26 Ocak 2022 Çarşamba Saat:
07:46
11-12-2019
  

İdeal Eş Nasıl Olmalıdır?

Dinî görevlerini yapar, hanımını ve çocuklarını da dindarlık yoluyla irşat eder. Çocuklarının dersleriyle ve eğitimleriyle ilgilenir. Onurlu ve sır tutucudur...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü
 
 
Ayetullah İbrahim Eminî
 
 
 
 
İyi ve İdeal Kadının Özellikleri
 
 
Liyakatli ve tam bir ev hanımı, akıl, dindarlık, ahlâk, iffet, asalet, şeref ve güzellik gibi özelliklerinin yanı sıra, kocasıyla, çocuklarıyla ve eviyle de en iyi şekilde ilgilenen kişidir. Koca ile iyi geçinmek, ilk bakışta küçük bir şeymiş gibi gözükür; ama çok geniş bir anlamı bulunmaktadır. Koca ile iyi geçinmek, o kadar önemlidir ki; bu, İslâm'da Allah yolunda cihat derecesinde görülmektedir.
 
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
 
"Kadının cihadı kocası ile iyi geçinmesidir." (Biharu'l-Envar, c.113, s. 252)
 
Kadın eğer akıllı ve tedbir ehli olursa, kocasını istediği her yere götürür. Dünyasına da, âhiretine de müdahale eder.
 
Erkeğin dünyevî huzuru da, âhiret saadeti de kadının elindedir. Kocası ile iyi geçindiği ve onu hoş tuttuğu söylenebilecek kadın şu davranışlarda bulunur: Dinini, takvasını koruyup, dinî görevlerini yerine getirir ve kocasına yardım eder. Edeplidir, tatlı dillidir, emanete riayet eder, sır tutar, doğru sözlü, müşfik, temiz ve ahlâklıdır. Kocasına karşı sıcak ve saygılıdır. 
 
Eve geldiği zaman onu karşılayıp selâmlayarak hal hatır sorar. Evi onun için bir dinlenme yeri hâline getirir. Sorunlarda ve rahatsızlıklarda gönül almasını bilir. Kocasına karşı alçakgönüllü ve itaatkârdır, mümkün mertebe sözlerine uyar. Hasta olduğu zaman, tıpkı bir anne şefkatiyle ona bakar. Kocanın zahmetlerine ve ev için yaptıklarına teşekkür eder.
 
Kocasından, onun güç yetiremeyeceği hiçbir şey istemez. Evinde kocası için makyaj yapar ve onun için en iyi elbiselerini giyer. Kocasına karşı başka erkekleri övüp yüceltmez. Kocasını incitip kızdıracak şeyler yapmaz ve eğer kocası kızacak olursa, sükût eder ve onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır. Eşinin meşru isteklerine karşı inatçılık sergilemekten, zorluk çıkarmaktan ve mızmızlanmaktan kaçınır.
 
Eğer bir yanlış yaparsa kocasından derhal özür diler. Kocası ondan özür dilerse bu özrü kabul eder. Dışarıya çıkarken ağır başlılık, vakar içerisinde ve makyajsız olarak çıkar.
 
Yabancı erkeklerle samimi olup şakalaşmaz. Hayatın zorlukları karşısında kocasına yardımcı olur. Kocasının sağlığına, yiyeceklerine ve elbiselerine özen gösterir. İyi bir ev hanımı, sahip olduğu akıl, tedbir ve zevkle evini en iyi şekilde idare eden kadındır. Evini, temiz ve düzenli tutar. Her şeyi kendine özgü yere koyar. Aşçılıkta zevkli ve ustadır, sofraya güzel ve leziz yemekler getirir.
 
Ekonomik hayatta orta yola riayet eder, israftan ve bol harcamadan kaçınır. Harcanacak yerlere harcar, harcanmayacak yerlere harcama yapmaktan uzak durur. Kocasının mallarını ondan izinsiz kullanmaz. Emanete riayet eder, güvenilir ve misafirperverdir. Zeki ve beceriklidir. Hizmetçi tutmaz, evinin işlerini kendisi yapar. Gerektiği kadar dikiş nakış öğrenir, bu tür işleri kendisi yapar. 
 
çocuklarını temiz, tertipli ve düzenli tutar. çocukların sağlığına, yiyeceğine ve onlar için gerekli olan besinlere dikkat eder. çocuklarının hasta olmamaları için sağlık kurallarına dikkat eder, eğer hasta olurlarsa, tedavilerinde, ilaçlarının verilmesinde ve bakımlarında titizlik gösterir. çocuk eğitimi ve terbiyesi ile ilgili kuralları bilir, çocuklarını yetiştirirken bunlardan yararlanır. çocuklarına derslerinde yardım eder, onları ahlâk ve davranışlar konusunda eğitir. Böylesi bir kadını gerçek ve seçkin bir ev hanımı olarak nitelemek mümkündür. Aşağıdaki hadislere dikkat buyurun:
 
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:
 
"Kadının cihadı kocası ile iyi geçinmesidir." (Biharu'l-Envar, c.113, s. 252)
 
İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
 
"Sizin içinizdeki en iyi kadınlar, güzel kokan, güzel yemek yapan, harcayacağı zaman yerli yerince harcayan, harcanmayacağı zaman harcamayan kadınlardır. Böylesi kadınlar, Allah'ın işçileridir ve Allah'ın işçilerine hüsran ve pişmanlık yoktur." (Vesail, c.14, s.15)
 
Adamın biri Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanına gelerek şöyle dedi: "Karım ben eve girince beni karşılar, evden çıkınca beni uğurlar, beni üzüntülü gördüğü zaman: 'Niçin üzgünsün? Üzüntün eğer rızk ve geçim yüzündense Allah bunu üstlenmiştir. Eğer âhiretinden dolayı üzülüyorsan, Allah senin bu ihtimamını arttırsın.' der." Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:
 
"Allah'ın yeryüzünde işçileri vardır. Senin hanımın Allah'ın işçilerindendir. Onlara şehit ecrinin yarısı verilir." (Vesail, c.14, s.17)
 
Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyurdu:
 
"Sizin en iyi kadınlarınız beş gruptur."
 
"Bu beş grup hangileridir." diye soruldu. Bunun üzerine o şöyle buyurdu:
 
"İtaatkârdır, yumuşak huyludur, uyumludur, kocasını kızgın gördüğü zaman, uyumak için gözlerini kapatmadan önce kocasını razı etmiş olur, kocasının yokluğunda kendini korur. Böyle bir kadın, Allah'ın işçisidir ve Allah'ın işçisine hüsran ve ziyan yoktur." (Vesail, c.14, s.15)
 
Yüce İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
 
"Allah kocasıyla iyi geçinmeyen ve ona gücünün yetmeyeceği şeyleri dayatan kadının yaptığı hiçbir hayırlı ameli kabul etmez. Allah'ı, kendisine gazaplı bir hâlde mülakat eder." (Mekarimu'l-Ahlâk, s.246)
 
Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
 
"Kocasına hac, cihad ve ilim konusunda yardım eden kadına Allah, Hz. Eyüb'ün hanımının sevabını verir." (Mekarimu'l-Ahlâk, s.230)
 
Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:
 
"Sizlere en iyi kadını bildireyim mi?"
 
"Evet, bildirin ey Allah'ın Resulü!" denildi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:
 
"Kadınların en iyisi, çocuk doğuran, kocasına sevgi ve şefkat gösteren, hicabına ve iffetine riayet eden, aile içerisinde onurlu ve otoriter, kocasına karşı ise itaatkâr olanıdır. Süsünü ve ziynetini başkasından koruyup sadece kocasına has kılandır. Kocasının sözünü dinleyip söylediklerini yerine getiren, kocasıyla yalnız kaldığında kendini ona bırakandır. Süssüz ve ziynetsiz yaşayan erkekler gibi, kocasının karşısına eski elbiselerle, süslenmeden ve ziynetsiz olarak çıkmayan kadınlardır." (Mekarimu'l-Ahlâk, s.229)
 
Yüce Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:
 
"Sizin kadınlarınızın en kötüleri, kısır, pis, inatçı ve asi olanlardır. Yakınlarına karşı itaatkâr, kocasına karşı ise sert olan, kendisini kocasından esirgeyip başka erkeklere ilgi duyan kadınlardır." (Mekarimu'l-Ahlâk, s.19)
 
Sonuç olarak şunu hatırlatmakta yarar var. Yukarıda iyi özelliklerinden söz edilen kadınlar seçkin kadınlardır. Her erkek doğal olarak eşinin bütün bu özelliklere sahip olmasını ister ve eş seçiminde de az çok bu özellikleri bulmaya çalışır.
 
Fakat tüm bu güzel özelliklere sahip olup, bu kötü özelliklerin tümünden de uzak olan insan sayısı maalesef azdır. Bütün kötülüklerden münezzeh olup, tüm mükemmelliklerin en yücelerine sahip olan birini, masumların dışında başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Doğal olarak insan böyledir. Sizler, bütün kusurlardan uzak ve tam olarak mükemmel misiniz ki, böylesi bir eş bulmak istiyorsunuz. 
 
İnsan, imkân nispetinde güzelliklere sahip olan ve bu nispette de kötülüklerden uzak olan bir eş bulmak için çalışmalıdır. Kuruntulara ve müşkülpesentliğe kapılarak evlilikten mahrum olmamalıdır. Gerekli dikkat ve araştırmadan sonra Allah'a tevekkül etmeli ve ondan kendisine iyi, mümin ve uyumlu bir eş nasip etmesini istemelidir.
 
Evlendikten sonra eğer eşini, istediği bu özelliklere uygun bulursa, Allah'a vermiş olduğu bu büyük nimetten dolayı şükretmeli ve bunun kıymetini bilmelidir. Eğer onda herhangi bir kusur yada kusurlar görürse, yine umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamalı, çeşitli bahanelerle kusur ve uyumsuzluk aramaya çalışmamalı, ilahî kadere teslim olmalı, eşinin kötülüklerini görmezden gelmeli, kendini bu mevcut duruma adapte etmeli, iyilik ve güzellikle hayatına devam etmelidir. İnsanda böylesi bir güç mevcuttur.
 
 
İyi ve İdeal Erkeğin Özellikleri
 
 
İyi ve ideal bir koca, eşini ve çocuklarını hoş tutan kocadır. İyi ahlâklı, tatlı dilli, edepli, şefkatli, akıllı, dirayetli, dindar, zeki, faal, kültürlü, onurlu, misafirperver ve liyakatli olandır. Ailesinin huzurunu ve refahını temin etmek için çaba ve gayret sarf eder.
 
Temiz, düzenli ve iyi giyimlidir. Geçimde orta yolu tutar, ekonomiktir, parasını boşa harcamaz.
 
Hanımına saygılıdır, onun zahmetlerinin kıymetini bilir. Hanımını gerçekten çok sever ve bu sevgisini ona gösterir. Hanımının kötülüklerini bağışlar, özrünü kabul eder. Başka kadınlara bakmaz, onları övüp yüceltmez. Ev işlerinde hanımına yardım eder. Hanımı hastalandığında tedavisi için  gayret gösterir, tıpkı bir anne şefkatiyle ona bakıcılık eder.
 
Öfkelenmez, öfkelense bile, kendine hâkim olur, bağırıp çağırmaz. Dinî görevlerini yapar, hanımını ve çocuklarını da dindarlık yoluyla irşat eder. Çocuklarının dersleriyle ve eğitimleriyle ilgilenir. Onurlu ve sır tutucudur. Hanımını azarlamaz ve kötü söz söylemez. İnatçılıkla ve sertlikle davranmaz.
 
Bu tür nitelikler, iyi ve ideal bir kocaya ait niteliklerdir. Her kadın, doğal olarak kocasının bu tür niteliklere sahip olmasını ister. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi, bütün bu iyi özelliklere sahip olup, kötü özelliklerden de uzak olan çok az sayıda insan vardır. Sıradan insanlar konusunda bu tür beklentiler içerisine girmemek gerekir. Sizler, tam anlamıyla mükemmel ve kusursuz eşler misiniz ki, kocalarınızın da mükemmel ve kusursuz olmasını bekliyorsunuz.
 
Eğer evlendikten sonra kocanızda istediğiniz özellikleri bulursanız, bu büyük nimetten dolayı Allah'a şükredin ve onun kıymetini bilin. 
 
Eğer hataları ve kusurları olursa, onları görmezden gelin, kendinizi bu mevcut duruma adapte etmeye ve güzel bir hayat yaşamaya çalışın. Siz de bunu yapabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Zehra   12-12-2019 11:38

    Sitenizde kadin ve erkek uzerine yazilmis yazi ve hadisleri inceledim ve ilgimi bir nokta çekti. kadinlarla ilgili öğüt ve nasihatlere çok daha fazla yer verilmis. Halbuki islam kadini ve cocugu en az erkek kadar koruyan bir dindir. Islam alemine ve özellikle türk toplumuna baktığımızda genel olarak kadın mağdur durumdadır. Lutfen rivayetleri verirken orantili davranin.

Kategorideki Diğer Haberler