08 Temmuz 2020 Çarşamba Saat:
13:15
19-03-2019
  

Farkındalık Platformu Sonuç Bildirgesi

Farkındalık Platformu tarafından 10 Mart 2019 günü 14.00-18.00 saatleri arasında ikincisi gerçekleştirilen “Toplumsal Meseleler ve Âlim & Cemaat ilişkileri Paneli ” farklı bölgelerden gelen âlimler, eğitimciler, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve camii yöneticilerinden oluşan konuşmacıların ve seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşmiş ve üç ana başlık altında konuşmalar icra edilmiştir.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Panel dizi halinde devam eden toplumsal çalışmanın ikincisi olarak gerçekleşmiş ve konuların daha detaylı olarak konuşulabilmesi için devamında ki oturumlarda Farkındalık ve toplumsal fayda üretebilmesi hedeflenmiştir.

 

Panele dair sonuçlar aşağıdaki bildirgeyle kayıt altına alınmıştır:
 

– Konuşmalardan ortaya çıkan görüşlerden biri; Alimlerin halkın ruhi hastalıklarını doktor gibi tedavi etmesinin gerekliliği ve namaz hocalığı sınıfından çıkıp toplumun içinde aktif olmasının önemine değinilmiş ,ayrıca camiler de ki ticari faaliyetlerin doğru bir şekilde yönetilebilmesinin ehil kişilerce yapılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

 

– Camii yöneticilerinin ve alimlerin halka karşı şeffaf ve güven verecek bir konuma gelmeleri ve topluma fayda üretecek nesiller yetiştirme konusunda öncülük etmeleri yada bu alanlarda uzman tecrübeli ve samimi kişilere destek vererek faydalı çalışmalar yapmalarının önünü açılmaları gereğinin günümüz şartlarında aciliyetine dikkat çekilmiştir.

 

– Toplumun alimlerinden en önemli beklentilerinden bir hiç şüphesiz söylem ve eylemlerinin tutarlılığıdır. Bu gerçekleştiğinde topluma yansıması çok daha faydalı ve kolektif çalışmalar için zemin oluşturabileceği gerçeğine dikkat çekilmiştir.

 

– Alim ve toplum olarak hep birlikte çağımızı iyi analiz edebilmeli ve günümüz şartlarına uygun toplumsal faaliyetler için el ele vererek eğitim,sosyal yardım,kültürel çalışma ve dini öğretilerin yaygınlaşması konularını imkanlar dahilinde kendi toplumumuz dışına da taşımamız ve Ehl-İ Beyt öğretilerini yaygınlaştırmamızın önemine değinilmiştir.

 

– Camilerimiz de alimler tarafından alimin yokluğunda en azında günlük ibadetlerde topluma öncülük edebilecek birkaç kişinin yetiştirilmesinin ve toplumda ki bu eksikliğin giderilmesinin ehemmiyeti dile getirilmiştir.

 

– Alimlerin veya toplumun kendi aralarında ki ve bir bir birlerine karşı eleştirilerin ahlaki ve insani bir dozda yapılmasının daha yapıcı sonuçlara dönüşebileceği gerçeğini göz önünde bulundurularak yapıcılığa özelikle dikkat çekilmiştir.

 

– Toplum olarak hem alimlere hem geçmişte hizmet edenlere karşı vefalı olmaya verdikleri emeklere saygı duymaya ihtiyacımızın olduğuna değinilmiş bu vesileyle hizmet edecek faydalı insanlarında teşvik edilebileceği gerçeği izah edilmiştir.

 

– Özellikle camii yöneticileri ve alimler tarafından gençler ve hanımlara yönelik etkin ve çağa uygun çalışmalara ihtiyaç olduğunu ve bunun yanında camilerin birer eğitim/kültür merkezi haline getirilmesinin kaçınılmaz olduğunun herkesçe görülmesi gereken bir durum olduğu vurgulanmış ve ilgililer bu konularda daha hassas olmaya davet edilmiştir.

 

  

 

http://www.shafaqna.com.tr

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler