlardır."[8]

 

Bir başka rivayette şöyle geçiyor:

 

"Kıyamet gününde bazıları ikiyüzlü olarak mahşere geleceklerdir. Onların iki dili vardır. Biri arkasında diğeri ise önündedir. Her iki dil tutuşturulmuş ateş gibi yanmaktadır. Tam o esnada bir nida duyulacaktır: bu insanlar dünyada ikiyüzlü oldukları için ahrette de ikiyüzlü olarak tanınacaklardır."

 

7-  Yalancı Şahitler

 

Cabir Cufi İmam Bakır'ın (a.s) Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

 

"Kim yalancı şahitlik yaparsa ve gerçeği gizlerse ve bu vesile ile eğer bir Müslüman’ın kanı dökülürse veya can ve malına kast edilirse, o kişi kıyamet günü yüzü siyah bir şekilde mahşere gelecektir."

 

Hz. Ali (a.s) Peygamber Efendimizden (s.a.a) naklediyor:

 

"Yalandan ve haksız yere şahitlik yapan kimse kıyamet günü dili ağzından dışarı sarkan köpekler gibi mahşere gelecektir."[9]

 

8- Haccı Terk Edenler

 

Sahabelerden biri Hz. Peygamberden (s.a.a) zengin olduğu halde hacca gitmeyen adam hakkında soru sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurdu:

 

‏"O, Allah'ın, 'Kıyamet günü o kimseleri kör olarak mahşere getireceğiz' dediği kimselerdendir."[10]

 

9- Dilenciler

 

İmam Bakır (a.s) Muhammed bin. Müslim'e şöyle buyurdu:

 

"Ey Muhammed! Eğer dilenci dilendiğinde ne kadar çok zarar ettiğinin farkında olsaydı asla dilenmezdi. Ey Muhammed! İhtiyacı olmadığı halde bir başkasına el açan kişi, kıyamet günü Allah'ı yüzü kara olarak mülakat edecektir."[11]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Üç günlük rızkı olduğu halde bir başkasına el açıp dilencilik yapan kimse kıyamet gününde Allah’ı yüzsüz olarak mülakat edecektir."

 

10- İnsanları Ümitsizliğe Düşürenler

 

Hz. Peygamber (s.a.a) buyuruyor:

 

"İnsanları Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran ve onları ümitsizliğe itin kimse kıyamet günü yüzü siyah bir şekilde mahşere gelecektir. Orada bulunan insanlar 'bunlar bizi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdılar' diye şikâyet edeceklerdir."[12]

 

11- Amelsiz Kur'an Karileri

 

Kur'an kıraat eden kariler eğer okuduklarına amel etmeseler rivayete göre kıyamet günü mahşere kör olarak geleceklerdir. Hz. Peygamber (s.a.a) bu konuda buyuruyor:

 

"Kim Kuran okur ve ona amel etmezse, kıyamet günü kör olarak mahşere gelir. Der ki; 'Ya Rab! Neden beni kör ettin hâlbuki ben dünyada iken görüyordum.' Allah, o insan şöyle hitap eder 'Çünkü benim ayetlerim sana ulaştı. O gün sen benim ayetlerimi unuttun bugünde sen unutuldun.' Daha sonra şöyle nida edilir 'Atın bu kişiyi cehenneme!"[13]

 


[1] Mecmeul Beyan, C.10 S.642

[2] Vesailu Şia, c.15 S. 378

[3] Mecmeul Beyan, c.10 S.647

[4] Sevabul Amel İgabul Amel, S.255

[5] Ali İmran 77

[6] Deaimul İslam,  c.2 S.95

[7] Mecmeul Beyan, C.10 S.642

[8] Hisal, C.1 S.38

[9] Deaimul İslam C.2 S.507

[10] Deaimıl İslam C.1 S.289

[11] Amali, S.664

[12] Bihar Envar C.2 S.56

[13] Sevabul Amel ve İgabul Amel S.286

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler