27 Temmuz 2021 Salı Saat:
11:53
27-11-2012
  

İmam Zeyn-ul Abidin'in (a.s) Hayatı

İmam Seccad (a.s) çocukluk dönemini Medine'de babasının yanında geçirdi ve Ehlibeyt'e olan düşmanlığı 22 yaşına kadar her yönüyle görüp yaşadı.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMAM ZEYN-UL ABİDİN'İN (a.s) KISACA HAYATI

 

 

Kimlik bilgisi

Adı: Ali

Künyesi: Ebu Muhammed

Lakabı: Zey-ul abidin

Baba adı: Hüseyin

Anne adı: şehribanu

Doğum yeri: Medine

Doğum tarihi: 15 Cemaziyülevvel 38 h.

Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu

şahadet yılı: 25 Muharrem 95. h. (Bir rivayete göre de 12 Muharrem)

şahadet yeri: Medine

şahadet sebebi: Abbasi halifelerinden Hişam ibn-i Abdulmelik'in zehirlemesi

 

çocukluk dönemi

 

İmam Seccad (a.s)  çocukluk dönemini Medine'de babasının yanında geçirdi ve Ben-i çmeye'nin Ehlibeyt'e olan düşmanlığını 22 yaşına kadar her yönüyle görüp yaşadı.

 

Muaviye'nin ölmesi ve Yezid'in hilafet makamına oturması ile bu sıkıntılar daha da arttı. İmam Hüseyin ailesini alarak Mekke'ye, oradan da Kufe'ye hareket etti ve bütün bu mesirde babasının yanında ve Onun yardımcısı oldu.

 

İmam Seccad (a.s) Kerbala'da babası, amcası, kardeşleri olmak üzere bütün yakınlarını kaybetti ve kendisi hasta olduğu için Kerbela'da savaşamadı. Savaş bittikten ve İmam Hüseyin'in şahadetinden sonra İmam Seccad'ı diğer esirlerle beraber Kufe'ye, şam'a ve Medine'ye götürdüler. Tabi bu mesirde İmam Zeyn-ul Abidin'in ve Hz. Zeyneb'in Kerbela olayını halka tebliğ etmede fevkalade tesirleri olmuştur.

 

İmamet dönemi

 

Dördüncü İmam Medine'ye döndükten sonra evinin köşesine çekilip ibadetle meşgul oldu. Ebu Hamza-i Somali ve Ebu Halid-i Kabuli gibi şia'nın özel şahsiyetlerinden başka bir kimseyle görüşmezdi. Bunlar da o Hazretten öğrendiklerini diğer şiilere aktarıyorlardı. Böylelikle şiilik çok genişledi, etkisi de beşinci imamın zamanında ortaya çıktı.

 

İmam Zeyn-ul Abidin'in (a.s) eserlerinden olan Sahife-i Seccadiye 57dua içermektedir. Bu dualar en üstün ve dakik ilahi öğretileri içermiştir. Hatta Al-i Muhammed'in Zeburu adını almıştır.

 

İmam Seccad (a.s) bütün imameti boyunca zalim yöneticilerle karşı karşıya kaldı; Yezid, Abdullah bin Zübeyr, Mervan b. Hakem, Abdulmelik b. Mervan ve Velid b. Abdulmelik gibi zalim sultanlar halifelik adı altında İslam ümmetine musallat olmuştu.

 

Söz konusu dönemin şartlarına daha iyi vakıf olabilmek için halife lakaplı bu zalim sultanların caniliklerinden bazılarını kısaca aktarmamız faydalı olacaktır.

 

1) Cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da şehid edilmesinden sonra Medine halkından bir grup hicretin 62. yılında şam'a giderek Yezid'i yakından görüp onun açıkça şarap içtiğini, köpekle oynadığını ve bütün gününü günah ve zevk-ü sefayla geçirdiğine şahid oldular. Bu grup Medine'ye dönerek gördükleri korkunç gerçeği şehrin ahalisine anlattılar. İmam Hüseyin'in (a.s) alçakça katledilmesinden bir hayli rahatsız olup Yezid'e öfke ve nefret besleyen Medine halkı büyük bir isyan başlattı. Yezid, bu kıyamı bastırmak için gaddarlığıyla meşhur olan Müslim bin Akabe komutasında büyük bir orduyu Medine'nin üzerine saldı.

 

Sözde halife olan Yezid'in katiller sürüsü Peygamber'in yadigarı olan kutsal Medine'yi tam üç gün boyunca yağmaladılar, acımasızca toplu katliamlara giriştiler, ve on bin masum insanın canına kıydılar; Medine halkının namusuna dahi tecavüz etmekten çekinmediler.

 

2) Hicretin 64. yılında Yezid'in ölümüyle birlikte oğlu Muaviye tahta geçip hilafetini ilan ettiyse de kısa bir süre sonra (40 gün veya bir başka rivayete göre 3 ay sonra) minbere çıkıp tahttan çekildiğini açıkladı.

 

3)Yezid'in ölümüyle birlikte yıllardır halifeliği ele geçirmek için fırsat kollayan Abdullah b. Zübeyr Mekke'de bir isyan başlatarak Hicaz, Yemen, Irak ve Horasan ahalisinden biat aldı. Bu sırada Muaviye b. Yezid'in tahttan feragatiyle şam'daki iktidar da el değiştirmiş ve Mervan b. Hakem çeşitli komplolarla iktidarı ele geçirerek Abdullah b. Zübeyir'le mücadeleye başlamıştı. Mervan hile ve desiseyle şam ve Mısır'ı ele geçirdiyse de kısa süre sonra ölerek tahtı oğlu Abdulmelik'e bırakmak zorunda kaldı.

 

4) Hicri 65. yılda tahta geçen Abdulmelik iktidardaki konumunu güçlendirdikten sonra şam ve Mısır'da egemenliğini güçlendirip Hicri 73. yılda Abdullah bin Zübeyir'i Mekke'de bir kuşatmayla ele geçirip öldürttü.

 

Abdulmelik çok acımasız, cimri ve zalimdi; bir gün Said b. Müseyyib'e “ben”  dedi, “öyle bir hale geldim ki iyilik yapmaktan hiç hoşlanmıyor ve kötülük işlemekten hiç rahatsızlık duymuyorum!” Said  “Belli ki”  dedi, “kalbin tamamen ölmüş senin.”

 

Abdullah b. Zübeyir'i öldürttükten sonra bir hutbesinde halka “beni” dedi, “dindarlığa ve takvalı olmaya davet edecek olanın kellesini uçururum, bilmiş olun!”

 

Abdulmelik'in İslam tarihinde işlediği en büyük caniliklerden biri Haccac b. Yusuf Sakafi'yi Basra ile Kufe'ye vali tayin etmesiydi. Katil ruhlu Haccac, Emevi iktidarının en kan dökücü ve en aşağılık çehrelerinin başında gelir. Kan dökmekten hoşlanan bir sadist olan Haccac vali olur olmaz halka akıl almaz işkencelerde bulunmuş, kendisine itiraz eden herkesi acımasızca öldürmüş, hatta birçoğunun ailesine bile kıymıştır. Bu sadist ruhlu adam özellikle Hz. Ali (a.s)ı seven ve onun şia'sı olan müminleri takibe almış ve iktidarı boyunca yüz yirmi bin Müslüman'ı acımasızca katletmiştir.

 

Abdulmelik, İmam Seccad (a.s)'ı sıkı bir takibe almıştı; İmam'a baskıda bulunmak ve o Hazreti küçük düşürmek için fırsat kolluyordu.

 

şahadet

 

İmam Seccad 37 yıl imamet ettikten sonra şia rivayetlerine göre Emevi halifesi Hişam'ın emriyle ve Velid b. Abdulmelik'in vasıtasıyla zehirlenip Hicret'in 95. yılında şehit edildi.

 

 

Tebyan

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler