07 Temmuz 2020 Salı Saat:
21:33
15-11-2019
  

Hayat Rehberi: Allah’ın Kutlu Peygamberleri

Allahım Muhammed ‎Mustafa ile cennette komşu eyle cümlemizi.‎

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

Ayet-i Kerime de Yüce Allah şöyle ‎buyuruyor:

 

“Biz Allah’a ve bizeindirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere; yine Musâ ve İsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur’ deyin.”Bakara/136 

 

Bir hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber ‎Efendimiz (s.a.a.) şöyle buyuruyor:

 

‎‎“Peygamberler, anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir; dinleri de birdir.”

İmanın en önemli esasından biri de peygamberlere ‎inanmaktır. Yüce Allah, insanlara doğru yolu ‎göstermek için peygamberler göndermiştir. Onlara ‎emirlerini ve yasaklarını bildirerek insanlara tebliğ ‎etmelerini ve rehberlik etmelerini söylemiştir. Aynı ‎hakikati farklı zamanlarda ve toplumlarda ‎hatırlatan peygamberler arasında biz Müslümanlar ‎fark gözetmeyiz. Hepsi de Allah’ın seçtiği değerli ‎elçilerdir.‎

İlk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. ‎Muhammed’e (s.a.a.) kadar bütün peygamberler, ‎insanları tevhide, adalete, selamete, birliğe ve ‎kardeşliğe davet etmiştir.

 

Tarihin en karanlık ‎zamanlarında birer güneş gibi doğan ve mazlumları ‎zulmetten aydınlığa çıkaran kurtarıcılar ‎peygamberler olmuştur. İnsanlığa bıraktıkları bu ‎miras ile şu anda da yolumuzu aydınlatmaya ‎devam ediyorlar.

 

Kur’an-ı Kerim bizlere Hz. ‎Adem’in tövbesini, Hz. İbrahim’in iradesini, ‎İsmail’in teslimiyetini, Eyyub’un sabrını ‎öğretmektedir. Peygamberlerin hayatı bizim için en ‎güzel örnektir. ‎

 

Her dönemde olduğu gibi bugün de kutlu nebilerin ‎her alandaki rehberliğine ihtiyacımız vardır. ‎Peygamberliğin son halkası olan Muhammed’in ‎‎(s.a.a.) şahsında ve öğretisinde toplanan nebevi ‎sünnetin anlaşılması ve yaşanmasıyla ancak ‎problemlerimiz çözülecektir.

 

Bu kutlu rehber ile ‎insanlar istikamet bulacaktır. Bunun için de ‎hayatımızın her alanında onun kılavuzluğuna ‎içimizden hiçbir endişe duymaksızın ‎başvurmalıyız.

 

Yüce kitabımızda şöyle buyuruyor: ‎

 

“Andolsun, Allah’ın Resûlünde; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”‎ Ahzab/21 

 

‎Bir diğer ayette Yüce Allah:

 

“Biz peygamberi ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik…”‎ Nisa/64 ‎demek suretiyle anlaşmazlığa ve çelişkiye ‎düştüğümüz her hususta peygamberin yol ‎göstericiliği ile istikamet bulacağımızı ‎belirtmektedir.

 

Bu gün de Rasulullah’ın (s.a.a.) ‎hadis-i şerifleri ve bizlere en değerli emaneti olan Ehl-i Beyti kılavuzluk etmektedir.‎

Gelin hep birlikte dua edelim. ‎Peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı dileyelim ‎Rabbimizden.‎

 

Allah’ım! Peygamberlerin arasında fark ‎gözetmeksizin hepsinin yüce ahlakından, sarsılmaz ‎imanından, ihlas ve ibadetinden, tükenmeyen ‎gayretinden bizlere de nasip et.‎

 

Allah’ım! İbrahim’in (a.s.) imanını, İsmail’in (a.s.) ‎teslimiyetini lütfet gönüllerimize. Yeniden dirilişin ‎hak olduğu gerçeği bir saniye bile uçmasın ‎zihinlerimizden.‎

 

Nuh’un (a.s.) gayretini ver helal rızık peşinde ‎koşan babaların ayaklarına. Fakat evlatların ‎imansızlığıyla imtihan etme.‎

 

İbrahim’i (a.s.) ateşten, Musa’yı (a.s.) denizden, ‎Nuh’u (a.s.) tufandan kurtaran Rabbim! Yusuf’u ‎kuyuda, Yunus’u balığın karnında unutmayan ‎Rabbim! Ancak senin nurunla hidayet bulduk. ‎Ancak senin lütfunla ihtiyaçlardan kurtulduk. Hz. ‎Davud’un senden istediğini isteriz ancak. Rızık ‎olarak sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sana ‎yaklaştıracak şeyin sevgisini istiyoruz.

Senin rızana ulaştıracak ameller nasip et bize. ‎Peygamberlerini kılavuz et yolumuza. Sırat-ı ‎müstakim üzere sabitle ayaklarımızı.

 

Muhammed ‎Mustafa ile cennette komşu eyle cümlemizi.‎

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler