04 Ağustos 2020 Salı Saat:
01:49
15-07-2020
  

Hadisler Işığında İyiliği Emretmek

Hz. Resul-i Ekrem (saa), marufu emredenlerin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduklarını buyurmaktadır.

Facebook da Paylaş


 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a), marufu emredenlerin, yeryüzünde Allah'ın halifesi olduklarını buyurmaktadır. 1


Bir başka hadiste, "Allahu Teala, dinsiz müminin düşmanıdır." buyurulur. Kendilerinden, "Ya Resulullah, dinsiz mümin olur mu?" diye sorulduğunda, "Marufu emretme eylemini yapmayan Müslüman dinsizdir." buyurmuşlardır.2


Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), "Kötülüklerden sakındırma girişimi, fasıkların burnunun ezilmesi demektir." buyurur.3


İyiye davet ve kötülükten sakındırma, İlâhî ahlâkın özelliklerinden olup bu iki fârizayı yerine getirenlere Allah Teala onur ve izzet kazandırır.4


İlim şehrinin kapısı İmam Ali (a.s) şöyle buyurur:

 

"İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma, bütün insanların yararınadır ve hayırlı işlere yönelme saikını artırır, kötü işlere yönelme eğilimi fazla olan aptal insanlar için kötülükten sakındırma girişimi güçlü bir kontrol aracıdır."5


Ehl-i Beyt İmamları'ndan İmam Muhammed Bâkır hazretleri (a.s) bazı insanların acziyetinden şikâyetle şöyle buyurur:


"Niceleri vardır ki, malına veya canına zarar verecek olsa namazını terk eder; nitekim en büyük ve en değerli farizalardan olan iyiliği emretme, kötülükten sakındırma farizasını, niceleri sırf bu nedenle terk etti."6


Bir kötülüğü görüp de onu engellemeyen kimse, tıpkı bir yaralıyı görmezden gelip ölüme terk eden kimse gibidir.7


Kötüler karşısında hiçbir tepki göstermeyenler, canlılarla birlikte olan ölülerdirler. Kötülük, sizin müdahalenizle sönmemesi hâlinde her şeyi yakacak bir ateştir.8


Bir sürüngenin veya yırtıcı bir hayvanın birine doğru yaklaştığını görür de onu uyarıp yardımcı olmazsan, onun ölümünden sen de sorumlu olursun.9


İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

 

"Kötülükleri engelleyebileceği hâlde engellemeyen kimse, Allah Tealâ'ya hakaret edilmesini seven kimsedir. Böyle biri Allah Teala'ya karşı savaş açmıştır."10


Evet, açıkça günah işleyen biri, Allah'ın dinini aşağılamış ve Allah'ın düşmanlarını sevindirmiştir. Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"İnsanlardan bir grup vardır ki peygamber veya şehid olmadıkları hâlde, insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırdıkları için öyle bir makama ulaşırlar ki, herkes onlara gıpta eder."11


Kur'ân-ı Kerim, "Kendinizi ve yakınlarınızı cehennem ateşinden koruyun." buyurmaktadır; bu ayetin açıklamasıyla ilgili rivayette, "Söz konusu korunma, iyiliğe çağrı ve kötülükten men etmekle mümkündür." denilmektedir.


İnsanlar kötü ve çirkin işler (münker) karşısında tepki göstermeyip susacak olurlarsa Allah'ın gazabı herkesi saracaktır.


Marufu emredip münkerden sakındırma ilkesine inanmayanın dini yoktur.12


Dinin zirvesi; iyiliğe çağrıda bulunup kötülüğe mani olmak ve Allah'ın kanunlarını ve İslâm'ın ceza hükümlerini uygulamaktır.13


Dinin temeli marufu emretmek, münkerden sakındırmak ve Allah'ın ceza hükümlerini uygulamadır. 14


Yeryüzünde günah işlenirken mümin insanların buna seyirci kalması Allah'ın hoşuna gitmez.15


Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

 

"Cebrail gelip, İslâm on bölümdür, yedinci bölümü marufu emredip münkerden sakındırmaktır, dedi."


Hadislerde münkerden sakındırmayan ve kötülüğe karşı çıkmayan Müslüman için "zayıf" ve "dinsiz" tabirleri kullanılmış ve böyle bir Müslüman'ın Allah'ın gazabına uğradığı belirtilmiştir.16


Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Davud (a.s) ve Hz. İsa (a.s) gibi nice peygamberin, kötülüklere karşı çıkmayanları ve münkerden sakındırmayanları lânetlediği buyrulur:

 

"İsrailoğulları'ndan inkâr edenlere Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânet edilmiştir.


Bu, isyan etmeleri ve haddi aşmaları nedeniyledir. Yapmakta oldukları münker günah, çirkin işlerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!"17


Marufu emretme ve münkerden sakındırma eylemi, peygamberlerin sünneti, sâlihlerin yolu ve büyük bir farzdır; bu farzın uygulanmasıyla yollar emniyetli, gelirler helâl ve insanların hak ve hukuku edâ olur.

 

------------------------------------

1- Numune Tefsiri, c.3, s.38
2- Bihar'ul-Envar, c.97, s.86
3- Gurer'ul-Hikem
4- Leali'l-Ahbar, s.270
5- Vecizeler, 252
6- Füru-u Kâfi, c.4, s.55, Mizan'ul-Hikme'den naklen
7- Kenz'ül-Ummal, c.3, s.170, Arapça metin
8- Bihar'ul-Envar, c.14 s.308, Arapça baskı
9- el-Müstedrek, c.12, s.184, Arapça'sı
10- age., c.2, s.357

11- age., c.2, s.358
12- Bihar'ul-Envar, c.97, s.86
13- Müstedrek, c.2, s.359
14- Gurer'ul-Hikem, el-Mizan tefsirinden naklen.
15- Nehc'us-Saade, c.2, s.226
16- Vesail'uş-Şia, c.11, s.399

17- Mâide, 78, 79

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler