08 Ağustos 2020 Cumartesi Saat:
05:21

Allah, Müslümandan İmanını Almasın!

01-01-2017 21:46


 

Neden Müslümanlar Zillet İçindeler?


"Allah müminlere karşı kâfirlere asla yol vermeyecektir." (Nisâ, 141) ayeti ile ilgili kısa bir öyküye, ardından da Kur'ânî bir analize yer vermek istiyorum:


Gayrimüslim biri âlimlerden birinin yanına gelir ve ona şöyle bir soru sorar:


– Sizin Kur'ân'da olan her şey doğru mudur?


Âlim:


– Kesinlikle evet.


Gayrimüslim:


– O hâlde neden kâfirler size karşı yol bulmuş ve sizlere birçok alanda üstün gelmişlerdir?


Âlim metanetle şöyle cevap verir:


– Çünkü bizler toplum olarak Müslümanız, mümin değiliz.


* * *


Şimdi bu sözü Kur'ân ayetlerinden yola çıkarak biraz açalım:


Müminlerle Müslümanlar arasında nasıl bir fark var?


• Müslümanlar günümüzde İslam'ın hemen hemen tüm şiarlarını; namaz, zekât, hac, oruç... gibi bütün ibadetlerini yerine getirmekteler. Fakat buna rağmen genel manada birçok alanda geriler ve tam bir sefalet, bedbahtlık içindeler. Peki, neden böyledir? 


Bu soruya cevap bulmak için şu ayetleri iyice mütalaa etmemiz gerekir:


• Yüce Allah şöyle buyurur: "Bedevî Araplar: 'İman ettik.' dediler. De ki: Siz iman etmediniz. Ancak 'Müslüman olduk.' deyin. İman henüz sizin kalplerinize girmemiştir." (Hucurât, 14) Bu ayetten hareketle nice Müslümanların henüz müminler aşamasına ulaşmadığını anlıyoruz. Daha detaylı ve net bilgi için aşağıdaki ayetler göz atalım:


• Eğer Müslümanlar gerçekten mümin olsalardı, Allah kesinlikle onlara yardım ederdi. Delili şu ayettir: "Andolsun ki... müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır." (Rûm, 47)


• Eğer Müslümanlar mümin olsalardı, tüm insanlar ve milletler arasında daha yüce ve üstün bir konuma sahip olurlardı. Delili: "Sakın gevşemeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten mümin iseniz mutlaka en üstün olan sizsiniz." (Âl-i İmrân, 139)


• Eğer istenildiği manada mümin olsalardı, hiçbir gücün onlara egemenliği olmazdı. Delili: "Allah müminlere karşı kâfirlere asla yol vermeyecektir." (Nisâ, 141)


• Eğer mümin olsalardı, Allah müşriklerin içinde olduğu kötü durumda kalmalarına müsaade etmezdi. Çünkü kendisi bir ayette şöyle buyuruyor: "Allah, müminleri sizin şu andaki hâlinizde bırakacak değildir." (Âl-i İmrân, 179)


‎‎• Eğer mümin olsalardı, Allah her yerde ve durumda onların yanında, onlarla beraber olurdu. Şu ayette olduğu gibi: "Çünkü Allah müminlerle beraberdir." (Enfâl, 19)


• Ne var ki, Müslümanım diyenler, Müslümanların derecesinde kaldılar ve ayette dediği gibi müminlerin derecesine yükselmediler: "Fakat onların çoğu mümin değiller." (Şuarâ, 67)


‎‎• Hatta iman ettikleri hâlde çoğu Allah'a şirk koşma girdabından kurtulamamışlardır. Şu ayette buyuruyor ya Rabbimiz: "Onların çoğu, ancak şirk koşarak (gizli şirk ile) Allah'a iman ederler." (Yûsuf, 106)


Peki, bu manadaki Müminler/Müslümanlar ne yaptılar? 


• Kendi aralarında ihtilafa düşerek birbirleriyle çekiştiler: "Ey iman edenler!... Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin; sonra zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz gider." (Enfâl, 46)


‎‎• Kalkıp İslam düşmanı kâfirlere itaat ettiler: "Ey müminler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz, sizleri topuklarınız üzerinde geriye döndürürler de hüsrana uğrarsınız." (Âl-i İmrân, 149)


‎‎• Hatta daha ileri giderek birbirlerini tekfire bile gittiler. Oysa yüce Allah bu tür imana sahip Müslümanlara şöyle buyurmuştu: "Ey müminler!... Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, 'Sen mümin değilsin!' demeyin." (Nisâ, 94)


• O hâlde müminler kimlerdir? Buna da Kur'ân ile cevap verelim: "Müminler; tövbe edenler, ibadet edenler, hamt edenler, (ibadet yerlerini) dolaşıp duranlar, rükû edenler, secde edenler, marufu (iyiliği) emredenler, münkerden (kötülükten) sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardırlar. İşte o müminleri müjdele!" (Tevbe, 112)


• Bu ayetlerde görüldüğü gibi yüce Allah, yardım, zaferi, egemenliği, ilerlemeyi müminlerle ilintilendirmiştir, Müslümanlarla değil. Şimdi cümle İslam âlemindeki adımız Müslüman olan bizler, gerçekten Allah'ın istediği gibi gerçek müminler miyiz?


Rabbim Müslümanın elinden imanını almasın, tüm Müslümanlara basiret ve feraset versin, cümlemizi hakikî müminlerden karar kılsın, fitne ve ihtilafı aramızdan söküp atsın...


Sonuç:


"Müslümanlar"; kendilerine gelip özlerine döndükleri, gerçek "Müminler" kategorisine girdikleri, birliğin feraset ve basiretini idrak ettikleri zaman, o gün onlar için gerçekten YENİ YIL olacaktır...

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • zehra türkyilmaz   12-01-2017 13:09

    allah razi olsun kaleminize saglik allah sizi muvaffak kilsin bizde sizden faydalanalim

  • Hakan AKBULUT   02-01-2017 07:48

    tebrik ediyorum çok güzel bir makale. Farkındalık yarattı.