29 Ekim 2020 Perşembe Saat:
07:27
28-01-2016
  

Herkesin Kutsalına Saygı Temel İlkemizdir

Allah, kalpleri birbirine sevgi ve rahmetle bağlamıştır, şiddet ve cinayetlerle değil...

Facebook da Paylaş
 
"Bugünün Dünyasında Tekfir Akımlarının Tehdidi" başlıklı uluslararası konferansta konuşan Ayetullah Mekarim Şirazi'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar;
 
- Bütün İslam mezheplerinin inandığı kutsal değerlere saygı duyulmasını, vacip temel bir ilke olarak kabul ediyoruz.
 
- İslam dinini şiddet ve yıkım dini olarak tanıtan insanlar, bizden değildir. Bu insanlar, dünyada İslamofobi'nin yayılmasını hedefleyenlerin eline en kötü bahaneleri vermekteler. Oysa İslam, şiddet değil merhamet dinidir.
 
- Bu oturumda birkaç önemli hedeflere ulaşmak istiyoruz. İlk ve en önemli hedefimiz; Temiz ve saf kalpli gençlerin radikal akımların saflarına katılmasını önlemek için tekfir düşüncesinin temelini tanımak ve mantıksal çerçevede cevaplarını vermek.
 
- İkinci hedefimiz: Müslüman âlimlerin radikal akımlarda beri olduklarını ilan etmesini sağlamaktır. Buradan herkese ilan ediyoruz; Aşırıcı gruplar Müslümanlar sınıfına ait değil. Zira bu gruplar, sadece İslamofobinin yayılması ve insanların İslam'dan uzaklaşmasına sebep oluyor.
 
- Allah, kalpleri birbirine sevgi ve rahmetle bağlamıştır, şiddet ve cinayetlerle değil. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim, insanlara başkalarıyla güzel sözlerle ve güzel ahlakla konuşmayı emretmiştir.
 
- Dünyadaki tüm insanlara, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) Peygamberi olduğu İslam'ın radikal grupların savunucu olduğu İslam'la çelişki ve çatışma halinde olduğunu söylüyoruz.
 
- Sapkın bir kavim ve Şecere-i Melune'nin (lanetlenmiş ağaç) mensubu olan terör örgütlerinin İslam'a verdiği zarar tasavvur edilemeyecek kadar ağırdır. Bu gruplar, bir yandan Müslüman ve gayri Müslim ayırt etmeksizin insanları vahşice öldürürken diğer taraftan 'Allah-u Ekber' sloganıyla kafa kesiyorlar. 
 
- Bazıları denizlerde boğularak ölen bir kısmı ise aşağılanmış bir halde farklı ülkelere sığınan milyonlarca Müslüman, tekfir gruplarının verdiği bir diğer büyük hasardır. 
 
- Tarihi yapıların ve eserlerin yerle bir edilmesinin yanı sıra bundan 50 yıl sonra bile restorasyonu mümkün gözükmeyen altyapı tahribatı, İslam ve Müslümanlara yönelik bir başka yıkımdır.
 
- Kur'an, sizinle savaşmayanlara saldırmayın hatta onlara iyilikte bulunan buyurmaktadır. Allah, her işte adaleti ölçü edinen insanları sever. İslam, insanlara diğer din ve inanç mensuplarına saldırmayı değil onlarla dostluk bağı kurmayı tavsiye ederken hiçbir İslami ve insani kritere saygısı olmayan aşırıcı gruplar tüm dünyada güvensizlik ve tedirginlik kaygısının artmasına sebep oldu.
 
- Bazıları bugünkü aşırıcı grupları tarihteki Hariciler'e benzetiyor. Oysa Hariciler, böylesi cinayetler işlemdiler, camileri ve mezarları yıkmadılar, Müslüman kadınları satmak için pazar meydanlarına çıkarmadılar. Günümüz Haricileri ile sadr-ı İslam'da ortaya çıka Hariciler, mukayese bile edilemez. Şimdiki Harici zihniyet daha tehlikelidir, verdikleri zarar daha büyüktür.
 
Aşırıcı gruplar sadece Şiiler ve Ehl-i Beyt taraftarlarına düşman değil. Kendileriyle aynı düşüncede olmayan tüm İslam mezhepleriyle muhaliftir ve mezhep ayrımı yapmaksızın katliam yapıyorlar.
 
- Aşırıcı gruplar sorunu o kadar büyüdü ki, Ortaçağ'dan çok daha kötü bir hal aldı. Tekfirci alimlerin korkunç fetvaları, İslam'a ve Müslümanlara vurulmuş en büyük darbedir. Aşırıcı grupların beslendiği temel kaynak, yanlış tevhit ce Nebevi Sünnet algısıdır. Bu insanlar, Peygamberler veya evliyalar aracılığı ile hacet dilemenin, şefaat talep etmenin ve onlara tevessül etmenin şirk ve küfür olduğuna inanıyor.
 
- Seçkin Müslüman alimler ve dindar aydınlar radikal düşüneceye ait hurafelerle mücadele etmek için, insanlara doğru İslami öğretileri tanıtmalıdır. Bu radikal gruplar, Müslümanlara ve dünyaya musallat olmuş en büyük tehdittir. Herkes askeri ve siyasi bir çözüm yolunun yeterli olmayacağını çok iyi biliyor. Bu nedenle aşırıcılık düşüncesinin kökünü kurutmak için kültürel ve bilimsel çalışmaların sayısı arttırılmalı ve medya yoluyla faaliyetler yapılmalıdır.
 
Ehlader HABER
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler