16 Ocak 2019 Çarşamba Saat:
08:12
09-09-2014
  

Hac İle İlgili Sorular

Ayetullah Seyit Ali Hamanei'nin Fetvaları

Facebook da Paylaş

 

Hacca yazılma parasının humusu

 

Soru: Şu anda hacca gitmek isteyen insanlar sıralarını koruyabilmek için önceden bir miktar para bankaya yatırmaları gerekiyor. Bu para bankada kaldığı müddetçe parayı yatıran kişi kar payı ortağı sayılıyor ve yaklaşık üç yıl sonra sıra geldiğinde bu paranın aslı ve karı şahsa geri veriliyor ve şahıslarda bu parayı hac kurumuna teslim ederek hacca veya umreye gidiyorlar. Hacca gitmenin yolu parayı bankaya koymak olduğuna göre ve bu parayı bankaya yatırmayanlar hacca veya umreye gidemediklerine göre bu durumda bu paranın aslına ve karına humus gelir mi?

 

Cevap: Sorudaki duruma göre, eğer parayı yatıran şahıs aynı humus yılı içerisinde hacca giderse bu paraya humus gelmez. Ancak paranın üzerinden humus yılı geçtikten sonra hacca giderse paranın aslında humus vardır, ama karı o yılın geliri sayıldığında karında humus yoktur.

 

Umrenin tekrarı

 

Soru: Acaba hacda ihtiyat gereği kendi umremizi iki kere tekrar edebilir miyiz?

 

Cevap: Sakıncası yoktur.

 

İhramın haramlarından kaynaklanan keffarenin bir kısmını kullanma

 

Soru: İhramlıyken umre yaptığımda gündüz gölgede yolculuk ettim. Dolayısıyla anne ve babamdan keffare vermelerini istedim. Onlarda keffare olarak bir hayvan aldılar ve bu hayvanın etinin bir kısmını akrabalara bir kısmını kendilerine ve geriye kalanı da fakirlere dağıttılar. Acaba bu yaptıkları iş doğru mudur? Keffare olarak kesilen hayvanın etinin dağıtılma şartları nedir? Yani kime ne kadar verilmelidir?

 

Cevap: İhramın haramlarından kaynaklanan keffarenin tamamı şer’i fakire verilmelidir ve dağıtılması gerekmez. Hatta onun tamamını bir fakire verebilirler. Keffare olarak kesilip bir kısmını kendilerine alıp ve bir kısmını akrabalara dağıtılan kurban keffare yerine geçmez.

 

Hicazda naip tutmak

 

Soru: Acaba hacda birisini kiralaması için gerekli olan parayı bir şahsa verip hacca göndererek orada uygun birisini bulup bizim haccımızı yerine getirmesini istememizde bir sakınca var mıdır? Eğer bu işin imkânı varsa benim haccımın hükmü ne olur?

 

Cevap: Eğer hacca gidecek mali ve bedeni güce sahipseniz bu şekilde yapılan hac sizin haccınızın yerine geçmez. Ancak önceden hac boynunuza gelmişse ve onu yerine getirmemişseniz ve şu anda da hacca gidecek durumda değilseniz kendi yerinize naip tutmanız size vaciptir. Bu durumda size naip bulması için başka birisini vekil etmenizin sakıncası yoktur. Aynı şekilde sünnet bir haccı kendi yerinize yaptırmak isterseniz başka birisini size naip bulması için vekil edebilirsiniz.

 

Naibin giderleri

 

Soru: Niyabet haccında hac masraflarına ilave olarak naibin borçları ve ailesinin giderleri kime aittir?

 

Cevap: Bunlar naibin kendi şahsına aittir.

 

Bir kaç kişiden taraf niyabet umresi yerine getirme

 

Soru: Acaba bir kişi birçok kişiden taraf (örneğin 100 kişiden taraf) niyabet umresi yerine getirebilir mi?

 

Cevap: Sakıncası yoktur.

 

Soru: Eğer niyabet umresi projesindeki şahısların niyeti şöyle olsa ki sadece bir kişi (ki kendi aralarından birisi olmamak şartıyla) bu topluluktan taraf umreyi müfrede yapsın ve bu projeye katılanlar onun masraflarını kendi aralarında paylaşsınlar. Acaba bu iş şer’i açıdan caiz midir?

 

Cevap: Burada asıl önemli olan hacca gönderilen şahsa herkesin razı olmasıdır. Yani herkes onu kendi rızasıyla naip olarak seçmiş olmalıdır.

 

Niyabetin çeşidini bilme

 

Soru: Şahıs temettü haccı için naip edildiğini biliyor, ama vacip hac için mi, adak haccı için mi yoksa sünnet hac için mi naip tutulduğunu bilmiyor. Acaba “beni kendisine naip tutandan taraf temettü haccı yerine getiriyorum” diye niyet etse ya da “ kendisi için kiralandığım haccı yerine getirmeye niyet ediyorum” derse yeterli midir?

 

Cevap: Kiralandığı haccı yerine getirmeğe niyet ederse yeterlidir.

 

Kadınların meş’arda iztirari vukuf yapmaları

 

Soru: Acaba kadınlardan sadece özrü olanlar mı meş’arda gece iztirari vukuf yapabilirler, yoksa kadınların hepsi bu hükme dâhil midir?

 

Cevap: Bu hüküm özürlülere özel değildir.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler