22 Mart 2019 Cuma Saat:
14:41

Bereket

19-10-2017 12:35


 

 

Bazıları BEREKET derken bundan; çokça malı, mülkü, dünyaya ait maddiyat olarak ne varsa onu anlarlar.

 

İmam Ali şöyle buyurur (a.s): "Günahlar açığa çıktıkça/açıktan işlendikçe, bereketler de ortadan kalkar."

 

Bu hadis üzerine de birileri zenginlik içine gömülen Müslüman Arap azgınlarını örnek göstererek arada bir tezat olduğunu ima etmişti gibi.

 

Maalesef ortada bir kavram karıştırması var. Kur'ân-ı Kerim'de 32 yerde geçen "Bereket" çok mal ve mülk değildir. Örneğin Hz. İsa (a.s): "Ömrüm boyunca Allah beni mübarek kıldı." (Meryem, 31) diyor; oysa dünyalık olarak hiç de zengin biri gibi yaşamadı...

 

Veya şu iki ayeti karşılaştırarak okuyalım:

 

1- "Eğer (peygamberlerin gönderildiği) o ülkelerin halkları iman edip kötülüklerden sakınsalardı, yüzlerine gökten ve yerden bereket kapıları açardık." (A'râf, 96)

 

2- "Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı (Allah'ı) inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık." (Zuhruf, 33)

 

Birinci ayette, iman etmek ve takvalı olmak durumunda gökten ve yerden bereketler yağacağı ifade edilirken, ikinci ayette Müslümanların sapması korkusu olmasaydı kâfirlerin evlerinin tavanlarının bile altın ve gümüşten olacağı beyan ediliyor. Bu da şunu gösteriyor ki, bereketle çok mal arasında fark vardır...

 

Bunu bir de şu örnekle açılayabiliriz:

 

Bir koyun en fazla 4 yıl yaşar; ama 2-3 hatta 1 yaşında bile kesilir.

 

Köpek ise ortalama 14-15 yıl yaşar ve bu süre zarfında ölen köpeklerin sayısı oldukça az olur.

 

Diğer taraftan bir koyun ortalama yılda bir tane yavrular. Bir köpek ise yılda 4-5 yavru yavrular. Bu durumda köpeklerin daha çok olması gerekiyor. Oysa baktığımızda koyunların sayısı köpeklere oranla oldukça fazladır. Öyle ki çok sayıdaki koyun sürüsünde bir veya en fazla iki köpeğin olduğu görülür. Peygamberimizden (s.a.a) nakledilen hadise baktığımızda bunun sebebi şöyle açıklanmıştır: Çünkü Allah koyunu bereketli yaratmıştır, onda bereket var etmiştir.

 

İşte haram mal da böyledir. Çoktur; ama bereketi yoktur.

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !