16 Ocak 2022 Pazar Saat:
20:23
14-11-2021
  

İmam Askerî'nin Şia Âlime Mektubu

Bizim Şialarımız oğlum zuhur edinceye kadar daima kederli ve hüzünlü olacaklar...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümüİmam Hasan Askeri'nin (a.s) ashabıyla yazışmalarının örneklerinden biri, Şia büyüklerinden olan Ali b. Hüseyin b. Babeveyh Kummî'ye yazmış olduğu mektuptur. Mektubun metni şöyledir:


Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla

 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. İyilik, takvalılar için; cennet, muvahhitler için ve ateş, kâfirler içindir. Düşmanlık yalnızca zalimler için olup onlardan başkası için değildir ve yaratanların en iyisi olan Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah'ın salât ve selâmı mahlûklarının en hayırlısı Muhammed'e ve onun pak sülalesine olsun.

Allah'a hamd ve senadan sonra...

 

Ey büyük ve güvenilir zat ve izleyicilerimizin fakihi Ebu Hasan Ali b. Hüseyin Kummî! Allah seni kendisinin razı olduğu şeyde muvaffak etsin ve soyundan iyi evlatlar ihsan etsin! Sana, Allah huzurunda takvalı olmayı, namaz kılıp zekât vermeyi tavsiye ediyorum. Zira zekât vermeyen kimsenin namazı kabul edilmez.

 

Sana halkın hatasını affetmeni, öfkeni içine gömmeni, akrabalarına iyilik etmeni ve kardeşlerin arasında beraberliği sağlamanı; iyi ve kötü günlerinde onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmanı, şahısların akılsızlıkları ve cahillikleri karşısında sabırlı olmanı, dinde engin ve derin bakışlı olmanı, işlerinde sebat göstermeni, Kur'ân ile aşina olmanı, iyi ahlâk sahibi olup iyiliği emredip kötülükten nehyetmeni tavsiye ederim. Yüce Allah: "Onların toplanıp gizlice konuşmalarının çoğunda fayda yoktur; ancak kim sadakayı, iyiliği ve insanların arasını bulmayı emrederse onun sözünde hayır vardır." buyurmaktadır.

Kötülük ve çirkinliklerin tümünden kaçın! Gece (teheccüt) namazını kıl! Doğrusu Resuli Ekrem (s.a.a) Ali'ye (a.s) bunu önemle tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

 

"Ey Ali! Gece namazı kıl, gece namazı kıl, gece namazı kıl! Gece namazını hafife alan bizden değildir (bizim sünnetimize uymamıştır)."

Öyleyse sana tavsiye ettiğim şeyleri yerine getir ve yapmanı emrettiğim şeyi, Şiaların da yapmalarını emret! Sabırlı ve tahammüllü olup zuhuru bekle! Doğrusu Resul-i Ekrem buyurmuştur ki: "Ümmetimin amellerinin en hayırlısı zuhuru beklemektir."

 

Bizim Şialarımız oğlum (İmam Mehdi) zuhur edinceye kadar daima kederli ve hüzünlü olacaklar; ama o zuhur edince, zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra yeryüzünü adaletle doldurulacaktır.[1]


Ey kendisine itimat ettiğim yüce kişi Ebu Hasan! Sabret ve Şiamıza sabretmesini emret! Doğrusu kullarını mirasçı kıldığı yeryüzü, Allah'ındır ve sonunda iyilik sakınanlar içindir. O'nun selâmı, rahmeti ve bereketleri senin ve bütün Şialarımızın üzerine olsun!

 

Ve "Allah bize yeter, ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır!" [2]
 

 

 

 

Kaynaklar


[1]- İlâhî ahkâma bağlı takvalı bir Müslüman, fasit bir çevrede, zalimler karşısında, zorluk ve güçlüklere tutulur ve zor şartlar altında daima dinini korumağa çalışır. Bunun için tahammül etmek gerekir ve İmam'ın (a.s) zuhuru hususunda umutlu olmak lazım gelir. Ama güçsüzlük ve ümitsizlik galip gelirse, kişi doğru yoldan sapar.
[2]- Envaru'l-Behiyye, Meşhed baskısı, s.161

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler