22 Ocak 2020 Çarşamba Saat:
23:29
22-08-2016
  

Hadislerde Alimin Makamı ve Değeri

Rabbani alimler bu dinin bekasının tebliğcileri ve peygamberlerin takipçileri...

Facebook da Paylaş

 

Hadislerin Diliyle Alimin Makamı ve Değeri

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Peygamberlik Makamına En Yakın Olan Kimse

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanlardan Peygamberlik makamına en yakın olan kimse, alimler ve mücahitlerdir.”[1]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İlim talep eden kimse İslam’ın rüknüdür. Mükafatı da peygamberlerle verilecektir.”[2]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidir.”[3]

 

Alimler Peygamberlerin Varisidir

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimler peygamberlerin varisidir.”[4]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimler peygamberlerin varisleridir. Zira peygamberler miras olarak dirhem ve dinar bırakmazlar. Aksine onlar kendilerinden hadisler geride bırakmışlardır. O halde her kim bu hadislerden bir şey öğrenirse, çok fayda elde etmiştir. O halde ilminizi kimden elde ettiğinize iyi bakın.”[5]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler peygamberlerin varisleridir. Gök ehli onları sever ve öldüklerinde kıyamet gününe kadar denizdeki balıklar onlar için mağfiret diler.”[6]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler yeryüzünün meşaleleri, peygamberlerin halifeleri, benim ve Peygamberlerin varisleridirler.”[7]

 

İmam Ali (a.s), oğlu Muhammed’e şöyle buyurmuştur: “Dinde fakih ol (derin anlayış sahibi.) Zira ki fakihler peygamberlerin varisleridir.”[8]

 

Alimlerin Mürekkebinin Şehitlerin Kanından Üstün Oluşu

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı kıyamet günü birlikte tartılır ve alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından üstün gelir.”[9]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olunca Allah-u Teala insanları geniş bir çölde toplar, teraziler ortaya konur. Şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılınca, alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından üstün gelir.”[10]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır ve mürekkeb kana üstün gelir.”[11]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimlerin mürekkebi ve şehitlerin kanı birlikte tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstün gelir.”[12]

 

Alim Ölse Bile Diridir

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mal biriktirenler, diri oldukları halde helak olmuşlardır. Ama ulema, zaman (dünya) baki kaldıkça bakidirler. Bedenler yok olmuştur; ama söz ve eserleri gönüllerde mevcuttur.”[13]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Gece ve gündüz baki kaldıkça alimler de baki kalır.”[14]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alim ölse bile diridir, cahil diri olsa bile ölüdür.”[15]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cahiller arasında alim, ölüler arasındaki diri gibidir.”[16]

 

Alimin Abid İnsana Üstünlüğü

 

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlminden istifade edilen alim, yetmiş bin abidden daha üstündür.”[17]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin abid insana üstünlüğü, ondordüncü gecenin ayının diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.”[18]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, alimin abide üstünlüğü güneşin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Abid olmayanlara üstünlüğü ise, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.”[19]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ı bilen bir alimin bir rekatlık bir namazı, Allah’ı bilmeyen kimsenin kıldığı bin rekat namazdan daha iyidir.”[20]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin kıldığı iki rekat namaz, abidin kıldığı bin rekat namazdan daha iyidir.”[21]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir alim, bin abidden ve bin zahitten daha üstündür.”[22]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İlim sahibi kimse (kıyamet günü) beşyüz yıllık mesafedeki bir tepenin üstünde abidden daha önce gelir.”[23]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin bir saat sırtını yastığa dayayıp ilim ve işine bakması, abid insanın yetmiş yıllık ibadetinden daha iyidir.”[24]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin şehitten üstünlüğü bir derecedir. Şehidin abidden üstünlüğü de bir derecedir. Peygamberin alimlerden üstünlüğü bir derecedir. Kur’an’ın diğer sözlerden üstünlüğü ise, Allah’ın yaratıklarından üstünlüğü gibidir. Alimin diğer insanlardan üstünlüğü de benim insanların en düşüğüne oranla üstünlüğüm gibidir.”[25]

 

Alimin Abidden Üstün Oluşunun Sebebi

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alim insan abidden yetmiş derece üstündür ki her derecenin mesafesi, bir atın yetmiş yıl koşturması, (neticesinde aldığı yol) kadardır. Bu üstünlüğün sebebi ise şeytanın insanlar arasında bir bidat bırakması halinde alimlin onu anlaması ve insanları ondan sakındırmasıdır. Ama abid insan ibadetiyle meşgul olduğu için ne bid’ata teveccüh eder ve ne de onu tanır.”[26]

 

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü abid insana şöyle denir: “Sen iyi bir insandın, hizmet ettin, geçimini halktan temin etmedin, o halde şimdi cennete gir.” Biliniz ki fakih, insanlara hayrını ulaştıran ve onları düşmanlarından kurtaran kimsedir... fakihe de şöyle denir: “Ey Al-i Muhammed’in yetimlerinin sorumluluğunu üstlenen! Onların zayıf dostlarını ve takipçilerini doğru yola ulaştıran kimse! Dur ve senden faydalanan veya senden ilim öğrenen herkese şefaat et.”[27]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olunca aziz ve celil olan Allah alim ve abidi diriltir. Bu ikisi aziz ve celil olan Allah’ın huzurunda durunca, abid olanına şöyle denir: “Cennete gir.” Alim olana ise şöyle denir: “Dur ve insanları iyi terbiye ettiğin için onlara şefaat et.”[28]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimin iki rekat namazı, cahilin yetmiş rekat namazından daha iyidir. Zira alim fitnelerle karşılaşır, ama ilmi vasıtasıyla onlardan (sağ salim) dışarı çıkar. Ama cahil, fitnelerle karşılaşınca, onda darmadağın olur.”[29]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in ruhu elinde olana andolsun ki şüphesiz bir alimin varlığı İblis için bin abidin olmasından daha ağırdır. Zira abid insan kendisini düşünür. Alim ise başkalarını düşünür.”[30]

 

Alimin Vefatı

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin vefatıyla İslam’da bir gedik açılır ve gece ve gündüz birbiri ardınca geldiği müddetçe de bu gedik kapanmaz.”[31]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah-u Teala bu ümmetten bir alimin ruhunu alınca, İslam’da bir gedik açılır. Kıyamet gününe kadar bu gediği asla kapanmaz.”[32]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin ölümü telafi edilmeyen bir musibet ve kapanmayan bir gediktir. Şüphesiz alim batmayan bir yıldızdır. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha kolaydır.”[33]

 

İmam Sadık (a.s), aziz ve celil olan Allah’ın, “Bizim yeryüzünün etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? ”ayeti hakkında şöyle buyurmuştur: “Maksat, alimlerin yok olmasıdır.”[34]

 

Alimin Yüzüne Bakmak İbadettir

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin yüzüne bakmak ibadettir.”[35]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin yüzüne sevgiyle bakmak, ibadettir.”[36]

 

İmam Sadık (a.s), kendisinden Peygamber’in (s.a.a), “Alimlerin yüzüne bakmak ibadettir” sözü sorulunca şöyle buyurmuştur: “Maksat, baktığın zaman sana ahireti hatırlatan alimdir. Bunun tersi olan (bakışı sana ahireti hatırlatmayan) kimseye bakmak ise fitnedir (sapıklıktır)”[37]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir.”[38]

 

 

Alime Saygı Göstermek

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimi her ne kadar küçük de olsa küçük görme. Cahili, (toplumsal ve dünyevi makamlar açısından) her ne kadar büyük de olsa büyük sayma.”[39]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir alimi gördüğün zaman ona hizmetçi ol.”[40]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir alime saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiştir.”[41]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir alimi karşılamaya giderse, beni karşılamıştır. Her kim bir alimi ziyarete giderse beni ziyaret etmiştir. Her kim bir alimle oturursa benimle oturmuş gibidir. Her kim benimle oturursa, rabbiyle oturmuş gibidir.”[42]

 

Alimlerin Üstünlüğü

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şia alimlerimiz öte tarafında ifritlerin ve iblisin olduğu bir sınırın koruyucularıdır. Bu alimler onların zayıf Şiilerimize saldırmalarına İblis ve taraftarlarının onlara musallat olmasına engel olurlar.”[43]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer bu topluluk biat için toplanmasaydı, yardımcıların varlığıyla hüccet ikame edilmeseydi ve Allah zalimlerin çatlayasıya doyarken, mazlumların açlıktan kırılmasına (mani olmaları) hususunda alimlerden söz almasaydı hila­fet devesinin yularını sırtına atar, terk ederdim.”[44]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimler eminler, takva sahipleri kale ve peygamberin vasileri ise efendilerdir.”[45]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler önderlerdir. Takva sahipleri ise efendilerdir.”[46]

 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hükümdarlar insanların hakimleridir. Alimler ise hükümdarların hakimleridirler.”[47]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimler insanların yöneticileridirler.”[48]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimler cahillerin çokluğu sebebiyle onlar arasında gariptirler.”[49]

 

İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer Kaim’imizin (a.s) gaybetinden sonra ona davet eden, onun varlığına delalet eden, ilahi hüccetlerle onun dinini koruyan ve Allah’ın zayıf kullarını İblis’in ve dostlarının tuzağından kurtaran alimler olmasaydı şüphesiz bütün insanlar Allah’ın dininden dönerlerdi.”[50]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alimlerin ahlakı herkesten daha temiz ve ihtiras kökleri herkesten daha azdır.”[51]

 

Alimler Allah’ın Eminleridir

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler Allah’ın yaratıkları arasındaki eminleridirler.”[52]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler ümmetimin eminleridir.”[53]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alim, Allah’ın yeryüzündeki eminidir.”[54]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İlim Allah’ın yeryüzündeki emanetidir. Alimler ise Allah’ın bu emanetinin eminleridir. Her kim ilmi ile amel ederse emanete riayet etmiştir Her kim de emanete riayet etmezse Allah-u Teala’nın divanında hainlerden yazılır.”[55]

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimler sultanlara karışmadıkça ve dünyaya dalmadıkça Peygamberlerin eminleridir.”[56]

 

Alim

 

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Alimin diğer insanlardan üstünlüğü Peygamberin ümmetine olan üstünlüğü gibidir.”[57]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alim, cahili tanır. Zira kendisi önceden cahildi. Cahil alimi tanımaz, zira daha önce de kendisi alim değildi.”[58]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alim kalbi ve ruhuyla bakar cahil ise gözüyle ve göz bebeğiyle bakar.”[59]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alim gerçekte ilminin kendisini günahlardan sakınmaya ve takvalı olmaya, fani dünyadan yüz çevirmeye ve cennete aşık olmaya davet ettiği kimsedir.”[60]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Beyinsizlik ve gaflet alimin kabinde olamaz.”[61]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Alim kendinden üstün olanı kıskanmayı, kendinden düşük olanı tahkir etmeyi ve ilmi karşısında dünyanın değersiz metasından bir şey almayı terk etmedikçe alim olamaz.”[62]

 

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kul kendisinden üstün olanları kıskanmayı ve elinin altındakileri küçük görmeyi terketmedikçe alim olamaz.”[63]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadece öğüdünü dinleyenlere öğüt vermesi, kendi görüşüyle gururlanan kimseye nasihat etmemesi ve zayi olacağından korktuğu ilmi kimseye bildirmemesi alimin sıfatlarındandır.”[64]

 

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sizlere gerçek alimi bildirmemeyim mi? (gerçek alim) Allah’a isyan etmeyi Allah’ın kullarına güzel göstermeyen, onları Allah’ın gazabından ve hilesinden güvende kılmayan ve onları Allah’ın rahmetinden ümit kestirmeyen kimsedir.”[65]

 

 [1]Müheccet’ü-Beyza, 1/14

[2]Kenz'ul-Ummal, 28729

[3]A’vail’ul-Lai, 4/77/67

[4]el-Kafi, 1/32/2

[5]ed-Deavat lil Ravendi, 63/157

[6]Kenz'ul-Ummal, 28679

[7]a. g. e. 28677

[8]Avail’ul-Lai, 4/60/5

[9]Dur’ul-Mensur, 3/423

[10]Müstetrafat’is-Serair, 119/2

[11]Kenz'ul-Ummal, 28714

[12]a. g. e. 28902

[13]Nehc'ül-Belağa, 147. hikmet

[14]Gurer'ul-Hikem, 1481

[15]a. g. e. 1124-1125

[16]Emali’et-Tusi, 521/1148

[17]ed-Deavat lil Ravendi, 62/153

[18]Sevab’ul-A’mal, 159/1

[19]Bihar, 2/19/49

[20]Kenz'ul-Ummal, 28786

[21]Fakih, 4/367/5762

[22]Tuhuf'ul-Ukul, 364

[23]Bihar, 2/18/48

[24]Ravzat’ul-Vaziin, 16

[25]Mecme’ul-Beyan, 9/380

[26]Ravzat’ul-Vaziin, 17

[27]el-İhticac, 1/14/9

[28]İlel’uş-Şerayi’, 394/11

[29]İhtisas, 245

[30]Kenz'ul-Ummal, 28908

[31]a. g. e. 28760

[32]a. g. e. 28812

[33]a. g. e. 28858

[34]Fakih, 1/186/560

[35]Bihar, 1/195/14

[36]Nevadir’ur-Ravendi, 11

[37]Tenbih’ul-Havatir, 1/84

[38]Tarih-i Dimeşk, İmam Ali’nin (a.s) Biyografisi, 2/391/887

[39]Gurer'ul-Hikem, 10280-10281

[40]a. g. e. 4044

[41]a. g. e. 8704

[42]Kenz'ul-Ummal, 28883

[43]el-İhticac, 1/13/7

[44]Nehc'ül-Belağa, 3. hutbe

[45]el-Kafi, 1/33/5

[46]Kenz'ul-Ummal, 28678

[47]Bihar, 1/183/92

[48]Gurer'ul-Hikem, 507

[49]Keşf’ul-Gumme, 3/139

[50]Bihar, 2/6/12

[51]Gurer'ul-Hikem, 2108

[52]Kenz'ul-Ummal, 28675

[53]a. g. e. 28676

[54]a. g. e. 28671

[55]Derret’ul-Bahire, 17

[56]Kenz'ul-Ummal, 28952

[57]a. g. e. 28798

[58]Gurer'ul-Hikem, 1779-1780

[59]a. g. e. 1241

[60]a. g. e. 3910

[61]el-Kafi, 1/36/5

[62]Gurer'ul-Hikem, 10921

[63]Tuhuf'ul-Ukul, 294

[64]Bihar, 77/235/3

[65]Nehc’üs-Saade, 3/133

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Nasır Birelli    25-10-2016 01:42

    Babanın oğlundan hakkı varsa oğlununda babada hakkı varmı hocam

Kategorideki Diğer Haberler