29 Ekim 2020 Perşembe Saat:
09:43
07-07-2020
  

İki Ayetin Yorumuyla Hz. Mehdi (a.s)

Allah tarafından insanların saadeti için sunulan her şey Bakiyetullah'tır..

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

Ehlader Araştrıma Bölümü

 

Ayetullah Cafer Subhanî

 

 

 

"Eğer müminler iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için daha hayırlıdır." Hud/86

 

"Biz, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz." Kasas/5

 

* * *

 

Ayetullah Cafer Subhanî "İmam Mehdi'nin (a.f) kıyamı bu iki ayetle nasıl ispat edilir?" sorusuna karşı şöyle cevap vermiştir:

 

Ayetler dikkatlice incelendiğinde Kur'an'ın sadece İsrailoğulları'na has bir konuda sohbet etmediğini, tüm asırları kavimleri ve toplumları ilgilendiren bir konudan sohbet ettiği anlaşılır.

 

Ayetullah Cafer Subhanî konuyla ilgili şunları buyurmakta:

 

"Biz yeryüzünde zayıf bırakılmış kimselere minnet koyarak onları bu dünya üzerinde hâkim ve varisler karar kılmak istiyoruz."

 

Böyle bir vaat zulüm ve adaletsizliklerin dünyadan silinmesini arzu eden tüm özgür insanlara verilmiş olan bir müjdedir.

 

Bu konunun başka bir şahidi de şu ayettir:

 

"Andolsun, Zikir 'den (Tevrat'tan) sonra Zebur'da da, “Yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık." Enbiya/105

 

Tarihte "yeryüzüne hâkim olmak" makamının bazı örnekleri vardır. İsrailoğulları'nın hükümeti ve Firavun hükümetini yerle bir eden ilahi peygamberlerin hükümdarlığı gibi. Bu hâkimiyetlerin en kamil örneği Resulullah'ın gelişiyle kurulmuş olan İslam hükümeti idi. Allah, İslam ve Hz. Muhammed (s.a.a) vesilesi ile kendisine inanan Müslümanları çeşitli kavimlere karşı galip etmiştir. Allah'ın lütfu ile gurur ve kibrin hâkim olduğu hükümetleri devrildi.

 

Elbette yeryüzüne hâkim olmak kanunu belirli bir şahsa ve zamana münhasır değildir. Bunun en kapsamlı örneği tüm dünyayı kapsayacak ve Hz. Mehdi'nin (a.s) eliyle gerçekleşecek olan hak ve adalet hükümetidir.

 

Bu ayetin Hz. Mehdi'nin (a.f) zuhuruna istidlal edilmesi genel bir kural çerçevesindedir.

 

Kuran müfessirleri her hangi bir konu için nazil olan bir ayetin sadece o konuya has olmadığını ve zaman içerisinde kendisine başka mısdaklarda bulabileceğini savunur.

 

Bundan dolayı Hz. Ali'nin (a.s) ayetin tefsirinde şöyle buyurduğu rivayet edilir:

 

"Bu grup Al-i Muhammed'dir. Allah çektikleri zahmetler ve sıkıntılar sonrasında Mehdi'lerini gönderir ve onlara izzet verir. Onun vesilesiyle düşmanlarını zelil ederler." (1)

 

Yine İmam Zeynulabidin'in (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

 

"Muhammed'i (s.a.a) müjdeleyici ve korkutucu göndermiş olan Allah'a ant olsun ki bizim iyilerimiz ve bizim takipçilerimiz Hz. Musa ve onun takipçileri konumundadırlar. Bizim düşmanlarımız ve takipçileri de Musa'nın düşmanları ve takipçileri konumundadırlar. Sonunda biz kazanacağız ve onlar mağlup olacaklar. Hak ve adalet hükümeti bizim olacaktır." (2)

 

Hud suresi 86. ayette buyurulan: "Allah'ın size bırakmış olduğu sizin için daha hayırlıdır eğer iman etseniz. Ben sizin koruyucunuzum ve zorlayıcınız değilim." tabiri özel manada Hz. Şuayb ve kavmi için nazil olmuştur. Zira Hz. Şuayb'ın kavmi ticaret mallarına karaborsa uyguluyor ve alış verişte halka zulüm ediyordu. Bu nedenle Allah Bakiyyetullah'ın "helal kazanç" daha iyi olduğunu buyuruyor.

 

Yine başka bir ayette şöyle buyuruyor:  

 

"Allah katında iyi ve kalıcı ameller sevap açısından daha değerlidir." Kehf/46

 

Her ne kadar ayet belli bir kavme has olsa da genel bir kurala işaret etmektedir. Ayetin mısdağı ise Hz. Şuayb (a.s) ve kavmidir. Ama bu ilahi kanun, tarih boyunca kendine farklı mısdaklar da bulmuştur. Enbiya ve evliyanın kendisi Bakiyetullah'ın mısdaklarındandırlar. Bir diğer mısdak ise Hz. Mehdi'dir (a.f) ve İmam Bakır (a.s) onun hakkında şöyle buyuruyor:

 

İmam Mehdi (a.s) zuhurundan hemen sonra okuyacağı ilk ayet şudur "Allah'ın içinizde bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Eğer iman ederseniz." Sonra şöyle buyuracak: Benim Bakiyyetullah. Benim Allah'ın içinizde bırakmış olduğu hüccet ve halifesi. Sonrasında herkes ona "Esselamu aleyke ya Bakiyyetullahi fi arz" (Selam sana ey Allah'ın yeryüzündeki Baki'si) diye selam verir.

 

Ayette Bakiyetullah'tan kastedilenin helal kazanç ve bu kazanca sunulan ilahi mükâfatın olduğu açıktır ama Allah tarafından insanların faydasına sunulmuş olan ve insan için hayır ve saadet vesilesi her şey Bakiyetullah'tır. Kendi halkını zalimlerden korumak için kıyam eden her önder ve ilahi peygamberler ve yüce önderler Bakiyetullah'n birer mısdağıdır. Savaş meydanından başarıyla dönen askerler Bakiyetullah'tır.

 

Dolayısıyla Hz. Resulullah'tan (s.a.a) sonra insanlık için son önder ve en büyük rehber olan Hz. Mehdi'de (a.s) Bakiyyetullah'ın en açık örneklerindendir ve bu lakaba herkesten daha layıktır.

 

 

Kaynaklar:

 

1- Şeyh Tusi bu rivayeti “Gaybet” adlı kitabında Nuru-s Sakaleyn'den nakleder. (C.4 S. 11)

2- Mecme-ul Beyan (Mezkûr ayetle ilgili bölüm)

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler