11 Aralık 2018 Salı Saat:
22:35

Ey Muhammed! N'olur Bir Ali Daha

23-05-2015 11:05پیِ مصلحت مجلس آراستند
نشستند و گفتند و برخاستند


Bir Maslahat Üzre Meclis Kurdular,
Oturdular, Dediler ve Kalkıp Gittiler.
Firdevsi

Tarihe adını güzellik ve mahabbet üzere yazdıran bir isim vardı.
İki cihan efendisi Hz. Nebi'nin can yoldaşı olan birisi vardı.
Kâinat kadınlarının seyyidesi Fatıma ananın yoldaşı olan birisi vardı.
Cennet gençleri efendileri Hasaneyn'in yolu olan birisi vardı.
Emirü'l Müminin vardı. Haydar-i Kerrar vardı. Birçok güzel isim ve sıfata malik olan Aliyye'l Murtaza vardı.
Tarih onun bir gününü kayıt altına almış da, okuyanlar şaşa kalmıştı.
Kufe'den nispeten uzağa düşen bir bölgeye revan olmuştu Emir.
Yanına aç kalmayacağı kadar azık almış, Düldül'e binmiş ve bir mesele yüzünden neredeyse 60 yıldır aralarında kan dinmeyen iki kabilenin yaşadığı bir beldeye doğru yola koyulmuştu.
Yalnızca bir gündü harcayacağı vakit.
Kasabaya gelmiş, bir akiller heyeti kurdurmuş, kalem ve söz ehlini çağırtmış ve çok geçmeden bu onlarca yıldır devam eden davaya son vermişti.
Bu hayati meseleyi halledip, bir köşeye çekilip de istirahat etmemiş Esedullah.
O, kasaba ve çevre yerleşkelerde bulunan fakir ve ihtiyaç sahiplerini beytülmaldan yararlansınlar diye listeletmiş. Kimisi ile bizzat kendi görüşmüş, kimisini de yoldaşlarına tembihletmişti.
Sonra yine bir köşeye çekilip de dinlenmeye koyulmamıştı.
Bir belki iki belki de üç farklı yerde âdemoğullarını Muhammedi dine amel etmeye çağırmış, hutbeler okumuş, ağzı dili kuruyana değin onlara İlahi kelamı tebliğ etmişti.
Bunların ardından da bir köşeye çekilip istirahat etmedi Ali.
Çok yemedi ama çok iş gördü.
Kim bilir yine birçok yere kuyu açtı da, kimse bunu fark etmedi yine.
Akşam oldu. Belki yine mescidin o sert zeminine sırtını serdi ve ayakkabılarını başı altına alıp uykuya daldı. Gecenin o kör vaktinde kalktı ve ibadetini yaptı. Sabaha karşı da geldiği gibi Kufe'ye geri döndü.
Şaşalı bir karşılama ile gelmedi ki yine öyle uğurlana.
Bir gün içerisinde ne de güzel işler, ne de çok işler, ne de bereketli işleri yaptı ve geride bıraktı Heyder.
Dolu dolu geçen, bir anı dahi Muhammedi dinden dışarı çıkmayan işler yapmıştı Aliyye'l Murtaza.
Hâlbuki tüm bunları yaptığı zamanlarda emval-i müslimin ve beytülmal onun hizmetinde olmasına rağmen belki de bir kaç dinar masraf etmişti, kim bilir belki onu da etmedi yine.
Birleşmiş Milletler 1967 senesinden bu yana Filistin meselesi için neredeyse aralıksız her sene toplanıyorlar.
Yüzlerce devlet adamı, binlerce medya mensubu ve milyonlarca izleyici.
Onlarca yıldır akan kanı durdurmak adına, onlarca yıldır toplanıyorlar.
Onlarca yıldır kararlar alıyorlar.
Onlarca yıldır temennilerde bulunuyorlar.
Onlarca yıldır mazlumun gözündeki yaşı dinmiyor.
Onlarca yıldır Müslüman'ın akan kanı kesilmiyor.
Onlarca yıldır bu böyle devam edip gidiyor.
Onlarca yıldır süren bu serüvende ancak ve ancak toplantıya katılanlar keyif ediyor.
Beş yıldızlı otellerde, yemediklerini yiyor, karınlarını şişiriyorlar.
Beytülmalı har vurup harman savuruyorlar. Filistinlinin parası da bu beytülmalda. Paraguaylının, Rusyalının, Afganın, Afrikalının.
Sonuç ne oluyor biliyor musunuz?
Hem de çok iyi biliyorsunuz.
Onlarca yıldır daha da kötüye giden ve acısı derinleşen bir Filistin. Koca bir İslam Âlemi...
Ey Muhammed! Ey Nebi! Gör bak ümmetin ne halde.
Haydi, bir Ali daha yetişsin de gelsin bizlere...BeDeL
 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !