29 Mart 2020 Pazar Saat:
12:44
27-08-2019
  

Anne ve Baba Hakkı...

Hayırlı bir evladın vefat eden anne-babası hakkında yapması gereken amellerden bazıları...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

Musa Güneş

 

 

İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:


"İnsanlardan bazısı anne-babasına hayatta oldukları zaman iyilik eder, ama öldüklerinde borçlarını ödemediği ve onlar için mağfiret dilemediği için Allah onu anne-babaya karşı asi (âkk-ı valideyn) olarak yazar. Bazıları da hayatta anne babasına iyi davranmaz; fakat öldüklerinde var olan borçlarını ödediği ve onlar için Allah'tan bağışlanma dilediği için Allah onu anne-babasına iyi davranan kimse olarak yazar." 1


Bu nedenle en hayırlı evlat; gücü oranında anne-babası hakkında öldükten sonra bile hayır işler yapan, onlar için dualar edip Allah'tan mağfiret dileyen kimsedir.


İşte bir evladın vefat eden anne-babası hakkında yapması gereken amellerden bazısı:


– Onlar için Rahim olan Allah'tan sürekli bağışlanma dilemek.


– Ömür boyu onları unutmamak, halkın içerisinde saygı, iyilik ve hayırla anmak.


– Her gün onlar için Kur'ân okumak; özellikle sabah namazından sonra, güneş çıkmadan önce. Bunu yapamıyorsa en azından her namazdan sonra 3 defa İhlâs Suresi okuyup sevabını onların ruhuna hediye etmek.


– Her gün Anne-Baba namazını kılmak. Her gün kılamıyorsa en azından haftada bir defa, özellikle de Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede kılmak.


– Her gün onlar adına fakire sadaka vermek.


– Arada bir, özellikle de Perşembe günleri öğle sonra kabirlerini ziyarete gitmek, 1 Fâtiha ile 10 Kadir Suresi okumak.


– Onlar adına kutsal mekânları ziyarete gitmek, umre ve hac amellerini yerine getirmek.


– Oruç ve namaz gibi varsa kazaya kalan farz ibadetleri onlardan taraf kaza etmek veya ettirmek.


– Zekât ve humus gibi varsa şer'i-malî borçları onları yerine ulaştırmak ...

 

Anne-Baba için kılınması tavsiye edilen Namaz


Anne-baba hakkında yapılması tavsiye edilen önemli hayır işlerden biri de şu iki rekât olarak kılınan namazdır:


Birinci rekâtta Fâtiha'dan sonra 10 defa: "Rabbena'ğfir lî ve li-Valideyye ve li'l-mu'minine yevme yequmu'l-Hisab"

Meali: "Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve müminleri bağışla." (İbrâhîm, 41)

İkinci rekâtta Fâtiha'dan sonra 10 defa: "Rabbi'ğfir lî ve li-Valideyye ve li-men dehale beytîye mu'mina."

Meali: "Rabbim! Beni, ana-babamı ve iman etmiş olarak evime giren herkesi bağışla." (Nûh, 28)

Namazın selamını bitirdikten sonra da 10 defa: "Rabbi'rhamhuma ke-ma rabbeyanî sağira."

"Ey Rabbim! Küçükken beni koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et!" (İsrâ, 24)

Bu namazı kılmak, ilahî rahmet kapılarının açılmasına, ayrıca üzüntü ve sıkıntının yok olmasına vesile olur.

Bir evlat anne-babası hakkında bu namazı kılarsa, anne-babası hayatta iseler Rahman ve Rahim olan Allah'ın mağfiret ve merhametine, vefat etmiş iseler de rahmet ve affına mazhar olurlar. Bu namaz sonucu kendilerine ulaşan ilahî af ve merhametten dolayı anne-baba o kadar mutlu olurlar ki, dirilip evlatlarının dizlerini öpmeyi arzu ederler. Bu namazın Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede kılınması iyidir.2

 

 

 

-----------------------------------------------------

1 Kufî el-Ehvazî, ez-Zühd, s.43

2 Mefatihu'l-Cinan, s. 409

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler