28 Ekim 2020 Çarşamba Saat:
22:00
25-10-2014
  

Bir Kalpte İki Sevgiliye Yer Yoktur!

Cennetin yüce derecelerinde bizimle birlikte olmak istiyorsan, üzüntü ve sevincimize ortak ol...

Facebook da Paylaş

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Hz. Hüseyin'in (a.s) kıyamı, taşıdığı ender özellikleriyle asırlar boyunca eskimeyen bir ilâhî mesajdan ve keskin hüccetten ibarettir. Bu yüzden bu kıyamı anmak, ümmetin uyanması ve uyanık olanların ise zâlim hâlifelerin İslâm’ı saptırma yolundaki çaba ve desiselerine karşı koyması ve mücadele vermesi için bir itici güç olmuştur. İşte bunun içindir ki, Ehlibeyt İmamları, ashaplarını Hz. Hüseyin'in (a.s) yasını anmaya emretmiş; kendileri de buna özel bir itina göstermişlerdir.

İslâm'ı Ehlieyt'ten öğrenmeyenler, Hz. Hüseyin'e (a.s) yas merasimi düzenlemeyi bir bid’at sayabilir; hatta Ben-i Ümeyye'ye uyarak, Hz. Hüseyin'in (a.s) şahâdet gününü bayram bile yapabilir; böylece Hz. Resulullah'ı (s.a.a) rencide edip, Hz. Zehra'nın kalbini yaralayabilirler. Ama Peygamber'in vasiyetine uyarak Kuran ve Ehlibeyt'e sarılanlar, aşağıda nakledeceğimiz sahih hadisler gereğince, her yıl Hz. Hüseyin'in (a.s) şahâdet yıl dönümünde yas merasimleri tertipleyip o imama ağlar; ve onun düşmanlarına beddua ederler. Böylece amel, fikir ve hissîyatlarıyla Peygamber ve Ehlibeyti'ne bağlı olduklarını bildirir ve bunların düşmanlarından beraat ederler. Allah buyurmuştur ki:

"Allah, bir adamın göğsünde iki kalp yaratmış değildir..." (Ahzab/4) Bu ayetten anlaşılıyor ki, Ehlibeyt'in düşmanlarına kalbinde bir zerrecik muhabbeti olan şahsın, Ehlieyt'i sevmeyi iddia etmesi, Kur'an'ın kabul etmediği boş bir iddiadan ibarettir.


Merhum Şeyh Abbas Kummî "Nefes'ul Mehmum" adlı eserinde kendi senediyle Hz. Mehdi'nin duasıyla dünyaya gelmiş olan, büyük Ehlibeyt alimi Saduk lakabıyla tanınan ve kâmil muhaddis olan Ebu Cafer Muhammed İbn. Ali İbn. Babeveyh el Kummî'den, o da Maceleveyh diye tanınan Şeyh Muhammed İbn. Ali İbn. Ebu Kasım'dan, o da muhaddislerin üstatlarının üstadı Ebu Hasan Ali İbn. İbrahim Kummî'den, o da güvenilir ve âdil olduğu ispatlanmaya bile ihtiyaç olmayan Şeyh Ali İbn. İbrahim'in babası olan İbrahim İbn. Hâşim’den, o da Reyyan İbn. Şebib'den şöyle rivayet etmiştir:

"Muharrem ayının ilk gününde Hz. Ebu Hasan Rıza'nın (a.s) yanına vardım; o bana: "Ey İbn. Şebib, oruçlu musun? dedi. "Hayır" dedim. İmam Rıza: "Bu gün Hz. Zekeriya'nın "Ey Rabb'im, kendi indinden bana pâk (temiz) bir soy ver; Sen dua'yı işitensin" diyerek Rabbine dua ettiği gündür. Allah onun duasını kabul buyurdu ve meleklere emretti ki, Zekeriya mihrapta durup namaz kılarken şöyle nida ettiler: "Allah seni Yahya ile müjdeliyor."

"Kim bugün oruç tutar sonra Allah'a dua ederse, Allah onun duâsını kabul eder; nasıl ki Zekeriya'nın duasını kabul buyurdu." Sonra şöyle dedi:

"Ey Şebib oğlu! Câhiliyet dönemindeki Araplar bile Muharrem ayının hürmetini riayet ederek bu ayda savaş ve zulmü yasak bilirlerdi. Oysa, bu ümmet ne bu ay'ın saygısını ve ne de kendi Peygamberlerinin hürmetini gözettiler. Bu ayda Peygamberin soyunu öldürdüler ve bu ailenin hanımlarını esir aldılar; varlıklarını yağmaladılar; Allah bu günahlarını affetmesin!.

“Ey Şebib oğlu! Bir şeye ağlayacak olursan Ali İbn. Ebu Tâlip oğlu Hüseyin'e (a.s) ağla! Onun başını bir koçu keser gibi kestiler; ve bunun yanı sıra ailesinden dünyada benzerleri olmayan 18 yiğidi öldürdüler. Yedi kat gök ve yedi kat yer Onun ölümüne ağladı; dört bin melek gökten ona yardım etmek için indiler; ama (ilahî takdir gereği) Hz. Hüseyin'in şehit olduğunu gördüler, bu melekler Hz. Mehdi (a.f) kıyam edinceye kadar mahzun ve üzgün bir hâlde Hz. Hüseyin'in kabri etrafında bulunacaklar; bunlar Hz. Mehdi (a.f) kıyam edince onun yâranı arasında yer alırlar. Bunların sloganları "Hüsey'nin kanının davacıları" olacaktır.

Ey Şebib oğlu! Babam kendi babasından o da büyük babasından (Zeyn-ul Âbidin) rivayet etmiştir ki: "Hz. Hüseyin şehit düştüğünde gökten kan ve kırmızı toprak yağdı."

Ey Şebib oğlu! Eğer Hüseyin'e (a.s) gözünün yaşı yanaklarına sarkacak şekilde ağlarsan, Allah senin büyük olsun küçük olsun az olsun çok olsun bütün günahlarını bağışlar.”

Ey Şebib oğlu! Eğer Allah'ın huzuruna hiç bir günahın olmadan çıkmak istiyorsan, Hz. Hüseyin'i (a.s) ziyaret eyle.

Ey Şebib oğlu! Peygamber (s.a.a) ile Cennette bina edilmiş olan odalarda yerleşmek istiyorsan Hüseyin’in (a.s) kâtillerine beddua oku!

Ey Şebib oğlu! Hüseyin (a.s) ile birlikte şehit düşenlerin sevabı kadar sevap elde etmek istiyorsan, ne zaman Hüseyin (a.s)'ı hatırlasan "keşke onlarla birlikte olaydım da yüce makama erişseydim." de.

Ey Şebib oğlu! Cennetin yüce derecelerinde bizimle birlikte olmak istiyorsan, üzüntü ve sevincimize sen de ortak ol, bizim velâyetimize sarıl (bizi kendine veli ve imam bil). Zira bir adam eğer bir taşa bile bağlı olsa, Allah onu kıyamet günü o taşla birlikte mahşere getirtir."

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler