24 Mayıs 2019 Cuma Saat:
08:36
15-06-2017
  

Hangi Gece Kadir Gecesi!?

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Mehdi Aksu

 

Ehl-i Beyt dostları, her yıl mübarek Ramazan ayının on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü gecelerini ihya ederler. Hiçbir İslam düşünürü Kadir Gecesini muayyen bir gün olarak belirtmemiştir. Ehl-i Beyt kaynaklı hadis kitaplarında on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü geceler olduğuna dair rivayetler vardır. Bazı hadis kaynaklarında mübarek Ramazan Ayının yirmi yedinci gecesi de nakledilmiştir.

 

Şüphesiz Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları Kuran'ın hangi gecede nazil olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen muayyen bir geceyi belirtmediler. Zira belirtmiş olsaydılar Müslümanlar sadece o muayyen geceyi ihya edeceklerdi. Bu mübarek gecelerden daha fazla yararlanılsın diye vakit belirtilmemiş olabilir.
 

Ehl-i Sünnet kaynaklarında da Kadir Gecesi hakkında muayyen bir gece belirtilmemiştir. Abdulkadir Geylani "Gunyet'üt Talibin" kitabında sayfa 609-610 da şöyle diyor:

 

"Kadir Gecesi Ramazan Ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir gecesi Ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir."
 

İmam Malike göre, bir birinden ayrı tutmak şartı ile Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır.


İmam Şafii, en kuvvetli ihtimalle Ramazan ayının yirmi birinci gecesi olduğu görüşündedir.


Denilmiştir ki, Kadir gecesi Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesidir. Peygamber zevcesi Ayşe'nin görüşü de bu doğrultudadır.
 

Ebu Bürde Eslemi şöyle demiştir:

 

"Kadir Gecesi Ramazan Ayının yirmi birinci gecesidir."

 

Hz. Hasan ve Ebuzer şöyle demiştir:

 

"Kadir Gecesi Ramazan Ayının yirmi birinci gecesidir."
 

Bilal, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

 

"Kadir Gecesi Ramazan Ayının yirmi dördüncü gecesidir."
 

Muhammed Rebhami "Riyad-un Nasihin" de sayfa 213-214 de şöyle diyor:

 

"Tefsir, fıkıh âlimleri ve imamları Kadir Gecesinin bu ümmetten kaldırılmadığı ve her Ramazan-ı Şerif ayında ve Ramazan-ı Şerifin son on gününde bulunduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak hangi gecesinde olduğunda ayrı ayrı tarihler demişlerdir. Kimi yirmi birinci gecedir demiştir. Bu Ebu Saidi Hudri'nin Resul-ü Ekrem'den rivayetidir." 

 

Şerh-i Sünne'de diyor ki:

 

"İmam Şafii, bize göre en sağlam söz ve en kuvvetli rivayet, Kadir Gecesinin Ramazan-ı Şerifin yirmi birinci gecesi oluşudur, buyurdu. Kimi yirmi üçüncü gecedir buyurdu. Kimi yirmi beşinci gecedir buyurdu. Kimi yirmi yedinci gecedir, kimi yirmi dokuzuncu gecedir buyurdular."
 

Görüldüğü gibi Kadir Gecesinin Ramazan-ı Şerifin son on geceden hangi gece oluşunda Ehl-i Sünnet âlimleri de ihtilaf etmişlerdir.

 

Kadir Gecesi hakkında üç gece ihtimalini vermek sadece Şiaya özgü değildir. Ama burada Ehl-i Sünnet ile Şia arasında bir fark vardır. Şialar her yıl mübarek Ramazan Ayının on dokuz, yirmi bir ve yirmi üçüncü gecelerini Kadir gecesi adına ihya ederler. Ehl-i Sünnet ise sadece yirmi yedinci geceyi Kadir Gecesi adına ihya eder.
 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler