07 Temmuz 2020 Salı Saat:
19:08
22-07-2017
  

Cennet Vaadinin Sırrı

Kız kardeşim Fatıma Masumeyi (s.a) hakkıyla ziyaret edenler için cennet vardır...

Facebook da Paylaş


 

 

Ehlader Araştırma Bölümü
 

 

Hz. Masume (s.a)  Hz. Peygamber ailesinden olup öyle bir makama ulaşmıştır ki İmam Rıza  ve İmam Muhammed Taki  (a.s)  Hz. Masumenin ziyaretini İnsanlara tavsiye etmiş ve bazı amellerin yapılmasını da emretmişlerdir.


İmama Rıza (a.s) : 

 

"Kızkardeşim Fatıma Masume Kum (şehrinde) defnedilmiştir, kim bu hanımı ziyaret eder ise cennet onun içindir."


İmam Muhammed Taki  (a.s):

 

"Halam Masume (s.a) Kum'da defnedilmiştir Cennet onu ziyaret edenler içindir."


Cennete girmek için yapılan ameller farklı farklıdır; bazı hayırlı ameller cennete girmek içindir, bazı hayırlı ameller yapıldığında ise Cennet onun hizmetinde olması içindir. İmam Rıza ve İmam Muhammed Taki'nin buyurdukları gibi, 'Cennet, cennet ile müjdelenen Ehlibeyt'in kerimesi Fatıma Masume'yi (s.a) ziyaret edenler içindir'den maksat Hanım Masume'nin (s.a) velayet ehli olduğundan dolayıdır. Eğer bir şahıs ismet ve taharet hanedanından bir ilişkisi olur ise onun kendisi de velayet şerbetinden içmiş, velayet onun vücudunda yer etmiş ve Allah'ın velilerinden olmuş olur. Diğer taraftan cennet ise Allah'ın velilerini zaten arzulamakladır.


Cennet Allah’ın Velisi Olan İnsanların Mülküdür


Bazı rivayetlerde Cennet’in Hz. Selman'ı arzuladığını buyurmuşlardır. Cennetin Hz.Selman'a olan arzusu Hz. Selman'ın Cennet’e olan arzusundan daha çoktur. Bunun sırrı da doğru bir inanca, güzel bir ahlaka ve salih bir amele sahip olmaktır. Doğru inanç ve güzel ahlak insanın kelame erişme noktasında etkisi olduğu gibi amellerinde etkisi vardır. İnsanların amelleri ve inançları cennet ehli olmaya sebep ise ve salih amellerde doğru inançlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu da insan ruhunun ve maneviyatının ne kadar ulvi derecelere yükseldiğini gösterir.


Cinsiyet Farkının Manevi Makamlara Ulaşmada Etkisi Yoktur


İnsan ruhu ilahi bir makama sahip olduğu için cinsiyet ayrımı yapamazsınız. Yani erkeklik ve dişilik hiçbir anlam ifade etmeyecektir. İnsan sadece fiziki yapı itibari ile dişi ve erkek olarak yaratılmıştır. İnsanın ruhu madde ve cisim olmadığından dolayı melekler gibidir. Zira Allah'ın yaratmış olduğu Meleklerde ne dişi ne de erkektir. Bundan dolayı erkekler ve kadınlar her ikisi de kemal ve irfan yönünden en yüce manevi derecelere ulaşabilme noktasında eşit haklara sahiptirler.


Hz. Masumeyi (s.a) Hakkıyla Ziyaret Eden Cennet Ehlidir


İmam Rıza (a.s) :

 

"Kız kardeşim Fatıma Masume'yi (s.a) hakkıyla ziyaret edenler için cennet vardır."

 

Hz. Masume'nin bazı haklarının olduğunu bu rivayetten anlaşılmaktadır, bazı ziyaretçiler bu hakkı tanıyarak bazıları da tanımayaraktan ziyaret ediyorlar. Ve yine bazıları Hz. Masume'yi (s.a) sadece yedinci İmam’ın kızı sekizinci İmam’ın kız kardeşi ve dokuzuncu İmam’ın halası bilerek ziyaret etmektedir. İmamın kızı, kardeşi ve halası olması Hz. Masume'nin (s.a) sadece nesep yönünden faziletidir. Bu şekilde tanıyarak ziyaret edenler de ziyaret sevabı almakta fakat onu vilayet ehli olduğundan dolayı ve kendisini Allah'ın velilerinden bilerek, arifane ve hakkıyla ziyaret edenler hem sevap elde etmekteler ve hem de cenneti kazanmaktalar.


Hz. Resulullah (s.a.a) soyunu taşıyan Ehlibeyt İmamlarının bazı evlatlarının ziyaret nameleri âlimler tarafından yazılmıştır. Fakat Hz. Masume'nin (s.a) ziyaret namesi özellikle İmam Rıza (a.s) tarafından nakledilmiştir ve kaleme alınmıştır. Bu olayda yine Hz. Masume'nin diğer imam evlatlarına karşı üstünlüğü ve faziletlerinden sayılmaktadır.


Hz. Masumenin (s.a) Şefaat Makamı


Hz. Masumenin ziyaret namesinde şöyle bir cümle geçmektedir, "Ey Fatıma Allah katında yüce makamın olduğundan dolayı bizlere şefaat et." Şefaat etme hakkı herkese verilen bir hak değildir. Allah katında yüce bir makamı olan şahıslar ve Allah’ın güzel isimlerine mazhar olan kimseler Allah’ın izni ile şefaat edebilirler. Eğer Allah bizleri adaletiyle yargılasa çoğu insan hüsrana uğrar, rahmetiyle yargılar ise buna şefaat denir ve çoğu insan ise ancak bu vesile ile kurtuluşa erişebilir. Hz. Masumenin (a.s) şefaat hakkına sahip olmasından dolayı tüm âlim ve müçtehitler Hz. Masume'nin (s.a) türbesinin kenarında ondan şefaat istemektedirler.


Kıyamet gününde bütün insanlar, yüce Allah ve Peygamberinin (s.a.a) şefaatine ihtiyaçları vardır. Bu şefaat bazıları için azaplarının hafifletilmesine, bazılarının ise cennete girmesine ve bazılarının da cennette derecelerinin yükseltilmesine sebep olur. Bütün bu merhalelerde insanların şefaate ihtiyacı vardır.

 

Hz. Masume'nin (s.a) türbesinde, tüm âlimlerin o makamdan şefaat talep etmesi o hanımın böyle bir makama, ilahi bir velayete ve Kuranla beraber olup ve ondan ayrı olmadığını gösterir. Böyle bir makamı tanıyan ve bu bilinç içerisinde ziyaret eden kimse cennete sahip olur. Bütün bunların hepsi Hz. Masume'nin makamının ne kadar yüce bir makama sahip olduğunu gösterir. Sekizinci ve dokuzuncu imamlarında Hz. Masume'yi ziyaret etme hususunda buyurdukları ve ona özel olarak ziyaret name yazmaları bu hanımım yüce makamını daha da yüceltmektedir.

 

Allah (c.c) bizleri Ehlibeytin gerçek takipçilerinden karar kılsın.

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler