08 Ağustos 2020 Cumartesi Saat:
05:48
11-05-2013
  

İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) Öğütler

çekişmekten uzak durunuz. Zira bu iş kalbi bozar ve nifak doğurur...

Facebook da Paylaş 

"Allah nezdinde işlerin en sevimlisi, kulun her ne kadar az da olsa sürekli yaptığı ameldir." [1]
 

"Aziz ve celil olan Allah nezdinde, her ne kadar az da olsa mükerrer yapılan bir işten sevimli hiçbir şey yoktur." [2]
 

"Şüphesiz bir işe adet ettiğimde onu sürekli yapmak isterim. Eğer gece ibadetimden bir şeyi eda edemezsem, gündüz kazasını yerine getiririm. Eğer gündüz (ibadetlerden) bir şey kaybedersem, gece kazasını yerine getiririm. Allah nezdinde işlerin en sevimlisi sürekli yapılan ameldir." [3]
 

"Bir mümin kardeşini ziyaret etmek için dışarı çıkar ve hakkına aşina olursa Allah attığı her adım için kendisine bir sevap yazar ve ondan bir günahı siler ve bir derece makamı artar. Evin kapısını çalınca gök kapıları kendisine açılır, birbirleriyle karşılaşınca, tokalaşınca ve birbirini kucaklayınca da Allah onlara yönelir." [4]
 

"Allah'ın takdirini inkâr edenler mezarlarından maymun ve domuz şeklinde mahşer çölüne getirilir." [5]
 

"Mümine, mümin kardeşinin yetmiş büyük günahını örtmesi farzdır." [6]
 

"çfkesini uygulamaya geçirebildiği halde, öfkesini bastıran kimsenin kıyamet günü Allah kalbini güvenlik ve imanla doldurur." [7]
 

"Her kim insanlardan gazabını alı koyarsa Allah da kıyamet günü günahlarını bağışlar." [8]
 

"Her kimin huzurunda mümin kardeşinin gıybeti edilir ve o da mümin kardeşine yardım etmeye kalkışırsa, Allah dünya ve ahirette ona yardım eder. Her kim de kendi huzurunda mümin kardeşinin gıybeti edilir ve ona yardım edebildiği halde yardım etmeye kalkışmazsa, Allah onu dünya ve ahirette aşağılık kılar." [9]
 

"Her kim ilim ve Allah tarafından bir hidayet olmaksızın insanlar için fetva verirse, rahmet melekleri ve azap melekleri ona lanet eder ve fetvasıyla amel eden kimsenin günahı onun boynuna olur." [10]
 

"Biz eğer kendi görüşlerimiz esasınca insanlara fetva vermiş olsaydık, şüphesiz helak olanlardan olurduk. Lakin biz Allah Resulü'nün sözü ve sünneti üzere sahip olduğumuz ve babalarımızdan miras olarak aldığımız ilmi temeller üzere insanlara fetva vermekteyiz." [11]
 

"Sizlere söylenmesini istediğiniz şeylerin en güzelini insanlara söyleyiniz. Zira Allah lanet eden, dil uzatan, müminleri kınayan, söven, kötü laf eden ve ısrarla dilenen kimselerden nefret eder." [12]
 

"Aşağılık insanların silahı, çirkin söz söylemektir." [13]
 

"Allah, katında mümini sevindirmekten daha sevimli bir şeyle ibadet edilmemiştir." [14]
 

"Hiç bir şeyin sevabı “la ilahe illallah”a tanıklık etmenin sevabından daha büyük değildir. Zira hiçbir şey aziz ve celil olan Allah'a denk değildir. Ve hiçbir şey işlerinde O'na ortak olamaz."[15]

İmam Bakır (a.s), kendisine, "Allah'ı gördün mü?" diye soran Harici birisine şöyle buyurmuştur: "Gözler, zahiri bakışla onu görmemiştir. Aksine kalpler imanın hakikatleri yoluyla onu müşahede etmişlerdir."[16]
 

"Allah var idi ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Karanlıktan arınmış bir nurdu. Doğru sözlüydü ve onda hiçbir yalan yoktu. Bilgiliydi, onunla birlikte bir cehalet yoktu, diri idi onunla birlikte ölüm yoktu. şu anda da aynen böyledir ve her zaman da böyle olacaktır." [17]
 

İmam Bakır (a.s), "Acaba Allah vardı da onunla beraber başka bir şey yok muydu?" diye soran Zürare'ye şöyle buyurmuştur: "Evet, o var idi ve onunla birlikte başka hiçbir şey yok idi." Ben (Zürare), şöyle arzettim: "O halde neredeydi?" Zürare şöyle diyor: Burada İmam bir yere dayanmışken oturdu ve şöyle buyurdu: "İmkânsız bir söz söyledin. Mekânı olmayan Allah hakkında yer ve mekânı sordun." [18]
 

Her kim zalim bir imamın yanına gider, ona Allah'tan sakınmasını emreder, nasihatte bulunur (Allah'ın azap ve gazabından korkutursa, kendisine insanların ve cinlerin sevabı (gibi) sevap ve amellerinin benzeri vardır." [19]
 

"Sadaka dünyevi yetmiş belayı ve kötü ölümü defeder. Sadaka veren kimse kötü bir ölümle asla ölmez." [20]
 

"Şarap içen ve bu sebeple sarhoş olan kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz. [21]
 

 “Her kim bir özrü olmaksızın üç Cuma namazını birbiri ardınca terk ederse Allah kalbini mühürler." [22]
 

"şüphesiz en zor ibadet günahlardan sakınmaktır." [23]
 

"Her kim hayırlı bir işe kastederse onu çabuk yapsın. Zira ertelenen bir şeyde şeytan mühlet ve fırsat elde eder." [24]
 

"çekişmekten uzak durunuz. Zira bu iş kalbi bozar ve nifak doğurur." [25]
 

"Eğer insanlar dişleri fırçalamanın faydasını bilecek olsalardı gece yatarken fırçalarını kendileriyle yatağa götürürlerdi." [26]
 

"Peygamber'in (s.a.a) eşi çmmü Seleme'ye Ali b. Ebu Talib hakkında sorulunca şöyle buyurdu: “Allah Resulü'nden (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittim: “Ali ve dostları kurtuluşa erenlerdir." [27]
 

"Bizim dostlarımız sadece Allah'tan korkan ve Allah'a itaat edenlerdir. Onlar sadece tevazu, huşu, emanete bağlılık ve Allah'ı çok zikretmekle tanınırlar." [28]
 

"Bizim dostlarımız sağlam bir kaledirler. Göğüsleri emanettardır. Düşünceleri doğrudur, geveze, söz taşıyan, cefa eden, iki yüzlü kimseler değillerdir. Onlar gece abid gündüz ise aslandırlar."
 

 


Kaynaklar

[1] a. g. e. s. 219/25
[2] el-Kafi, 2/82/3
[3] Müstedrek'ül-Vesail, 1/129/175
[4] a. g. e. s. 183/1
[5] a. g. e. 253/4
[6] el-Kafi, 2/207/8
[7] el-Kafi, 2/110/7
[8] Sevab'ul A'mal, 161/1
[9] Sevab'ul A'mal, 178/2
[10] el-Kafi, 7/409/2
[11] el-Bihar, 2/172/3
[12] el-Bihar, 78/181/67
[13] el-Bihar, 78/185/14
[14] el-Kafi, 2/188/2
[15] a. g. e. 19/3
[16] et-Tevhid, 108/5
[17] a. g. e. 141/5
[18] el-Kafi, 1/90/7
[19] Müstetrafat'is-Serair, 141/1
[20] a. g. e. 96/135/68
[21] el-Hisal, 534/1
[22] Sevab'ul A'mal, 276/3
[23] el-Kafi, 2/77/5
[24] a. g. e. h. 9
[25] Hilyet'ul Evliya, 3/184/235
[26] a. g. e. 76/130/17
[27] İrşad, 1/41
[28] Tuhef'ul Ukul, 295

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler