05 Temmuz 2022 Salı Saat:
11:55
09-02-2021
  

Evliliğin Zorlukları ve Çözüm yolları

İçinizden bekarları.. evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah, lutfiyle onları zengin eder.

Facebook da Paylaş 


 

Ehlader Araştırma Bölümü

 


MADDİ VE EKONOMİK ZORLUK

Bu zorluk, aslında toplumun ortaya koyduğu suni sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Fakat gerçekte böyle bir sorun evliliğin zorluklarının bir parçası değildir. Eğer bizim yaşantımız gerçek anlamda İslam fıtratı üzere olsaydı böyle bir zorluk ile asla karşılaşmazdık. Veya bu zorluk çok az bir şekilde kendini gösterirdi. Bu zorluktan dolayı evlenmemiş olan çok az genç vardır. Fakat ne yapalım ki şimdi böyle bir zorluk var. Bunu da kendi camiamız doğurmuştur. Bu zorluğu aşabilecek çözümü bulmak için düşünmemiz gerekir.

ÇÖZÜM YOLLARI

1- İLAHİ YARDIMLAR

Allah ve İslam önderleri bu konuda müjdeler, ümitlendirici vaatler vermişlerdir. Bunlar gençlere güven ve ümit veren yardımcılar olabilirler.

Bu müjde ve vaatlere güvenip iman etmemiz gerekir. Onların vaatleri değişmez ve sözlerinde döneklik olmaz. Evlenmek isteyen ve önlerinde ekonomik zorluklar olduğunu gören gençlere, bu vaatler kadar ümit verici ve rahatlatıcı hiç bir destek ve yardımcı yoktur. Bu “yardım vaatleri”‌ insanda cesaret ve korkusuzluk icat etmektedir. Şimdi onlardan bir kısmına değineceğiz:

Allah'ın Vaatleri:


"İçinizden bekarları.. evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah, lutfiyle onları zengin eder."‌[1]


Bu kefalet Allah'ın açık garantisidir. Hangi garanti Allah'ın garantisinden daha güvenilir olabilir ki?!

Genç kardeşim ve bacım! Bu vaatlere tüm varlığınla inan! Allah'ın izni ile gelecekte bu inancın neticelerini ve meyvelerini kesin olarak göreceksin.

Şahsen ben bu gerçeği bütün vücuduyla hissetmiş kimselerdenim. Kendi gözlerimle bunun birçok örneğine şahit oldum. Dost ve tanıdıklarımın yüzde doksanın evlendikleri zaman ev ve servetleri yoktu. Evlendikten sonra ev ve para sahibi oldular. Evlenmeden önce ev ve parası olan kimseler çok azdı. Şimdi parası ve evi olmadığı halde evlenip, evlilikten sonra ev ve ekonomik olarak iyi düzeye ulaşan birçok gencin ismini sayabilirim. Fakat evlilikten önce ev sahibi ve ekonomik düzeyde iyi bir durumu olan sadece birkaç gencin ismini söyleyebilirim! Çok ilginçtir ki bu birkaç kimse ise evliliklerini, ev ve para biriktirmek için geciktirdiklerinden dolayı şu an cansız, düzensiz ve ruhsuz bir evliliğe sahiptirler. Çünkü ister istemez ev ve lüks ev malzemeleri temin etmek yolunda gençlik dönemlerini, yani “evliliğin baharını”‌ arkada bırakmışlar ve “sonbahar dönemine”‌ girmişlerdir. Geçen konularda bunlardan bir örnek sizler için sunmuştuk.

İslam Önderlerinin Müjdeleri:

Allah'ın Resulü, emin Peygamber'imiz (s.a.a), bekâr gençlere ilahi yardımların erişeceğine dair şöyle buyurmaktadır:

“Bekârlarınızı evlendirin. Çünkü Allah bu evlilikten dolayı onların ahlaklarını güzelleştirecek, rızk ve mallarını genişletecektir. Onların saygınlıklarını ve değerlerini arttıracaktır.”‌[2]

Yine şöyle buyuruyor:


“Fakirlikten ve yokluktan dolayı evlenmeyen kimse Allah hakkında kötü zanda bulunmuştur. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: “…yoksulsalar Allah, lûtfuyla zengin eder onları…”‌[3]

O yüce Peygamberimiz (s.a.a) yine gençlere şöyle hitap ediyor:

“Evlenin, şüphesiz -evlilikten dolayı- rızkınız çoğalacaktır.”‌[4]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:

“Rızık, kadın ve aile birliktedir.”‌[5]

Şu Güzel Örneğe Dikkat Ediniz:

Fakirlik ve yoksulluktan dolayı evlenmemiş bekâr bir genç, Peygamber efendimizin (s.a.a) huzuruna geldi ve fakirliğinden dolayı şikâyette bulunup Peygamberimizin (s.a.a) kendisine yol göstermesini istedi ve şöyle dedi: “Ey Allah'ın Resulü (s.a.a), yoksulluktan ve bu perişanlıktan kurtulmak için ne yapabilirim?

Peygamberimiz (s.a.a): “Evlen!”‌ buyurdu.

Genç şaşırdı kaldı ve kendi kendine; “Ben kendim geçinemiyorum nasıl evlenebilirim? Nasıl eşim ve ortak bir hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilirim?”‌

Ama Peygamber efendimizin (s.a.a) buyruğunun doğruluğuna inandığı için evlendi. Yavaş yavaş rahatlamaya başladı ve sonunda fakirlikten kurtuldu.”‌

Bu “müjdelere”‌ ve “doğru vaatlere”‌ kalpten inanıp teveccüh etmek, insanın kalbinde “Allah'ın yardımlarına”‌ güven hissini doğurmakta, insana huzur ve güven vermektedir. Böylece insanın Allah'a tevekkül ederek evlilik yolunda girişimde bulunmasını, zorluk ve engeller karşısında korkusuz olmasını sağlar.

Genç insan, Allah'ın rızası doğrultusunda hareket ederek O'nun emirlerini yerine getirmek, ruhsal ve cinsel hastalıklardan, fesatlardan korunmak ve gerçek saadete ulaşmak için evlenmek istediğinde Allah'ın rahmeti ve bereketi hiç şüphesiz onun yardımcısı olacaktır. “İlahi yardım”‌ onun imdadına yetişecek ve ona bu kutsal hedefinde destek olacaktır.

 

 

 

 
[1]- Nur,32

[2]- Nevâdiri'r-Ravendî, s.36

[3]- Vesâil, c.3, s.5

[4]- Vesâil, s.7

[5]- Nuru's-Sakaleyn, c.3, s.599

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler