22 Ocak 2021 Cuma Saat:
23:59
04-01-2019
  

Hadis Sayısında Ehl-i Beyt'e Edilen Zulüm

Ömrü Hz. Peygamberin huzurunda geçen Ali ibn-i Ebi Talib’ten 586 hadis nakledilmişken en üzücü olanı ise Hz. Peygamber’in gözünün nuru Hz. Fatımatu’z-Zehra’dan yalnızca 18 tane hadis nakledilmesidir.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 
Hz. Resulullah Efendimizin her sözü bir hadis-i şerifti. O Hazret ne buyurduysa Allah katından bir inciydi ve ne buyurmuşsa hepsini rivayet etmişlerdir.
 
Ne mutlu o sahabeye ki; Hz. Fahr-i Kâinattan biz söz buyurup ona amel etmiştir. Yoksa naklin kendisi yalnızca bir dil hareketidir.
 
Usulu Kâfi, Biharu’l Envar gibi kaynak kitaplarımızda Ehl-i Beyt İmamlarımızın Allah Resulünden binlerce hadis naklettiğini görmekteyiz ama Ehl-i Sünnet kaynaklarında o hazretlerden oldukça sınırlı sayıda bir rivayetin naklolunduğunu üzülerek müşahede etmekteyiz.
 
Ömrü Hz. Peygamberin huzurunda geçen Ali ibn-i Ebi Talib’ten 586, Selman-ı Farisi’den 60, Ammar b. Yaser’den 62 ve en üzücü olanı ise Hz. Peygamber’in gözünün nuru Hz. Fatımatu’z-Zehra’dan yalnızca 18 tane hadis nakledilmesidir.
 
Hâlbuki Peygamber zevcesi Aişe için bu rakam 2210 iken Ehl-i Sünnet kaynaklarında Ebu Hüreyre’nin ise Allah Resulünden naklettiği hadis sayısı 5374’tür.
 
Ehl-i Sünnet’in en meşhur hadis kitabı olan Sahih-i Buhari’de, mükerrer olanlar da dâhil 7275 tane hadis vardır. Mükerrerlerin olması başka raviler tarafından da rivayet edilmesinden dolayıdır. İkinci meşhur hadis kitabı Sahih-i Müslim’de de, 7275 hadis vardır. 
 
Ehl-i Sünnet kaynaklarında en çok hadis rivayet eden isimler ve bildirdikleri hadis sayıları aşağıya çıkarılmıştır:
 
Abbas ibn-i Abdülmuttalib: 35
 
Abdullah ibn-i Mes’ud: 848
 
Abdullah ibn-i Ömer: 2630
 
Adiy ibn-i Hatim-i Tai: 66
 
Aişe bint-i Ebi Bekr: 2210
 
Ali ibn-i Ebi Talib: 586
 
Ammar ibn-i Yaser: 62
 
Bera ibn-i Azib: 305
 
Câbir ibn-i Abdullah: 1540
 
Ebu Bekr ibn-i Kuhafe: 42
 
Ebu Hureyre: 5374
 
Ebu Katâde: 170
 
Ebu Musa el-Eş’ari: 360
 
Ebu Said-i Hudri: 1170
 
Ebu Zer-i Gıffari: 281
 
Ebüdderda: 174
 
Enes ibn-i Mâlik: 2230
 
Hafsa: 60
 
Huzeyfe ibn-i Yemani: 100
 
Meymune: 46
 
Osman ibn-i Affan: 146
 
Ömer ibn-i Hattab: 500
 
Sa’d ibn-i Ebi Vakkas: 270
 
Said ibn-i Zeyd: 48
 
Selman-ı Farisi: 60
 
Übeyy ibn-i Ka’b: 164
 
Ümmü Seleme: 378
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler