08 Aralık 2021 Çarşamba Saat:
17:24

Allah'a Ulaşmanın Yolları-2

20-05-2015 08:32


 

Bismillahirrahmanirrahim 

Gaflet! İnsan Hayatının En Pis, İrin (İltihap) Ve Mikrobudur


Gaflet! insanın Allah'a ulaşmasına engel olan en büyük pis, irin ve  mikroptur. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Gaflet! can'ı ( insanı) yok eden bir illettir."


Şabaniyye Münacatı'nda şöyle buyuruyor:

 

"Gaflet! İnsan canın en büyük miktop ve irin (İltihap)dir."

 

Ehl-i Beyt İmamları Allah'a şöyle seslenmekteler:

 

"Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun ki kalplerimizi gafletin irin (İltihap) ve mikrobundan arındırmak ve temiz tutmak için bize yardım ettin ve biz kaplerimizi tertemiz sana sunduk."


Hepimiz bilmeliyiz ki bu sözler ve yorumlar kinaye (dile düşme) söylemi değildir. Çünkü insan hem zahir ve hemde batın özelliklerine sahip birvarlıktır. Dolayısıyla insanın ba'tini hakikatı, ahlak'i fazileti, İmanı, takvası insanın kamil sıfatını ortaya çıkarmaktadır. İnsan kıyamet günü bu kemal sıfatlarıyla tanınır, ve mahşerde hem mana (ruh)ve hem madde (nefis), her iki yönüyle hesap vermektedir. Eğer insan ogün hakikat yönüyle hesaba çekilirse, hesabından yüzü ak olarak çıkar, fakat eğer madde yönüyle hesaba çekilirse hesabını veremeyeceği için yüzü kara olarak çıkar. Bu şartlarda  ozaman cehennemin azabını tadar. Yüzleri siyah olan günahkarların cehennemde yemekleri pis, İrin(iltihap) ve mikroptur. mikrop ve İrinin pis kokuları cehennem ehlini bile rahatsız etmektedir.  


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

 

"Artık bugün, ona, burada bir dost [email protected] Ve irinden başka bir yemekte [email protected] Onuda ancak suçlular yer." Hakka / 35-36-37


Gaflet ve cehaletten beslenenlerin akibeti ne yazık ki böyledir. müminler kendilerine çok dikkat etmeliler, çünkü dışarıdan müsallat olan bütün af'at ve belaların müsebbibi bizim içimizde barındırdığımız mikrop ve irin (iltihap)ların ana merkezi gaflettir. Eğer içimizdeki mikrop ve irinlerin giderilmesini sağlayacak tedaviyi yapabilir ve nefsimizi terbiye ederek temizlersek gaflet denilen illetten kurtuluruz, ve dıştan hiçbir bela ve af'at bizi yıkamaz ve sonumuzu felakete götüremez.


İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Avcı, gökyüzünde kanat çalar halde rabbini zikreden avını asla avlayamaz, kanat çalar halde avcının silahına hedef olan av kesin rabbini zikretmekten gaflete düşdüğünden avlanmıştır." Bihar-ul Envar c. 61, s.24


Böyle ki maarifler bizim için ilmi ve itikati bir ilham kaynağıdır. Dolayısıyla bu örneklemelerle Allah'ın ayet ve Masumların rivayetlerinden gaflette olmamamız gerektiğini belirtmektedir. Allah ve O,nun ayetlerinden uzak durma ve ayrı kalma gafletinde bulunarak ruhun temizlenemsini sağlayamayız, çünkü ruh gelişen, her yeni ve tatlı olayların karşısında hemen deyişik birhal alan, ve her yeni olayın karşısında yeni şeyler talep etmektedir.

 

Kendi içinde oluşan olayların karşısında gaflette olan insan ahlak değerlerinin karşısında takınacağı tutumda aciz kalır, bununla beraber ahlakı fazilet mi, ahlak yoksun umu? Tesbiti husussunda yetersiz kalır, böyle olunca insan günah pisliğinin içerisine gömülüp kalır, bundan dolayıdır gafletten kaçınmak bilinç ve şuurlu olmak için bizlere tavsiyede bulunmuşlardır.


İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Gafletten kaçının çünkü gaflet canınıza zarar vermektedir." Bihar-ul Envar c. 69, s.227- Muhasin-i Bergi c.1 s, 181


Gafletten kaçınmak insanlara verilecek zararlardan kaçınmak demektir. kendisinde oluşacak zarar ve yararı hesapladığı gibi başkalarında da oluşabilecek yarar ve zararları hesaplaması gerekmektedir, ahlak fazileti şunu söylemektedir. Dolayısıyla mümin bunun taşhisini iyi koymalıdır.


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

 

"Eğer hepsini istese ve zorlasa sizi, nekesliğe kalkışırdınız da görürdünüz ki kinlerinizi, hasetlerinizi meydana çıkarmaktadır." Muhamed/ 37


Eğer insan kendiliğinden ihanet yaparsa, kendi diline ve hayatına saygısızlık etmiş, ve geleceğiyle ilgili yapması gerekeni yapmamıştır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruor:

 

"Namaz kılın, zekat verin. Kendiniz için, önceden ne hayırda bulunursanız onu, Allah indinde bulursunuz. Şüphe yok ki Allah, yaptıklarınızı görür." Bakara / 110


Allah'a ulaştığınızda yaptığınız her iyi amelin karşılığı sizler için açılacak sofralarınızın içerisinde fazlasıyla sunulduğunu göreceksiniz. Çünkü bu Allah'ın ahdi ve vadidir, ve Allah ahdini asla kırmaz ve vefa edendir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

 

"Ey İsrailoğulları, anın size verdiğim nimeti. Vefa edin ahdime de vefa edeyim ahdinize ve ancak benden korkun artık." Bakara / 40


Evet hiç kimse Allah'tan daha vefalı değildir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

 

"Şüphe yok ki Allah, kendilerine cenneti vermek üzere inananların canlarını, malarını satın almıştır adeta; onlar öldürürler, öldürülürler, her iki surette de vaadi gerçektir ve Tevrat'ta da sabittir. İncil'de de, Kur'an'da da ve ahdine Allah'tan daha ziyade vefa eden kimdir ki? Artık şu giriştiğiniz alış verişten dolayı sevinin ve budur işte en büyük kurtuluş ve saadet." Tevbe / 112


Malın ve canın korunmasında gaflete düşmek insan dünyasına en büyük kötülük ve zarardır. fakat ruh temizlenerek ve terbiye edilerek gafletten arınması, canın (vucudun) temizlenip kurtulması demektir. Eğer böyle olmazsa onarılması güç ve zararlar vererek çok büyük bir sermayeyi elden vermiş demektir. Allah birçoklarını ''Hasr'' hüsran olmuş olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

 

"Andolsun zamana! Şüphe yok ki insan, elbette zararda, ziyanda. Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar ve birbirlerine gerçeği gözetmeyi ve sabretmeyi tavsiye edenler başka." Asr / 1,2,3


Bazı insanlar gafletten dolayı kendisni kayıp ederek benliyinden uzaklaşıyor, böyle olunca en büyük dost İblis Şeytan oluyor, ve Şeytan'ın böyleki insanların malına, makamına ve onların isteklerine asla dokunmuyor, çünkü onlar Şeytanın istediğini yapmaktadır, ama Şeytanın asıl işi iman ve takva sahipleridir. Ve eğer Şeytan iman ve takva ehlinin canına musallat olup onu alıp yerlerde süründürürse ozaman iman ve takvalı görünen insanların malının içerisine haramın girmesi kaçınılmaz olur ve iyi amel yolları kapanır ve gaflet içinde perişan birhayat kaçınılmaz olur.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !