21 Ocak 2021 Perşembe Saat:
17:19
19-06-2019
  

Ahlak Sohbetleri 22. Bölüm

Ayetullah Mekarim Şirazi'nin Ahlak Dersleri – Kum/Haziran/2019

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz derste evliliğin toplumsal bir mesele olduğunu, yalnızca anne ve babaları ilgilendirmediğini söylemiştik. Bu konuyla devam edeceğiz..

 

Gençlerin Evlenebilmesi İçin Çalışmalar

 

Ne yazık ki oldukça önemli ve değerli olan bu iş için geniş çaplı çalışmalar yapılmıyor. Halk da, yetkililer de bu işe el atmalıdır. Hükümetin her yıl belirli bir bütçeyi bu iş için ayırması gerekir. Zira defalarca dile getirdiğimiz gibi Kur’an’da bu konuda herkese hitap edilmiştir. Yardım kuruluşları da bu iş için bir program yapmalıdır. Aynı şekilde hayırsever insanlar da aktif olmalıdır.

 

Umarız sesimizi devlet yetkilileri, yardım kurum ve kuruluşları ve hayırsever insanlar duyar ve harekete geçerler. Elbette gençleri evlendirme ile ilgili bazı yerlerde kısa süreli birtakım çalışmalar yapılıyor. Ancak bunlar yeterli düzeyde değildir. Bunun her yerde ve daimi olarak gerçekleşmesi gerekir.

 

Eş Seçiminde İslam Ahlakı

 

“Aile Ahlakı” genel başlığımıza “Eş Seçimi” konusuyla devam ediyoruz. Bu konu en önemli konuların başında gelir. İnsanlar eş seçiminde üçe ayrılır:

 

Zor Beğenenler: Bazı gençler evlilik konusunda oldukça seçicidirler. Eşlerini seçmeleri yılları buluyor. Önlerine çıkan birçok eş adayını küçük sebeplerle reddediyorlar.

 

Kolay Karar Alanlar: Bir kısım gençler de evlilikte çok kolay karar alıyorlar. Evlilik öncesi gerekli olan tanışma olmadan, kısa bir konuşma ya da dışarıda ayaküstü bir sohbet ile evlilik kararı alıyorlar. Genelde bu tür evliliklerinin akıbeti iyi olmuyor.

 

İtidalli Olanlar: Çok seçici olmak da, haddinden fazla kolay karar vermek de doğru değildir. Bu hususta tecrübe sahipleriyle ve eş adayını tanıyanlarla meşveret edilmelidir. Gerekli görüldüğünde komşular, iş arkadaşları ve akrabalardan görüş alınmalıdır. Sonra da Allah’a tevekkül edilmelidir.

 

Kuruntulu bazı kimseler de “eşim benden birkaç hususta daha aşağıda olmalı” diye düşünüyorlar. Mesela “boyu benden kısa olmalı, benden daha eğitimsiz olmalı, babasının mal varlığı bizden daha düşük olmalı” vs. Bunun anlamı şudur; bu şahıs baştan hakimiyet ve zorbalık fikrine sahiptir, müşterek bir hayat değil! Bu üstünlük peşinde olmanın sonu da hayırlı değildir.

 

Eş Seçiminde Hedef

 

Evlenmeyi düşünenler hayatlarına ortak olacak birini aramalıdır. Şunu bilmeliler ki “eş” olarak seçecekleri şahıs tüm yaşantılarına ortak olacaktır. Bu nedenle iyi bir ortağın özelliklerine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bazı gençler bu noktaya dikkat etmiyorlar. Örneğin babanın vefatından sonra mal mülk sahibi olabilmek için zengin bir aile peşindeler. Bunlar eş seçimi ya da müşterek hayat değil, ticaret peşindeler! Bazıları da makam ve mevki sahibi ailelerin peşindeler, bu yolla bir yerlere gelebilmeyi hedefliyorlar. Bunlar da müşterek hayat peşinde değiller. Bazıları da heves ve şehvetleri için evleniyorlar. Heves ve şehvetin bir süre sonra geçeceğini ve sonrasını düşünmüyorlar.

 

Kısacası eş seçiminde hedefin ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Hedef yaşantımıza ortak birini seçmek mi yoksa para, makam, mevki, heves gibi şeyler mi?

 

Rivayetlere Göre Eş Seçiminde Kriterler

 

Rivayetlerde eş seçiminde İslam ahlakına riayet etmeye çok fazla dikkat çekilmiştir. Biz burada iki örneği getirmekle yetineceğiz.

 

Peygamberimizin (saa) değerli bir hadisinde buyurulmuştur: “Eşinin ailesinin şan ve şöhretinden dolayı onu seçen kimse (bu yolla bir yerlere ulaşsa da) sonunda zelil olacaktır…”

 

Böyle bir genç izzet sahibi olmak yerine hedefinin tam tersine ulaşacaktır. Eşin ailesi her zaman makamlarını ellerinde bulundurmayabilirler; iftiraya uğrayabilirler, hapse girebilirler vs. Böylece şan ve şöhretlerini kaybederler. Onlar bu tür durumlarla karşılaştıklarında damatlarının da izzeti onlara bağlı olduğundan damat da zelil olacaktır.

 

Yüce Peygamber rivayetin devamında buyurmuştur:

 

“Eğer bir kimse eşinin servetinden dolayı onunla evlenirse Allah ona fakirlik verecektir.” Kenzu’l Ummâl c.16, s.301

 

Eş arayan kişi zengin bir aile peşindeyse ve diğer şeyler onun için önemli değilse sonunda hedefinin tersi olacaktır. Zira servet her zaman belirli kişilerin ellerinde kalmıyor. Eşin babası iflas edebilir, borçlarından dolayı mal ve mülküne el konabilir vs. Bu servete sırtını dayayan kişi fakir olacaktır.

 

Peygamberimizden başka bir hadiste şöyle buyuruluyor:

 

“Şu dört şeyden dolayı evlilik peşinde olma: servet, güzellik, makam ve heves. Din ve iman sahibi bir kimsenin peşinde ol.” Vesailü'ş-Şia c.15, s.37

 

Bir kimsenin eşinin ailesi zengin olabilir, bunda sorun yoktur. İslamın bu konuyla ilgili olumsuz bir görüşü yoktur. Ancak evlilikte sadece eşin ve ailesinin zengin olmasının hedeflenmesi doğru değildir. Aynı şekilde eşin güzel olması sorun değildir. Hatta İmamların hadislerinde bu özellikten olumlu bir şekilde bahsedilmiştir (Mecmau'l Beyan c.7, s.236, 237). Fakat bir kimse evlilikte sadece eşinin güzel olmasını hedefliyorsa evliliğin asıl hedefinden uzaklaşır.

 

Ailenin iyi olarak tanınması da ideal bir eşin özelliklerinden sayılabilir. Ancak bu özelliklere dikkat kesilip, diğer önemli özelliklerden gaflet etmek İslam’ın önermediği bir durumdur. İslam’ın evlilik için imanlı eş seçme tavsiyesinde bulunmasının sebebi böyle bir eşin iyi bir hayat ortağı olmasından dolayıdır. Zira iman, güvenilirlik, sadakat, tevazu, affedici olma, muhabbet ve saygı hayat ortağında mutlaka olması gereken özelliklerdir.

 

Kur’an ve Hayat Ortağı

 

Yüce Yaradan (cc) Nur Suresi’nin 26. ayetinde buyurmuştur:

 

“Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara…”

 

 Bu ayetin tefsiriyle ilgili iki görüş mevcuttur.

 

1.Söz konusu ayetin evlilik ile alakası yoktur. Genel bir kuraldan bahsediliyor; iyi ve temiz işler iyi kadın ve erkeklerin işidir, kötü işler de kötülerin.

 

2.Ayet evlilik ile ilgilidir. Bu iddianın kanıtı da ayetten önceki ve sonraki ayetlerdir, zira hepsi evlilik ile ilgilidir.

 

İkinci tefsirde ifade edildiği gibi temiz olmayanlar evlilikte de kendileri gibi temiz olmayanların peşinden giderler. Ve mü’minler de mü’mineleri isterler. Ayetin mesajı şudur aslında: Eğer imanlı ve doğru biriysen, imanlı ve doğru bir eş iste. Ailesinin zenginliğine, makamına bakma. Onların iman sahibi ve doğru insanlar olup olmadığına bak. Yani ayetteki cümlede bilgi veriliyor ama mesajı emirdir.

 

Kur’an nasihat ediyor; evlenecek olanlar bir ömür boyu hemhal olacakları sıfatlara dikkat etsinler. Elbette diğer özellikler de olsa iyi olur ama asıl önemli olan sıfat, iyi bir hayat ortağı olmaktır.

 

Kur’an’daki Sureleri Okumanın Fazileti İle İlgili Önemli Bir Nokta

 

Sureleri okumanın sevabıyla ilgili birçok rivayet vardır. Örneğin Nur Suresi’ni okumakla ilgili şöyle buyurulmuştur:

 

“Kim Nur Suresi’ni okursa kendisi ve ailesi cinsel kötülüklerden ve iffetsizlikten güvende olur.” Mecmau'l Beyan c.7, s.216

 

Yalnızca sureyi okumak insanı cinsel sapkınlık ve iffetsizliklerden güvende kılmaz. Sureyi okumakla beraber Allah’ın bu suredeki emirleri hayata geçirilmelidir ki insanı sapkınlık ve iffetsizlikten güvende kılsın. Bu suredeki emirlerden biri evliliktir. Bu sureyi okuyan kişi bu emri gerçekleştirdiği takdirde kendisi ve ailesi güvende olacaktır. Söz konusu suredeki diğer bir emir ise hicaptır. Aynı şekilde sureyi okuyan kişi okumanın yanı sıra kendisi, kızları, annesi, kız kardeşleri vs hicaba riayet etmeliler ki iffetsizlik onlara yaklaşmasın. Ne yazık ki günümüzde hatta Mukaddes Kum şehrinde bile hicap kötü bir hal alıyor. Defalarca hicap meselesinin günümüzde çok önemli ve özel bir hal aldığını söylüyoruz. Bu yüzden düşmanlar kadınlarımızın hicaplarını ellerinden alıp islam cumhuriyetimizin itibarını azaltmayı hedefliyorlar. Zira hicap İslam cumhuriyetinin esaslarındandır.

 

Nur Suresi’ndeki diğer bir mesele ise iffet konusunda iftira meselesidir. Eğer bir kimse Allah korusun birine böyle bir ithamda bulunursa iddiasını doğrulayacak dört adil şahit getirmek zorundadır. Eğer getiremezse (hatta 3 adil şahit getirmiş olsa bile) iddia sahibine seksen kırbaç ile had uygulanır. İslam aile ve evliliğin korunması için bu tür ithamlarda bulunanlara bu şekilde ağır cezalar ve şartlar getirmiştir. Maalesef iffetsizlik ile ilgili ithamlar özellikle sosyal ağlarda kolayca dile getiriliyor!

 

Nur Suresi’nde geçen diğer bir emir de gözleri haramdan sakınmaktır. Yüce Allah 30 ve 31. ayette buyuruyor:

 

“Mü’min erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar), ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, yaptıkları şeylerden haberdardır. Ve mü’min kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler (haramdan sakınsınlar) ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar hariç, ziynetlerini açmasınlar…”

 

Bu ayetleri okuyup amel eden kimse cinsî sapkınlıklardan güvende olacaktır. Yalnızca okur fakat mesajına dikkat etmezse güvende olmayacaktır. Diğer sureleri okumanın faziletleri de Nur Suresi’ndeki gibidir. Yani ayetlerin içeriğine dikkat edip amel etmek gerekir.

 

Tedaviden Önce Önlem!

 

Tıpta iki kısmı vardır; önlem ve tedavi kısmı. Daha kolay, etkili ve ucuz olanı önlem kısmıdır. Eğer mü’min ve mü’mineler önlem alırlarsa; Nur Suresi’ndeki emirlere uyarlarsa, yani hicaba riayet ederlerse, evlenirlerse, birbirlerini iffetsizlikle itham etmezlerse, harama bakmazlarsa Peygamberin hadisinde buyurulduğu üzere güvende olacaklardır ve iş tedavi kısmı olan had cezası uygulamaya varmayacaktır.

 

Eşlerin, ömürlerinin sonuna kadar iyi bir hayata sahip olabilmeleri için eş seçimiyle ilgili kur’an ve hadislere uymaları gerekir. Günümüzde boşanmaların fazla olmasının sebeplerinden biri, eş seçiminde konuyla ilgili kuran ayetlerini ve hadisleri okumamak ve amel etmemektir. Bu yüzden değerli gençler bu yolda yeterli okumalar yaparak, meşveretler ederek karar almalıdır. Yalnızca karşı tarafın güzelliğine, malına, makamına vs bakmamaları gerekir ki evlilikleri ayrılıkla sonuçlanmasın.

 

Allah bizlere her konuda özellikle eş seçiminde İslam ahlakı ile ahlaklanmayı nasip etsin ki yuvalarımız boşanmalarla sonuçlanıp dağılmasın. 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Samir   19-06-2019 22:43

    Çox təşəkkür edirik

Kategorideki Diğer Haberler