16 Aralık 2019 Pazartesi Saat:
08:02
14-02-2014
  

Cehennem'den Tasvirler

Cehennem ateşi kavurucudur. İçeceği sadece kan ve iltihaplı kaynar sular...

Facebook da Paylaş

 

Tercüme:

 

Ehlader Araştırma Bölümü


Cehennem, Allah'ın kendine isyan eden kuluna karşı öfke ve gazabının tezahürüdür. Cennet ise ilahi emirlere teslim olan insan için Allah'ın lütuf ve rahmetinin tecelli ettiği mekândır.
 

Cehennemde ortak ve özel olmak üzere iki çeşit azap söz konusudur. Ortak azap, toplum olarak günah işleyenlere toplu olarak verilen azaptır. çzel azap ise bireysel olarak işlenen günahın karşılığında sadece günahı işleyen insana verilen azaptır.
 

Cehennemin kendisinden ve azabından Allah'a sığınıyorum.
 

Cehennem için tasvir edilen derinlik o kadar büyük ki hatta açgözlü birinin cehenneme düştüğünde 70 yıl sonra cehennemin tabanına ve en alt seviyesine ulaşacağı beyan edilmektedir. Cehennemden kurtulmak için yukarı doğru çıkmak isteyen insanı cehennem melekleri dökme demir diye tabir edilen karşılaşır. Korkuya kapılan insan yeniden cehennemin derinliklerine doğru düşer. Bu amel cehennemde bulunduğu sürece devam eder.
 

Cehennemin ürkütücü ve dehşet verici sahnelerini hayal ettiğimde eğer yeniden ölüm olsaydı defalarca ölümü tercih ederdim. Cehennemin o uçsuz derinliği aklın tasavvur etmekten aciz olduğu bir şeydir.  
 

Ateşi kavurucudur. İçeceği sadece kan ve iltihaplı kaynar sular. İşkence ve azap çeşitleri çok ve farklı olan yerin adıdır cehennem.
 

Cehennem, azabı hiçbir zaman azalmayan yerdir. Cehennem ehline cehennemde oldukları sürece ölüm yoktur. Bedenlerini kaplayan derileri ateşten yanıp kül olduğunda onlara yeniden deriler giydirilir.
 

Cehennem ateşinin alevleri arasındaki boşlukların her birinde 70 bin ateşten ev vardır. Her bir ev 70 bin odadan ibarettir. Her odada ateşten yaratılmış siyah yılanlar. Ve her yılanın bedeninde 70 bin çeşit zehir salyası. Cehennem ehli olan her insan bu evlerden mutlaka geçecektir.
 

Bazı kitaplarda okuduğum kadarıyla dünya ateşi cehennem ateşinin 70'te 1'i kadar olup 70 defa soğutulduktan sonra dünyaya bırakılmıştır.
 

Allaha sığınıyorum!
 

Böyle bir ateşten ne kadar uzak olunsa bile ateşin hararetine tahammül zordur. İnsanın kendi eliyle kendisi için hazırladığı cehennem ateşinin ahretteki diğer varlıklar gibi şuuru vardır. Cehennem ateşi günahkârlar için öyle bir nara atar ki bırakın meleklerin en seçkin insanlar olan peygamberler bile dizleri üzere çöker.
 

Cehennemin tabakaları
 

Cehennem yedi tabakadan oluşur:
 

1- Cehim: En üst tabakanın adıdır.  Burada olan günahkâr büyük bir taşın üzerine çıkarılır ateşin hararetinden dolayı beyni kaynamaya başlar.
 

2- Leza: Bu tabakanın özelliği ateşin hararetinden dolayı günahkârın derisi soyulmasıdır.
 

3- Sekar: Bu tabaka ateşinin özelliği, insana ölümü yeniden tattırmasıdır. Fakat cehennemde ölüm olmadığı için insan yeniden diriltilir ve azap çekmeye devam eder. Burada özel olarak görevlendirilmiş 19 tane azap meleği günahkâr insana azap etmesi için hazır bekletilir.
 

4- Huteme: Bu tabakanın ateşi sarı büyük develer gibi öyle şiddetli bir şekilde günahkârlara çarpar ki onları yerle bir eder. Bu tabakada insan öyle büyük alevlere müptela olur ki sonunda bir sürme gibi eriyip yok olurlar. Ama azapları bitmez yeniden yaratılıp yeniden azaba düşürülürler.
 

5- Haviye: Azap o kadar çok dehşet vericidir ki günahkâr her an naralar atmaktadır. Cehennemin sahibine şöyle yalvarır: “Bizim feryadımıza yetiş!” Cehennem sahibi onların yakarışına karşılık ateşten bir tabakta kötü kokan iltihaplı kaynar sular gönderir. Kaynar suyu içen günahkâr kişinin bedeni ermiş bakır gibi yere dökülür. İçirilen su o kadar çok sıcaktır ki eğer bir insanın bedenine temas ederse bedenini kaplayan deriler yere dökülür.

6- Sair:  Burada 300 tane ateşten çadır vardır. Her çadırda 300 tane saray, her sarayda 300 tane oda, her odada 300 çeşit azap vardır. Bu katta ateşten yılanlar, akrepler ve ateşten zincirler bulunmaktadır.
 

7- Felek: Yedinci katta buluna kuyunun adıdır. Ağzı kapalıdır. Kuyunun ağzını kapatan kapak her açıldığında büyük bir ateş kütlesi insanı içine alıp yutar. Bu ateş cehennem ateşinin en şiddetli olan ateşidir.
 

Cehennemlik olan dört gurup
 

Dört gurubu dört faklı şekilde azap çektiğini gördüm ve onlar cehennem sahibine yalvarıyorlardı. Onlara cehennem suyundan içirilir ve azabın şiddetinden durmadan feryat ederler. Onların azabı o kadar şiddetlidir ki feryat ve naralarından diğer cehennem ehli bile dehşete düşer.
 

Birinci grup: Taştan bir tabut içerisinde havadan asılı bir haldedir. İkinci grupta olan insanların içlerindekiler dışarıya doğru çekilir. ççüncü gruptakilerin ağızları yaradır ve ağızlarından kan damlar. Dördüncü grubu kendi bedeninin etlerini yiyen insanlar oluşturur.
 

Tabut içerisinde asılı olan birinci grubun durumunu sorulduğunda melekler şöyle cevap verir:
 

"Bunlar öldüklerinde diğer insanlara borcu olan kimselerdir. Almış oldukları borçları ödemeyip vermiş oldukları sözleri tutmadılar."
 

İkinci Grup: İkinci guruptakilerin azap nedeni sorulduğunda melekler şöyle cevap verir:
 

"Bunlar bedenlerine bir necaset bulaştığında onu temizlemediler ve bu işe önem vermediler."
 

ççüncüGrup: ççüncü guruptakilerin azabının sebebi sorulduğunda:
 

"Bunlar dünyada başkalarıyla alay eden ve onları hakir gören insanlardır." denir
 

Dördüncü Grup: Dördüncü gurubun azabının sebebi sorulduğunda ise şöyle cevap verilir:
 

"Bunlar dünya hayatında başkalarının gıybetini yapıp ve insanlar arasında laf taşırlardı."
 

Zenginler ve padişahlar
 

Dünya padişahları ateş yer. Onlara:
 

"Ey Allah'ın kendilerine güç ve kudret bahşettiği kimseler! Allah sizlere dünyada güç ve kudret verdi ama siz adaletle hüküm etmediniz. şimdi ateşi tadarak yutun" denilir.
 

Zenginlere ise şöyle söylenilir:


"Ey zenginler! Allah sizlere birçok mal ve servet bahşetti. Ama sizler fakir ve yoksullara yardım etmediniz. Cimrilik ve açgözlülüğünüzden dolayı çekimser kaldınız. şimdi ateşi yutun."

 

Huccet-ul İslam Muhammed Asger Nejat

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler