21 Ekim 2021 Perşembe Saat:
05:10
19-07-2017
  

İmam Sadık'ın (a.s) Fıkhından Örnekler

Kıble ehline mensup herkesin cenaze namazını kıl. Onun hesabını görmek, Allah'a aittir."

Facebook da Paylaş

Ehlader Araştırma Bölümü
 

1- İbn Uzeyne rivayet ediyor: Ebu Abdullah (a.s) dedi ki: "şu Nasibîler neler rivayet ediyorlar?" Dedim ki: "Sana feda olayım, hangi konuda?" Buyurdu ki: "Ezanları, rükûları ve secdeleri konusunda." Dedim ki: "Diyorlar ki: çbey b. Kâ'b rüyasında görmüştür." Buyurdu ki: "Yalan söylüyorlar. çünkü Allah'ın dini rüyada görülmekten yücedir." (1)

2- Ays b. Kasım rivayet ediyor: Ebu Abdullah (a.s) şöyle buyurdu: "Bir adam ramazan ayında yolculuğa çıktığında, orucunu açmalıdır. Bir gün Resulullah (s.a.a) ramazan ayında Medine'den Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Yanında insanlar vardı, bazısı yaya idi. Resulullah Medine'ye üç mil uzaklıktaki Kerrau'l Gamim denilen yere gelince, bir bardak su istedi. Vakit öğle ile ikindi arasıydı. Suyu içti ve orucunu bozdu. Yanındaki insanlar da oruçlarını açtılar. Bazıları ise oruçlarını tamamladılar. Resulullah (s.a.a) onları asi olarak isimlendirdi. çünkü Resulullah'ın (s.a.a) bir konuda verdiği son emir tutulur." (2)

3- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah, suyu temiz (temizleyici) olarak yaratmıştır. Rengini veya tadını ya da kokusunu değiştirmedikçe, hiçbir şey suyu necis/pis kılamaz."

4- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir su kür miktarı olunca hiçbir şey onu necis yapmaz."

5- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eti yenmeyen hayvanların idrarı elbisene bulaşırsa, elbiseni yıka."

6- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Göz, kulak ve kalp uyuduğunda abdest farz olur. Orada bulunanlar dediler ki: "Yanına doğru bir şey hareket eder ve o bunun farkına varmayacak durumda olursa da, abdest alması gerekir mi?" Buyurdu ki: Hayır, uyuduğuna kesin kanaat getirilmedikçe ve bu hususta apaçık bir emare olmadıkça, abdest alması gerekmez. Aksi takdirde o, abdestli olduğu hususunda kesin kanaat sahibidir. Yakini, şüphe ortadan kaldırmaz; ancak başka bir yakin ortadan kaldırır."

7- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Abdesti ancak hades bozar. Uyku da bir hadestir."

8- Ebu Abdullah (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ezan okunurken helâda olsan dahi müezzinin sözlerini tekrarla. Böyle bir hâlde dahi Allah'ın zikrini terk etme. çünkü Allah'ın zikri her durumda güzeldir."

9- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Abdest alır ve başka bir işe başladıktan sonra abdestle ilgili bir şüphe duyarsan, bu şüphenin bir anlamı olmaz. Ancak abdest alırken ve başka bir işe başlamamışken şüphe duyman bir anlam ifade ederdi."

10- Bazıları Ebu Abdullah'a (a.s) mescitlerde oturan cünüp insanın durumunu sordular: Buyurdu ki: "Hayır, cünüp insan mescitte oturamaz. Ama Mescidi Haram ve Mescidi Nebevî hariç, her insan her mescitten geçebilir."

11- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kıble ehline mensup herkesin cenaze namazını kıl. Onun hesabını görmek, Allah'a aittir."

12- Yine şöyle buyurmuştur: "Kabir toprağından çıkan hariç, kabrin üzerine bırakılan her şey ölü için bir ağırlıktır. (Yani kabri oradan çıkan toprakla doldurmak gerekir.)" 3

13- Bir adam, İmam Cafer Sadık'a (a.s) dedi ki: "Elbiselerimi bir zimmîye ödünç veriyorum. Onun şarap içtiğini ve domuz eti yediğini de biliyorum. Sonra getirip elbiselerimi bana geri veriyor. Bu elbiselerle namaz kılmadan önce onları yıkamam gerekir mi?" Ebu Abdullah (a.s) buyurdu ki: Bu elbiselerle namaz kıl ve yıkama. çünkü sen onları ona ödünç verirken temizdiler. Ayrıca onun bu elbiseleri necis yaptığından da emin değilsin. Onun bu elbiseleri necis yaptığından emin olmadıkça, onları giyerek namaz kılmanın bir sakıncası yoktur."

14- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Her namazın iki vakti vardır. İlk vakit, vakitlerin en faziletlisidir."

15- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Nafile / Müstahap ibadet, bir hediye mesabesindedir. Bu yüzden ne zaman onu sunarsa, kabul edilir."

16- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Secde ancak toprağa veya yenilen, giyilen şeyler hariç, topraktan biten şeylerin üzerine yapılır."

17- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse beş vakit namazı cemaatle kılıyorsa, onun hakkında her türlü hayırlı zanda bulunabilirsiniz." 4

18- İmam'a (a.s), bir imamın arkasında namaz kılan kimselerin (cemaat namazında iken imamla birlikte) Kur'ân okuması (Fatiha ve zammı sure) hakkında bir soru soruldu, buyurdu ki: Okumaması gerekir. çünkü imam kıraati garanti eder. İmam arkasındakilerin namazını garanti etmez, sadece kıraati garanti eder.

19- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'ın bu ümmete farz kıldığı en ağır yükümlülük zekâttır. Nitekim bu ümmetin büyük çoğunluğu zekât konusunda helak olacaktır."

20- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Malın karada ve denizde zayi olması, ancak zekât verilmemesi yüzündendir. Bir kuşun avlanması da ancak (Allah'ın) tespihini ihmal etmesinden dolayıdır."

21- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, zenginle fakir eşitlensinler diye orucu farz kılmıştır."

22- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Seferde oruç caiz değildir. Yüce Allah'ın hac sırasında tutulmasını istediği üç gün hariç." (5)

23- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucunu tutmuş olarak (ilâhî huzura) geldikten sonra oruç hakkında (başka oruçlarla ilgili olarak) sorgulanmazsın."

24- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, ramazan ayı orucunu bizden önceki hiçbir ümmete farz kılmamıştır."

25- İmam Cafer Sadık'a (a.s): "Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılındı."6 ayeti soruldu. Buyurdu ki: Yüce Allah ramazan ayının orucunu geçmişte sadece peygamberlere farz kılmıştı, geçmişteki ümmetlere değil. Bu ümmeti ramazan orucuyla onurlandırdı. Bu ayın orucunu hem Resulullah'a (s.a.a), hem de ümmetine farz kıldı."

26- İmam Cafer Sadık'a (a.s) soruldu: "Kadir Gecesi eskiden mi vardı, yoksa her sene mi vardır?" Buyurdu ki: Eğer Kadir Gecesi kaldırılırsa, Kur'ân kaldırılmış olur."

27- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Eğer insanlar haccı terk ederlerse, azaba uğratılmaları hususunda onlara mühlet verilmez."

28- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Kâbe var oldukça, din var olacaktır."

29- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "İnsanlar haccı terk ederlerse, devlet başkanının onları hacca ve Kâbe'nin yanındaki makamda durmaya zorlaması gerekir. Eğer insanlar Peygamber'i (s.a.a) ziyaret etmeyi terk ederlerse devlet başkanının insanları onu ziyaret etmeye ve yanında durmaya zorlaması gerekir. (çyle ki, eğer) insanların bunun için paraları yoksa Müslümanların beytülmalinden onlara infak etmesi gerekir."

30- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: "Umre yapmak isteyen, senin herhangi bir ayında umre yapabilir. Ama en faziletli umre, recep ayında yapılan umredir."

31- İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Resulullah (s.a.a) farz veya nafile/müstehap her hac ziyaretinde Hacerü'l Esved'i öperdi."

 1- Usul-u Kâfi, 3/482, Kitabu'-Salât, Babu'n-Nevadir
2- Usulu Kâfi, 4/127, Kitabu's-Siyam, Bab-u Keraheti's-Savm… hadis: 5
3- Vesailu'ş-şia, c. 2, Babu'd-Defn, bab: 36,
4- Vesailu'ş-şia, c.5, Kitabu's-Salât, Ebvab-u Salâti'l-Cemaat, bab: 1
5- Vesailu'ş-şia, Ebvab-u Men Yasihhu Minhu's-Savm, bab: 11
6- Bakara, 183

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler