08 Mart 2021 Pazartesi Saat:
04:52
19-02-2014
  

İmam Hüseyin Ansiklopedisi Fihristi

Yazar: çstad Ala el-Zeydi

Facebook da Paylaş

Tanıtım

Yazar: çstad Ala el-Zeydi

Tercüme: Hidayet Koşaca

çok yakında ASR Yayıncılık'ta

 

Mütercimin çnsözü


İmam Hüseyin (a.s); dünya halkları tarafından kabul görmüş, ilkeleri benimsenmiş, kültürü evrensel bir miras olarak addedilmiş ender cihanşümul şahsiyetlerden biridir. Hatta tarihte İmam Hüseyin (a.s) kadar, tüm insanlığın bu denli müşterek bir değeri olmuş, gönüllere böylesi nüfuz etmiş bir kimse daha yoktur.

İmam Hüseyin (a.s); bir meşrep, mektep, din, sınıf, siyaset ve milliyet ile mahdut edilemeyecek kadar büyük bir şahsiyettir. Ezilmiş insanlar İmam Hüseyin (a.s)'dan hürriyeti, devlet adamları itidalli olmayı, devrimciler ilkelere bağlılığı, rehberler sadakati, babalar sabrı, kardeşler vefayı, dostlar müşfikliği, çocuklar büyüklerini utandırmamayı, kadınlar vakarlı duruşu, askerler vicdanı, fakirler aldanmamayı, tacirler dinarın yetersizliğini… öğrenir. Haliyle, İmam Hüseyin (a.s)'ın muhteşem hayatı ve mübarek mücadelesi tüm insanlığa bir ders niteliği taşır. Bundan dolayı İmam Hüseyin (a.s) ilgili her söz, her eser ve her bilgi, bir zümre ve din mensuplarını değil; tüm insanlığı ilgilendirir.

Kuşkusuz sevgi, marifet ve tanımaya tabidir. Bugün her zamandan daha çok ihtiyaç duyulan İmam Hüseyin (a.s) sevgisi ve marifeti, gerçekten de beşeriyet için bir mutluluk kaynağı, kurtuluş reçetesidir. İmam Hüseyin (a.s) ile birlikte hareket eden, mücadelesinde inisiyatif almayan ve karşısında yer almayı tercih eden kimselerin derecelendirilmesi de ancak O'na olan marifetiyle ilintilidir.

İmam Hüseyin (a.s), dünyaya gözlerini açtığında ilk olarak dedesi Hz. Peygamber (s.a.a)'e götürülür. Hz. Peygamber (s.a.a), oğlunu kucağına basıp kokladıktan sonra başparmağını İmam Hüseyin (a.s)'ın ağzına götürür. Hz. Peygamber (s.a.a) başparmağını İmam Hüseyin (a.s)'a emdirerek ilk beslenmesini mucizevi olarak gerçekleştirir. Bu durumu gören ve duyan marifet sahibi bilgin sahabeler İmam Hüseyin (a.s)'ın kendileri gibi olmadığına ve bu hadisenin O'nun velayetine bir işaret olduğuna yorumlarlar. Bilgisi yetersiz sahabeler ise, bu durumu sadece Hz. Peygamber (s.a.a)'in bir mucizesi olduğuna kanaat getirirler. Kalplerinde maraz bulunanlar ise, yaşanılan bu mucizevi olaya, istihza ve alaylı şekilde yaklaşırlar.

İmam Hüseyin (a.s)'ın mücadelesinde yanında yer alanlar, bu bilgin sahabe ve onlara tabi olmuş marifet ehli kimselerden oluşmaktaydı. İnisiyatif almaktan kaçınan kimseler ise bu durumu vb. durumları tahlil etmekten yoksun kimselerden, alaylı yaklaşımda bulunanlar ise İmam Hüseyin (a.s)'a karşı saf tutmuş cahillerden oluşmaktaydı. Dünde olduğu gibi bugünde İmam Hüseyin (a.s)'ın yanında, gerisinde veya karşısında durmanın ölçütü O'na olan marifet ve bilgi, eksikliği veya fazlalılığıdır.

Allame şeyh Muhammed Sadık Muhammed el-Kerbasi'nin akıllara durgunluk veren bu çalışması insanlık için yapılmış en büyük hizmetlerden biridir. Tamamlanmış 800 cildiyle, dünyanın en büyük ansiklopedisi olma özelliğine sahip bu dev eser, geçmiş ve gelecek arasında kurulmuş en büyük bilgi ve kültür köprüsüdür. Allame el-Kerbasi'nin mütalaaları bittiğinde İmam Hüseyin (a.s) Ansiklopedinin 1000 ciltten fazla olacağını söyleyebiliriz. İmam Hüseyin (a.s) Ansiklopedisinin yaklaşık 400 cildine kadar olan bölümü, İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı, mübarek nesebi, mücadelesi, şehirleri, ilgili kişileri, kendisiyle ilgili sanatsal yapılar, medeniyet ve sosyal yapılardaki etkileri gibi burada bir – bir sayamayacağımız yüzlerce bilgi ve maarifleri içerir. Geri kalan 400 cilt ise İmam Hüseyin (a.s)'ın söylemiş, nakletmiş yahut hakkında yazılmış olan çeşitli dillerde derlenmiş şiir divanları ve tanıtımlarından oluşmaktadır. İmam Hüseyin (a.s) Ansiklopedisinin bir taraftan yazımı devam ederken, beri taraftan yazılmış ciltleriyle ilgili yeni bilgilere ulaşılmakta ve eklentiler yapılmaktadır.
 
Sayın çstad Âla el-Zeydi, Ansiklopedi üzerinde yapmış olduğu kıymetli mütalaalarını derleyerek, ‘İmam Hüseyin (a.s) Ansiklopedisi Fihristi'ni araştırmacı ve ilgililer için bir kitaba dönüştürmüştür. Dostum Sayın Dr. Abbas el-İmami Bey'in geri çevrilemeyecek rica ve iyi niyetleriyle de, bu devasa projenin küçük bir kerpici olma saadetine ulaşmama neden olmuştur.
 
Kitabın orijinaline bağlı kalarak bazı kavram ve ıstılahları, dipnotlarla ile açıklamaya gayret edere okuyucu için mümkün olduğu kadar belirsizliği gidermeyi amaçladım. Kitabın son 400 cildini oluşturan şiir divanları ile ilgili edebi bilgileri de en yalın haliyle tercüme etmeye gayret gösterdim. Bu kıymetli eserin özelde bu mütevazı çalışmamın İmam Hüseyin (a.s)'ın teveccüh ve nazarını kazanmasını diliyor, böyle bir mesai içerisinde olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyorum.

 

Başarı, muhakkak ki Allah'tandır.

 

Hidayet Koşaca
 

16 Rebiu'l Ahir 1435 (16 şubat 2014)

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler