28 Ocak 2021 Perşembe Saat:
01:49
16-11-2012
  

İlqar İsmailzade İle Muharrem Ayı Röportajı

Azerbaycan Alimlerinden İlgar İsmailzade ile Kerbela ve İmam Huseyin (a.s) hakkında yaptığımız röportajı sunuyoruz.

Facebook da Paylaş


1-Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

çnce size bu röportaj için çok teşekkür eder, işlerinizin daima İlahi başarı içinde olmasını dilerim.

 

Ben İlqar İsmailzade 1976 senesinde Azerbeycan'nın Celilabat şehrinde doğdum. Aynı şehirde ilk, orta ve lise tahsilini bitirdikten sonra 1994'te İran'da Uluslararası İslam İlimleri Merkezi İslami İlimler çniversitesi'ne kabul oldum ve 1998 yılında burada İslam Kültür ve İlimleri branşında lisansımı aldım.

1999'da Uluslararası Mustafa çniversitesi'ne giriş yaptım ve 2003 yılında Kur'an ve Tefsir İlimleri branşında yazdığım “Tathir Ayetinin Karşılaştırmalı İncelenmesi” adlı tezim bu üniversitede yılın tezi seçildi ve Farsça ve Azerice olarak ayrı ayrı basıldı. Aynı yıl içinde yüksek lisansımı da aldım. 2006'da Uluslararası Mustafa çniversitesi'nde doktoraya kabul edildim ve 2011'de öğretim üyesi olarak bilimsel faaliyetlerde bulundum.

Bu sırada “Kur'an Perspektifinden Dinsel Plüralizmin Karşılaştırmalı İncelenmesi” adlı tezimi yazmaya başladım. Azerice, Arapça, Farsça ve Türkçe bilmekteyim.

Yüce Allah'a hamd olsun ki, şimdiye kadar ilahiyat ilimlerinde Arapça, Farsça ve Azerice dilerinde yüz ilmi eser kaleme alıp, yüz yirmi makale yazdım. Aynı şekilde Arapça ve Farsça'dan Azeri diline on dört kitap çevirdim.2-Kerbela ve Hz Hüseyin (as) kelimeleri size ne ifade ediyor?

Kerbela ve Hz. Hüseyin kelimeleri bende yaşadığım zamanı tam manasıyla kavramak, dinim ve hürriyyetim hakkında dikkatli olmak ve aynı zamanda söyleyeceğim her bir söz ve yapacağım her bir iş konusunda tamamen sorumlu olduğumu ifade etmektedir.

3-Her gün Aşura her yer Kerbala sözünün anlamı sizce nedir?

Bazıları “Her gün Aşura her yer Kerbala” cümlesini Ehl-i Beyt'ten (as) nakledilen bir hadis gibi tasavvur etse de, bu cümle asla bir hadis değildir. Meşhur hadis kitaplarımızda da, Ehl-i Beyt'ten (as) böyle bir hadis nakledilmemiştir. Onu aslında belli şahıs veya kişiler tarafından Kerbela kıyamından alınmış bir netice olduğunu söylemek daha uygun olur.

Genel açıdan “Her gün Aşura her yer Kerbala” olamaz. Tarih kaynaklarına baktığımızda İmam Hüseyin'den (as) sonra gelen imamların (as) Hz. Hüseyin gibi kılıçla kıyam etmediğini örneğin: İmam Zeynel Abidin'in (as) insanlara dua ile eğitim verdiğini, İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer-i Sadık'ın (as) insanlara ilim öğrettiğini, Halife Memun'un İmam Rıza'yı (as) Abbasiler için veliaht kabul ettiğini, diğer imamların (as) ise sükût ederek gizli faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz.

Zaten Hz. Hüseyin'in (as) kendisi de uzun süren bir zamandan sonra ve hayatının son aylarında zulüm ve haksızlık karşısında kıyam etmiştir.

Ben “Her gün Aşura her yer Kerbala” cümlesini böyle tefsir ederdim: Yani, yaşadığın dönemi tam manasıyla tanı! Dinin ve özgürlüğün hakkında dikkatli ol! Söyleyeceğin her bir söz ve yapacağın her bir iş konusunda tamamen mesuliyet sahibi ol! Kendi özgürlük ve dini inancını hiç kimseye satma! Hür ol ve bağımsız düşün! Peygember (saa) ve onun Ehl-i Beyt'in'den (as) ilham alarak dönemin şeraitine uygun olarak haraket et! ve nihayet unutma ki, sen bu dünyada mesuliyetsiz ve vazifesiz değilsin!

4-Muharrem ayı sizin için ne ifade ediyor? Muharrem ayı için özel bir hazırlık yapılmalımıdır? Nasıl?

Muharram ayı bende önce III. sorunun cevabında belirttiğim manaları ifade ediyor. İçinde bulunduğun dönemi olduğu gibi tanımak, din ve hürriyyetimiz hakkında dikkatli olmak, sözlerimiz ve eylemlerimiz konusunda sorumlu olmak ve hayatımızı mesuliyet bilinciyle yaşamak.

Muharrem ayı için ise mutlaka özel bir hazırlık yapılmalıdır. Salahiyyetli ve değerli alim ve hatipler İmam Hüseyin (as) ve Kerbela kıyamını olduğu gibi insanlara beyan etmelidir. İfrat ve tefritten korunarak umumi azadarlık meclisleri kurulmalı ve bunların yanında ilmi konfranslar da yapılmalıdır. Bu ilmi konfranslarda ilmi ve mantıklı bir şekilde Kerbela kıyamı tahlil edilmeli ve onun mahiyyeti açıklanmalıdır. Lakin her ne olursa olsun Müslümanların kardeşliği ve İslam birliğine darbe vurulmamalıdır.

5-Kerbela vakasının insanlığa mesajları sizce neler olmalıdır?

İmam Hüseyinin (as) Kerbela kıyamı, İslam ümmetinin gafletle uyuduğu bir dönemde vuku bulmuştur. Buna göre de, Müslümanlar hiç olmazsa Muharrem ayı geldiğinde kendilerinde intibah hissini yaşamalı, kendi din ve özgürlükleri hakkında düşünmelidirler.


İmam Hüseyin (as) Kerbela'da o azgın insanlara hitap ederek şöyle buyurdu: “Eger sizin dininiz yoksa, bari hürriyyetiniz olsun!”

Bu cümlede Hz. Hüseyin (as) bizlere mesajı açıkça beyan etmiştir. Dinimiz ve hürriyyetimizi korumak ve hayatımızda mesuliyetli olmak.

Ben her zaman değerli kardeşlerime şöyle söylüyorum; eger Hz. Hüseyin'in (as) bu cümlesine amel edilseydi, Yezit'ten sonra dünyada diğer Yezitler ve Yezit sıfatlılar olmazdı. çünkü, bu zalim ve azgınları bu hadde getiren temel ve önemli faktörlerden biri onlara körükörüne itaat eden ve aynı zamanda kendi hürriyyetlerini elden çıkarmış insanlardı...

6-Hz Hüseyin (as) neden kıyam etmiştir?

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:


Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?ُÙ? Ù?ِÙ?Ù?Ù?ُÙ?Ù? أُÙ?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?دÙ?عُÙ?Ù?Ù? إِÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ø®Ù?Ù?Ù?رِ Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?ُرُÙ?Ù?Ù? بِاÙ?Ù?Ù?Ù?عÙ?رُÙ?فِ Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?ِ اÙ?Ù?Ù?ُÙ?Ù?Ù?رِ Ù?Ù?أُÙ?Ù?Ù?Ù?ئِÙ?Ù? Ù?ُÙ?ُ اÙ?Ù?Ù?ُفÙ?Ù?ِحُÙ?Ù?Ù?


“(Ey iman edenler!) İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men'eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Al-i İmran/104)

Hz. Hüseyin (as) mukaddes Kur'an'ın bu emrine amel etmek için kıyam etmiştir. Onun kıyamı maneviyatsızlık ve insaniyetsizliğin aleyhine olmuştur. O, İslam ümmeti arasında onların Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten (as) uzak kaldığı için yayılmış fesatlar, bidatlar, ahlaksızlıklar ve zulümleri ortadan kaldırmak amacı ile kıyam etti. Eğer İslam ümmeti o zaman sözün hakiki manasında Kur'an yolunda olsaydı, böyle bir kıyama da, ihtiyaç olmazdı. Elbette, İmam Hüseyin (as) bu olayda dönemini ve o döneme hakim olan şeraiti olduğu gibi tanıdığı için kıyam etti. O en sonunda şehid olsa da, kurtulmuşlardan sayılmaktadır. Hz. Hüseyin (as), bu kıyamı ile Müslümanlara oldukça derin mesajlar verdi.

7-Hz Hüseyin'e (as) ağlamanın felsefesi nelerdir?

Ehl-i Beyt'ten (as) bize gelen hadislerde İmam Hüseyin (as) ve Kerbela hadisesini daima yaşatmak için muhtalif eylemler vasiyet edilmiştir. Hz. Hüseyin için taziye meclisleri kurmak, bu konuda şiirler okuyup, mersiyeler demek ve nihayetinde gözyaşları dökmek bunlardandır.

Bu arada gözyaşı dökmenin önemli bir rolü vardır. Ağlamak insanın kalbinden gelen ve atifesi ile bağlı olan bir meseledir. İmam Hüseyin'in Kerbela'da yardımsız kalması, mazlumiyeti ve bunun gibi birçok acının dile getirilip, göz yaşı dökülmesi tabiidir ki, Kerbela hadisesini yaşatacak ve onun diğer insanlara ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bu göz yaşları insanın pak fıtratı, atifesi ve kalpten geldiği için hiç bir zaman aradan yok olup gitmez ve unudulmaz...

Ù? آخر دعÙ?اÙ?ا اÙ? اÙ?Ø­Ù?د Ù?Ù?Ù? رب اÙ?عاÙ?Ù?Ù?Ù?

Son duamız:


"HÉ?qiqÉ?tÉ?n bütün tÉ?riflÉ?r alÉ?mlÉ?rin RÉ?bbi olan Allaha mÉ?xsusdur!"Ehlader Kültür-Araştırma

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler