24 Eylül 2018 Pazartesi Saat:
18:52
06-09-2017
  

Evlilikte Bunlara Dikkat Edin!

Kim Müslüman'ın sürçmesini affederse Allah da kıyamet günü onun sürçmesini affeder...

Facebook da Paylaş


 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

Üstat Hüseyin Ensariyan

 

Güzel Ahlaklı Olun

 

Kadın ve erkek, kendileri ve çocuklarının saadeti için Kuran-ı Kerim ve rivayetlerin büyük bir önemle vurguladığı bir takım ahlaki meselelere riayet etmesi gerekir. Güzel ahlaka riayet etmek ve ahlaki çirkinliklerden sakınmak hiç de öyle zor bir iş değildir.


Ahlaki gerçekleri hayata geçirmek ve az bir müddet zarfında ahlaki aşağılıklardan sakınmak tahammül edilir bir riyazettir ve bu ilahi yolu kat etmeyi insana kolaylaştırmakta, evlilik bağlarını güçlendirmekte, birbirine sevgiyi sağlamlaştırmakta, diğerlerine özellikle de aile çocuklarına ahlaki bir ders olmaktadır.


Birbirine karşı ahlaki değerleri hayata geçirmek, sefa, samimiyet, temizlik, esenlik, rahatlık, güvenlik, aşk ve muhabbet atmosferini oluşturur, hayatı, bütün boyutlarıyla kadın ve erkek için baldan daha tatlı kılar.


Ahlaki güzelliklerle süslenmek ve hayata geçirmek hususunda Kuran-ı Kerim çeşitli ayetlerde, yüce Peygamberi överek şöyle buyurmuştur: "Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi." [1]


Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin." [2]


Allah Resulü  (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İslam güzel ahlaktır." [3]


İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz güzelin en güzeli, güzel ahlaktır." [4]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Güzel ahlak, dünya ve ahiret hayrıyla birliktedir." [5]


Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel ahlak, her iyiliğin başıdır." [6]


Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: "Güzel ahlaktan daha tatlı bir hayat yoktur." [7]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kimin ahlakı güzel olursa Allah onu gündüzleri oruç tutan, geceleri ise ibadetle geçiren bir kimsenin makamına ulaştırır. [8]


Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü kulun terazisine konulacak ilk şey güzel ahlakıdır." [9]


Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz kıyamet günü bana en sevimli ve en yakın olanınız, ahlakı en güzel ve tevazusu en fazla olanınızdır." [10]


Resulullah (s.a.a), Müminlerin Emirine (a.s) şöyle buyurdu: "Sana, ahlakıma en çok benzeyeninizi haber vereyim mi? " Müminlerin Emiri (a.s), "Evet" deyince Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ahlakı en güzel olanınız, hilmi en büyük olan, yakınlarına en çok iyilik eden ve en çok insaf göstereninizdir." [11]Ahlakı güzellikler ve güzel ahlak o kadar değerli ve yücedir ki yüce İslam peygamberi onun kendisinin biset sebebi olduğunu ilan buyurmuştur: "Şüphesiz ben ahlakı yücelikleri tamamlamak için gönderildim." [12]


Hakeza: "Şüphesiz ben ahlak güzelliğini tamamlamak için gönderildim." [13]


Ahlaki güzellik ve yücelikle Hakkın sıfatlarının nuru, peygamberlerin ve masum İmamların (a.s) haletleri ve bu sıfatlara sahip olan kimse için ise hayır ve bereket sebebidir.


Ahlaki kötülükler ise iblisi ve şeytani haletlerdir. Hayatın acı olmasına, mutluluğun ortadan kalkmasına, güvensizlik, tefrika, ayrılık ve halkın birbirinden nefret etmesine, dünya ve ahiretin bozulmasına neden olur.


Ben, evde kadın ve erkeğin riayet etmesi gereken evlilik bağlarını güçlendirmeye yarayan ve sefa ve samimiyeti sürdüren şeylere gerekli olduğu ölçüde işaret edeceğim. Yüce Allah'tan hepimizin güzel ahlakla süslemesini ve ahlaki kötülüklerden uzak kılmasını diliyorum. 


Sevginizi İlan Edin


Hak Teâlâ sevgi, muhabbet, ilgi ve aşkı kadın ve erkeğin kalbinde birbirine karşı karar kılmış ve onu kendi varlığının nişanesi saymıştır. Bu hakikat, kadın ve erkeğin birbirine özellikle de erkeğin kadına duyduğu aşk ve ilgi meselesinin büyüklük ve azametini göstermektedir.


"İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, o'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen topluluk için dersler vardır." [14]


Bu muhabbet, aşk ve ilgi evliliğin başlangıcında hatta nikâh okunmadan önce tomurcuklanmakta ve nihayete erişmektedir. Kadın ve erkeğin bu batini nimeti ve hayatın güzelliğine, sefasına ve temizliğine sebep olan bu kalbi yüce haleti birbirini savunma, affetme, bağışlama, güzel ahlak, yardımlaşma, birbirinden fazla bir beklenti içinde olmama, iki tarafın şahsiyet ve makamının korunması, değersiz tartışmalardan sakınmak suretiyle korumaları gerekir. Kadın ve erkek bu aşk ve muhabbetin darbe yemesine sebep olan her türlü nedenlerden kaçınmalıdırlar. Şüphesiz aşk binasını korumak ibadet, muhabbet evini yıkmak ise günah ve isyandır. Kıyamet günü ilahi azaba sebep olmaktadır. Dünyevi hayatta da birçok sıkıntılara neden olmaktadır. İmam Sadık (a.s) başkalarının sevgisini elde etme sanatına sahip olan kimselere dua ederek şöyle buyurmuştur: "İnsanların sevgisini elde edebilen kimseye Allah rahmet etsin." [15]


Muhabbet, aşk ve ilginin, nefret, öfke ve düşmanlığa çevrilmesi, işin içinde akli ve şer'i bir ölçü olmadığı takdirde Hakk'ın nimetini nankörlüğe çevirmektir. Sevgiyi korumak ve sevgiyi birbirine aşılamak dünya ve ahirette insanın mutluluğuna ve hoşnutluğuna sebep olmaktadır.


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın nimetini küfre çeviren kimseye eyvahlar olsun; birbirini Allah için seven kimseye de ne mutlu." [16]


Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların ihsan açısından en üstünü, sevgiyi başlatandır." [17]


İnsan, bırakın kendi yakınları olan eşi ve çocuklarını, hatta aşk, dostluk ve ilgiye layık olan kimselere bile muhabbet göstermekle emir olunmuştur.


Kutsi bir hadiste şöyle yer almıştır: "Yaratılanlar benim ailemdir. Benim aynımdaen sevimli olanlar, onlara en şefkatli davrananlar ve ihtiyaçlarını gidermede en çok çalışanlardır." [18]


Geçen konular esasınca kadının erkeğe karşı kalbindeki sevgisi ve erkeğin de kadına karşı kalbinde hissettiği sevgi Allah'ın varlığının nişanelerindendir. Ve Hak Teâlâ'nın özel nimetlerinden biridir. Bu sevgi sağlam bir hayat kurmanın, hayatı sürdürmenin ve hayat sahnesinde sefa ve samimiyetin ortaya çıkmasının en iyi nedenidir. Bu hesap üzere bu sevgiyi korumak, çoğaltmak gerekir. Bu sevgiyi yok eden sebeplerden kaçınmak farzdır.


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kadınları sevmek peygamberlerin ahlakındandır." [19]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Göz nurum namazda karar kılınmıştır. Dünyada lezzetim kadınlardır, Hasan ve Hüseyin ise güzel kokan iki gülümdür." [20]


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar dünya ve ahirette kadından daha lezzetli bir lezzet almamaktadırlar. Nitekim Allah'ın şu sözü de buna işaret etmektedir: "Kadınlara, oğullara kantar kantar altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve dört ayaklı hayvanlara, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir." [21]


İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurdular: "Cennet ehli ise cennette nikâhtan daha lezzetli bir lezzet almamaktadırlar; ne bir yiyecekten ve ne de bir içecekten." [22]


İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Erkeğin kadına 'Seni seviyorum' demesi alsa kadının kalbinden gitmez." [23]


İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: "Erkeğin kadına sevgisi çoğaldıkça imanı da artar." [24]


Elbette şu gerçeğe de dikkat etmek gerekir ki kadına duyulan bu muhabbet ve aşk hususunda aşırıya kaçmamak gerekir. Zira aşırı derecede sevgi insanı Hak yolunu kat etmekten, salih ameller yapmaktan, hayır ve iyiliklerden alı koymaktadır. Özellikle kadın erkeğin kendisine karşı duyduğu aşk yoluyla erkeğe hükmetmek ister ve fazladan isteklerini erkeğe yüklemeye çalışırsa daha vahim bir durum ortaya çıkmaktadır.


Kadın veya her hangi bir şeye muhabbet ve ilgi duymak, insanın Allah'a ve kıyamet gününe olan imanına tabi olmalıdır. İnsanı kemallere doğuru hareket etmekten ve salih ameller yapmaktan alıkoymamalıdır. Eğer kadın sevgisi günah, ma'siyet, israf, savurganlık veya cimrilik veya Hak Teâlâ'nın emirlerini yerine getirmekten kaçınmak için bir ortam oluşturmamalıdır. Bir ortam oluşturacak olursa hemen düzeltilmelidir; zira bu tür muhabbet şeytani halet ile iç içedir ve Hak Teâlâ'nın rızayetinden uzaktır.


Az Beklenti İçinde Olun


Her erkek ve kadın ruhsal ve cismi açıdan kendine has güç ve kudrete sahiptir. Bu güç ve kuvveti derk etmek ise muaşeret, doğal karşılık vermek ve ahlaki kaynaşma süresine bağlıdır.


Kadın ve erkek kısa bir müddet sonra birbirlerini bir yere kadar derk etmekte, birbirlerinin ruhsal durumunu ve bedensel konumunu tanımaktadırlar.


Kadın ve erkek şu ilahi hakikate dikkat etmelidirler ki Hak Teâlâ insana teklif sunma gibi çok önemli bir meselede iki gerçeği göz önünde bulundurmuştur: "Allah-u Teâlâ insanın gücünün yetmediği ve tahammül edemediği şeyleri insana yüklememiştir. İkinci olarak; şer'i ve ahlaki sorumlulukları insana gücü oranında, araştırmacıların tabiriyle kudret dairesinden daha alt mertebede insanın omuzlarına yüklemiştir.


Bu da kıyamete kadar Allah'ın bütün kullara ve insanlara rahmetinin, lütfünün ve inayetinin bir tecellisidir. Bakara suresi 233 ve 286. Ayetleri ile En'am suresi 152. ve Araf suresi 42. Ve Mu'minun suresi 62. ayetinde bu hakikate işaret ederek şöyle buyurmuştur: "Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur."


Yine "Allah herkesi gücünün yettiğinden sorumlu tutmuştur" buyurmuştur.


Bu hesap üzere kadın ve erkek, istekler ve birbirinden beklentiler hususunda bu yüce ahlakı ve Hak Teala'nın rahimi sıfatını kendilerine örmek almalıdırlar.


Birinci olarak, maddi ve manevi işlerde birbirinden gücünün yettiğinden başka bir şey beklememelidirler. Zira gücünün üstünde bir istekte bulunmak tahammül edilmez bir zulümdür. Zülüm ise ruhi bir karanlıktır ve de ilahi bir cezaya sebep olmaktadır.


İkinci olarak; istekler hususunda birbirinin gücünü göz önünde bulundurmaları gerekir. Dolayısıyla beklentilerini ve isteklerini mevcut güçleri oranında ortaya koymalı, günlük doğal görevlerini birbirlerinden tatlılık, şevk ve iştiyakla yapılacak bir düzeyde istemelidirler.


Eğer mümkünse -ki mümkündür- birbirinden az beklenti içinde olmalıdırlar. Zira az beklenti içinde olmak Hak Teâlâ'nın ahlakından, peygamberlerin ve imamların huyundan ve ilahi velilerin özelliklerinden biridir.      


Fazla beklenti içinde olmak bazen haddinden fazla teklifte bulunmaktır. Şüphesiz eşinden istenilen fazla bir beklenti gerçekleşmeyince de rahatsızlığa, kalbinin incinmesine, nihayette de kin ve nefrete sebep olmakta, sonuç olarak da hayatın tatsızlaşmasına, sefa, samimiyet, aşk ve muhabbet binasının yıkılmasına neden olmaktadır.


Fazla bir beklenti içinde olmak beğenilmeyen bir sıfattır. Kibir ve gururdan kaynaklanmaktadır, ruhsal bir hastalıktır, insanlık sınırının dışında bir istektir ve çirkin bir özelliktir.


Az beklenti içinde olmak ise vakar ve edebin ürünüdür. Marifet ve kerametin neticesidir. Tevazu ve alçak gönüllüğün meyvesidir. Eğer baldan daha tatlı bir hayata sahip olmak ve kayda değer bir ihtilafın ortaya çıkmamasını istiyorsanız eşinizi üzmeyiniz, şahsiyetini aşağılamayınız, bu üzme ve tatsızlık etraftakilere sirayet etmemelidir. Hayatın tüm işlerinde birbirinize karşı az beklenti içinde olunuz, biliniz ki az beklenti içinde olmak, hayatta Hak Teâlâ'nın rahmetinin bir tecellisidir. Hak Teâlâ'nın sizlerden hoşnut olmasına sebep olmaktadır.


Her haliyle kadın ve erkek yumuşak huylu, sefalı, aşk ve muhabbet kaynağı ve birbirine karşı hayat ile ilgili işlerde kolaylaştırıcı olmalıdırlar. Bu kolaylaştırıcı olmak, iyiliğin kapılarından biridir. İyilik, ruhsal ve ahlaki kötülüklerden temizlik ehli olanlar Hak Teâlâ'nın teveccühüne mazhar olurlar. Yaratıcının güzel mükâfatına ve ecrine müstahak olurlar. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Cennete ilk giren iyilik ve ehlidir ve havuzda yanıma gelen ilk kimsedir." [25]


İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz cennetin "maruf" diye bir kapısı vardır. Bu kapıdan sadece maruf ehli girer. Dünyada maruf (iyilik) ehli olanlar şüphesiz ahirette de maruf ehli olacaklardır." [26]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her maruf (iyilik) sadakadır…" [27]


Kur'an-ı Kerim'de her iyiliğin ve iyilik yapmanın mükâfatının on kat olduğunu beyan etmiştir:


"Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır." [28]


Az beklenti içinde olmak da bir tür maruftur. Ruhsal iyiliklerden bir iyiliktir ve İslami sadakalardan bir sadakadır. Bunun mükâfatı da on kattır. Neden kadın ve erkek bu kârlı ticarete katılmasınlar ve ömrünün sonuna kadar bu ilahi hakikatten nasiplenmesinler. Zira kendini Hak Teâlâ'nın inayetinden ve rahmetinden mahrum bırakmak oldukça ağır bir zulüm, büyük bir günah ve telafisi mümkün olmayan bir zarardır.


Bağışlayıcı ve Affedici Olun


Kadın ve erkeğin bazen birbirine karşı hata ve yanlışlık yapmaları mümkündür. Kadın ev işlerinde yemek pişirmede, çocuklara teveccüh hususunda ve eşinin haklarına riayet hususunda hataya duçar olabilir. Erkek de davranış, ahlak, metot, evi idare etmek ve kadın hakkında hüküm vermek hususunda yanlışlığa duçar olabilir. Her iki tarafın da yanlışlığı ve hatası affedilebilir, görmezlikten gelinebilir ve bağışlanabilir hatalardır. Bağışlamanın ve affetmenin yeri de işte burasıdır. Hayatın doğal seyrini sürdürdüğü yerlerde zaten bağışlamanın bir anlamı yoktur. Erkeğin ahlaki ve şer'i olarak gerekli yerlerde eşini bağışlaması gerekir, kadının da şer'i ve ahlaki açıdan eşini affetmesi gereken yerlerde affetmesi gerekir. Bu konuda kibir, zorluk çıkarmak, kendini beğenmek, karşı tarafın şahsiyetine itinasızlık göstermek, af ve bağışlama hususunda Hakkın, peygamberlerin ve imamların emirlerinden yüz çevirmek beğenilmeyen bir iştir. Bazı hususlarda haramdır ve de ilahi cezaya sebep olmaktadır.


Affetmek ve bağışlamak ihsanın örneklerinden biridir. İhsan sahipleri ise Kur'an'ın tabiriyle Allah'ın sevgili kullarıdır.


 "O takva sahipleri ki… insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları affeder." [29]


Affetmek ve bağışlamak o kadar önemli bir şeydir ki Kuran-ı Kerim affeden kimsenin mükâfatının Allah'a ait olduğunu bildirmektedir:


"Kim affeder ve ıslah ederse şüphesiz ecri Allah'a aittir." [30]


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir. Sana zulmeden kimseyi bağışlaman, senden kopan kimseye bağlanman ve sana cahillik eden kimseye tahammül etmen." [31]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır ve bağışlamayı sever." [32]


Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim Müslüman'ın sürçmesini affederse Allah da kıyamet günü onun sürçmesini affeder." [33]


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Biz öyle bir Ehlibeyt'iz ki mürüvvetimiz bize zulmeden kimseyi bağışlamaktır." [34]


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanların günahlarını görmezlikten gelin ki Allah da onunla cehennem azabını sizden defetsin." [35]


Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Az bağışlamak, ayıpların en çirkinidir; intikam hususunda acele etmek ise günahların en büyüğüdür." [36]


Hakeza Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanların en kötüsü, sürçmeleri affetmeyen ve ayıpları örtmeyendir." [37]


İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Affetmek, cezalandırmaksızın, kabalık göstermeksizin ve kınamaksızın olmalıdır." [38]


Kuran ayetleri ve rivayetler esasınca da affetmek Allah'ın sevdiği bir iştir, affeden kimsenin ecri de Allah'a aittir. Affetmek dünya ve ahiret yüceliğindendir. Cehennem azabından kurtuluşa sebep olmaktadır, Ehlibeyt ile aynı renge bürünmektir, az bağışlamak ise batın hastalığının ve ayıbının nişanesidir, insan nefsinin kötülüğündendir. Neden kadın ve erkek kendi hayatlarında birbirlerinden hata gördüklerinde görmezlikten gelmemektedirler?

 

Oysa birbirlerinin hatalarını görmezlikten geldikleri takdirde Allah'ın sevgilisi olacaklar, ilahi mükâfattan nasiplenecekler, dünya ve ahiret yüceliklerinin kaynağı olarak tanınacaklar, masum imamların rengine bürünecekler ve onların bir parçası sayılacaklardır. Bütün bunlar ilahi ve manevi bir ticaretin sonuçlarıdır. Bunları yitirmek akıllıca bir iş değildir. Bunlara sahip olmak da oldukça kolaydır, zahmetsiz ve sade bir iştir.

 

Kadın ve erkek, hata yapıldığında affetmeyi ve bağışlamayı kendilerine bir metot  edinmelidirler. Bu ilahi hakikati kısa bir süre denedikleri takdirde ondan bir güç elde edecekler, kısa bir zaman sonra da bu melekuti sıfat ile süsleneceklerdir.


Öfke ve Gazabınızı Yenin


İslami öğretiler ve rivayetler, Kuran ayetlerinin ardı sıra insanları öfke ve gazaptan, sinirlenmekten ve kendini kaybetmekten sakındırmıştır. Gazabı yok edici bir etken, beyinsizliğin bir göstergesi, helak oluşun sebebi, şeytan tarafından bir ateş, bir tür delilik kabul etmekte ve öfkenin bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu bildirmektedirler.


Müminlerin Emiri Ali (a.s) hikmetli sözlerinde bu anlama işaret ederek şöyle buyurmuştur: "Gazap öyle bir kötülüktür ki onu serbest bıraktığın takdirde helak eder." [39]


Hakeza: "Gazap beyinsizlerin merkebidir." [40]


Hakeza: "Gazap kinin gizli ateşlerini körükler." [41]


İmam Sadık (a.s) ise şöyle buyurmuştur: "Gazap her kötülüğün anahtarıdır."[42]


Evet, gazaplanan ve öfkelenen kimse her türlü yanlışlığa düşer, karşı tarafın şahsiyetine saldırıda bulunur, sinirlerine ve kalbine baskı yapar, yüzü kızarır, kan rengine bürünür, titrer, bozar, ateşe verir, boşar, darbe vurur, zarar ve ziyana sebep olur…


Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Gazap şeytandan bir közdür." [43]


Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Öfke bir tür cinnettir. Çünkü öfke sahibi pişman olur. Eğer pişman olmazsa bu durumda cinneti güçlenir." [44]


Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gazap akılları bozar ve insanı doğruluktan uzaklaştırır." [45]
Hz. Ali (a.s) bu şeytani halete şiddetli bir saldırıda bulunarak şöyle buyurmuştur: "Öfkesine hâkim olamayan kimse bizden değildir." [46]


Hakeza şöyle buyurmuştur: "Gazabı ve şehveti kendisine galebe çalan kimse hayvanlar derecesindedir." [47]


İmam Bakır (a.s) ise öfkesini yenmek ve sinirlenmekten sakınmak hususunda şöyle buyurmuştur: "Her kim öfkesini boşaltmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse Allah da kalbini kıyamet günü güvenlik ve iman ile doldurur." [48]


İmam Ali (a.s) ise şöyle buyurmuştur: "Her kim gazabının önünü alırsa, Allah da ayıplarını örter." [49]


Hz. Ali (a.s) vefalı dostu Harisi Hemdani'ye şöyle yazmıştır: "Öfkeni yut, kudretin olduğunda bağışla, gazaplandığın zaman tahammül göster, gücün olduğu halde bağışla ki, senin için hayırlı bir akıbet olsun." [50]


Kafi, Vesail ve Bihar'ul Envar gibi değerli kitaplarda yer alan birçok rivayetler esasınca insanlara karşı öfkesini yenmenin mükafatı, kıyamette Hak Teala'nın gazabından güvende olmak ve mahşerde Hak Teala'nın rahmetine nail olmak olarak beyan edilmiştir.


Hz. Mesih (a.s) ise kendisine gazabın sebebi sorulunca şöyle buyurmuştur: "Kibir, zorbalık ve insanları küçük görmek."


Allah Resulü de (s.a.a) Müminlerin Emiri Ali (a.s)'a şöyle tavsiyede bulunmuştur: "Gazaplanma, gazaplandığın zaman otur ve Rabbinin kullarına olan kudretini ve sabrını düşün. Sana, "Allah'tan kork denildiği zaman" gazabını at ve sabrına dön."


Üstünlük Taslamayın

 
Ahlaki çirkinlerden biri de başkalarına üstünlük taslamak ve böbürlenmektir. Böbürlenmek İslam kültüründe bir günah olarak tanınmıştır. Bu şeytani halete sahip olmak, tövbe etmedikçe, edep, vakar, huzu ve tevazu haletine geri dönmedikçe ilahi azaba sebep olmaktadır.


Kadın ve erkek birbirine karşı şer'i ve ahlaki bir sorumluluk içindedir. Evlilik öncesi birbirini görerek beğenmişlerse ahlak, mal, güzellik, kavim ve kabile açısından birbirini beğenmişler ve şimdi de birlikte yaşamaktalarsa, herhangi bir sorun ortaya çıkarsa aile, soy, nesep, mal servet, gençlik, güzellik, ilim ve bilgileri hususunda övünmekten titizlikle kaçınmaları gerekir. Böbürlenmek ruhsal eziyete sebep olmakta ve deruni rahatsızlık ortaya çıkarmaktadır. Bazen de utanca, kin ve nefret ortamının ortaya çıkmasına, kin ve düşmanlık ve karşı tarafın tepki göstermesine sebep olmaktadır. Nice defa da kavgaya, sürtüşmeye, niza, tefrika ve boşanmaya varmaktadır. Bu durumda böbürlenmenin çirkin sonuçları ve ağır yükü üstünlük satan kimsenin boynunadır.


Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Böbürlenmekten daha büyük ahmaklık yoktur." [51]


Hz. Ali (a.s) başka bir hikmetli sözünde ise şöyle buyurmuştur: "Böbürlenmeni bırak, kibri terk et ve mezarını hatırla." [52]


Böbürlenmek ve üstünlük taslamak o kadar çirkin ve uygunsuz bir sıfattır ki İmam Seccad (a.s) Sahife-i Seccadiye'nin on dokuzuncu duasında Hak Teâlâ'nın huzuruna şöyle arz etmektedir: "Beni üstünlük taslamaktan koru."


Hz Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Âdemoğluna böbürlenmek yakışır mı hiç! İlki nutfe, sonu ise leştir. Kendine rızık verememekte ve ölümünü def edememektedir." [53]


Allah'ın kitabı çeşitli ayetlerde Hak Teâlâ'nın kibirli ve üstünlük taslayan kimseleri sevmediğini açıkça ifade etmiştir: "Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri sevmez." [54]


Velhasıl kadın ve erkek birbirine karşı aile, güzellik, mal, evlat, sermaye, servet, ilim ve bilgi hususunda üstünlük taslamaktan sakınmalıdır. Bütün bunlar yok olucudur. Bu iblisi ahlak bir çok sıkıntılara, zahmetlere, üzüntülere sebep olmakta, aşk ve ilgiyi ortadan kaldırmakta, sürtüşmelere, Hak Teala'nın rahmet nazarından düşmelerine sebep olmaktadır. 

 

Kaynaklar

[1] Al-i İmran/159
[2] Kalem/4
[3] Mizan'ul Hikmet, c. 3, s. 137- 138
[4] a. g. e
[5] a. g. e
[6] a. g. e
[7] Bihar, c. 71, s. 388- 389
[8] a. g. e
[9] Bihar, c. 71, s. 385
[10] a. g. e
[11] Bihar, c. 77, s. 58
[12] Mizan'ul Hikmet, c. 3, s. 149
[13] a. g. E
[14] Rum/21
[15] Mizan'ul Hikmet, c. 2, s. 205
[16] Vesail, Alu'l Beyt baskısı, c. 16, a. 171
[17] Mizan'ul Hikmet, c. 2, s. 210
[18] Kafi, c. 2, s. 199
[19] Vesail, Alu'l Beyt baskısı, c. 20, s. 22- 23
[20] a. g. e
[21] Al-i İmran/14
[22] Vesail, c. 20, s. 23- 24
[23] a. g. e
[24] a. g. E
[25] Vesail, c. 16, s. 303, Alu'l Beyt baskısı,
[26] Vesail, c. 16, s. 304- 305
[27] a. g. e
[28] En'am/160
[29] Al-i İmran/134
30] Şura/40
[31] Bihar, c. 71, s. 400
[32] Mizan'ul Hikmet, c. 6, s. 367
[33] a. g. e
[34] a. g. e
[35] Mizan'ul Hikmet, c. 6, s. 368- 370
[36] a. g. e
[37] a. g. e
[38] a. g. E
[39] Mizan'ul Hikmet, c. 7, s. 231
[40] a. g. e, c. 7, s. 230- 231
[41] a. g. e
[42] a. g. e
[43] a. g. e
[44] a. g. e
[45] a. g. e
[46] a. g. e
[47] a. g.
[48] Kafi, c. 2, s. 110
[49] Mizan'ul Hikmet, c. 7, s. 236
[50] a. g. e,
[51] a. g. e, c. 7, s. 414
[52] a. g. e
[53] Bihar'ul Envar, c. 73, s. 294
[54] Lokman/18

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler