24 Eylül 2018 Pazartesi Saat:
18:49
26-08-2017
  

Haccın felsefesi

İslami ibadetlerin hepsinin kendine has sırları vardır ve bunlar doğrudan ya ibadet edenle ya da içinde yaşanılır

Facebook da Paylaşİslami olan büyük ibadetlerden bir diğeri “hac”tır ve bu ibadet her sene belirli günlerde, tarihi bir mekânda topluca görkemli bir şekilde îfâ edilir. Bu ibadet, Allah ile kul arasında sağlam bir bağlılığı oluşturmasının yanında toplumda çeşitli yönlerden faydalı ve değerli etkilerin başlangıcı olabilir; zira:

Birincisi: “Kamil bir soyutlanma ve mutlak bir hürriyet” ile yalnızca iki parça elbise giymeyle başlayan ve topluca eda edilen bu ibadet Allah katında kulların eşit olduğunun göstergesidir. Bu ibadetle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar ırk, dil, renk ve servet gibi üstünlük olduğu düşünülen etkenleri bir kenara bırakarak, kendilerini Allah katında eşit bilirler.

 

Hac ibadeti Allah katında eşitlik hedefini gerçekleştiren ibadetlerden bir tanesidir ve bu ibadet, imanlı kimselerin toplumsal ayrıcalıkları bir kenara bırakmalarına vesile olur.

İkincisi: Dünya Müslüman milletlerinin gerçek temsilcilerinden oluşan bu kitlesel büyük ibadet, dünya Müslümanlarının yıllık büyük kongresi olarak hesap edilir ve her sene bu kongre mukaddes topraklarda düzenlenir.

 

İslam hükümleri, eğitim ve ahlaki kanunları içeren ve yalnızca toplum ruhunun düzenlenmesini sağlayan ve bunun yanında yıllık ve haftalık kongreleri sadece siyasi ve toplumsallığa has kılan kanunlar bütünü değildir, aksine İslami kanunlar beşerin bütün hallerini; ahlaki, toplumsal, siyasi, iktisadi ve askeri alanlarının tamamını kapsayan evrensel kanunlar bütünüdür.

 

Bu açıdan İslam'ın getiricisi, siyasi kanun koymak ve Mekke topraklarında yıllık kongre düzenlemeye çağırmakla kendi kanunlarının kalıcılığını ve korunmasını güvence altına almıştır ve tabii olarak bu kongrenin, günümüzde düzenlenen yıllık siyasi kongrelerden daha etkili olacağı açıktır.

 

Sonuçta siyasi liderler bu asırlarda böyle konuların önemine eğilmişlerdir; hâlbuki İslam on dört asır önce bunun planını hazırlamış ve istenilen etkisini de elde etmiştir. Yıllık kongrelere katılan İslam düşünürleri, İslam dünyasındaki son gelişim ve değişimleri inceledikten sonra dakik bilgileri toplayarak, Müslümanların durumlarının daha iyiye gitmesi için görüş alış verişinde bulunabilirler ve İslami toprakları, hürriyet karşıtı etkenlerden temizleyerek dünya Müslümanlarının her cihetten ilerlemelerine yardımcı olabilirler.

 

Hac ibadetinden başka hangi toplumsal birlik dünya Müslümanları arasındaki büyük ittihat bağını oluşturup İslam büyüklerinin birbirlerinin durumlarından haberdar olmasını sağlayabilir.
Yıllık toplumsal kongre olarak hesap edilen hac ibadeti vesilesiyle Müslümanların iktisadi ve siyasi durumlarının düzeltilmesine büyük ölçüde yardımcı olunabilir; zira düşünürler, hac vazifelerini yerine getirdikten sonra, sakin ve maneviyat dolu ortamlarda görüş alış verişi yapabilir ve İslam kültürü ve iktisadının programını hazırlayabilirler.

 

Yıllık düzenlenen hac kongresi sürekli, özgürlük peşinde olan hareketlerin birçoğuna ve mazlum büyük kuruluşların birbirlerine bağlanmasına ilham kaynağı olmuştur ve bu nokta, İslam tarihine müracaat edilmesiyle aydınlanacak bir noktadır. Zira zalim hükümetlerin yerle bir edilmesi doğrultusunda İslami kuruluşların birçoğunun tohumları hac günlerinde atılmıştır.

 

Bu anlattıklarımız, haccın hikmetlerinin birkaç örneğidir ve bazı düşünürlerin dediği gibi: Dünya, haccın hikmet ve önemini bu kadar çabuk anlayamaz!

 

Özetlemek istersek: İslami ibadetlerin hepsinin kendine has sırları vardır ve bunlar doğrudan ya ibadet edenle ya da içinde yaşanılan toplumla alakalıdır.

 

 

Abna

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler