27 Ekim 2021 Çarşamba Saat:
03:45
02-01-2021
  

el-Mustafa Üniversitesi’nden Fitne Filmine Kınama

el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği / İstanbul - Ocak / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
 
 
“Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin.” 
                                                                                                                                              Âl-i İmrân/103
 
 
 
İslâm mezheplerinin takipçileri arasında daima ihtilâf ve tefrika tamtamlarını çalan akımlardan biri, faaliyetlerinin bir devamı olarak; Suriye ve Irak’ta son yıllarda vuku bulan savaşları konu alan “The Lady of Heaven” adlı bir sinema filmi çekmiştir. Söz konusu filmde Sâdr-ı İslâm’daki hâdiselere ve Hz. Fatıma Zehrâ’nın -s- hayatına yer verilmiş; bununla birlikte Ehl-i Sünnet’in birtakım inançlarına ve kutsallarına da hakaret edilmiştir.
 
Mezkûr akım, nispeten uzun denilebilecek bir zaman diliminden beri bu türden faaliyetlerde bulunmakta, hatta Şia âlimlerine ve taklîd mercilerine dahi hakaret etmekte ve İslâm ümmetinin vahdetine açıkça muhâlefet etmektedir. Kendi sığ ve ham düşüncelerine göre bu yolla İslâm’ın gerçek esaslarını tanıttığını zannederken; gerçekte bu tutumunun, İslâm’ın gerçek düşmanlarının bölücü projelerini güçlendirmekten ve İslâm toplumunda tefrika ve nifâk ateşini körüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağının farkında değillerdir.
 
Film, Suriye ve Irak’taki cinayetleri konu alıyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu cinayetleri işleyen grupların gerçek kurucularına ve destekçilerine en ufak bir atıfta dahi bulunmuyor. Batılı devlet adamları, IŞİD gibi grupları kendilerinin kurduğunu açık bir şekilde itiraf etmelerine rağmen, film bu grupların kurucularını başka şahıslar ve gruplar olarak tanıtıyor. Filmin yapımcılarının bu ikiyüzlü tavrı, eserin perde arkasında kimlerin olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Burada İslâm toplumunun maslahatları dışında birtakım maslahatların gözetildiği gayet açıktır. 
 
Bu bağlamda film, dün IŞİD gibi grupları kurarak, bugün ise farklı bir kisve altında “The Lady of Heaven” adlı bir film çekerek İslâm’dan kirli/çirkin bir çehre sunmak isteyen ve İslâm mezheplerinin takipçileri arasında ihtilâflar çıkarmak isteyen Siyonist- Emperyalist ekseninin siyasetleriyle tamamen paralellik arz etmektedir. 
 
Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi, bu tür girişimler ve fitne çalışmalarını şiddetle kınadığını ilan ederek; “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin.” âyet-i şerîfesinin hükmü gereğince İslâmî vahdetin güçlendirilmesine vurgu yapmakta ve İslâm ümmetini; akılcılığın, adâletin ve maneviyatın yüceltilmesi yolunda fitneci ve bölücü unsurların yok edilmesi konusunda çaba göstermeye davet etmektedir.
 
 
 
 
 
Uluslararası
el-Mustafa
Üniversitesi
 
02 Ocak 2021
 
 
 
 
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler