16 Ocak 2022 Pazar Saat:
21:54
13-04-2021
  

İslam'da Eşlerin Sahip Olduğu Haklar

Allah, namazını kılan, evinde oturan ve eşine itaat eden kadının tüm günahlarını affeder...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Üstat Hüseyin Ensariyan

 

Kadının Erkek Üzerindeki Hakları- Hayat İçin Gerekli Şeyleri Temin Etmek

Allah Resulü (s.a.a): "Kadınların belli bir şekilde rızkı ve giysileri sizin üzerinizedir."


İmam Seccad (a.s): "Pazara gidip de yanımda bulunan bir dirhemle ailem için canları çektiği bir et alırsam, bu benim için köle azat etmekten daha sevimlidir."


İmam Sadık (a.s): "Erkeğin saadetinden biri de ailesinin işlerine bakmasıdır."

- Mübaşeret

(Altıncı İmam’a (a.s) şöyle sordular: "Bir şahsın genç bir karısı vardır. Erkek gördüğü musibetler sebebiyle birkaç aydır ve hatta bir yıldır eşiyle birlikte olmamış. Elbette niyeti kadına eziyet etmek değildir, özrü musibet görmesidir. Acaba bu adam günahkar mıdır?") İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Evet dört aydan sonra günahkardır."


Ebuzer Allah Resulüne (s.a.a) şöyle sordu: "İnsanın eşiyle birlikte olması lezzeti olduğu halde sevabı da var mıdır?" Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Evet! Meşru olmayan yoldan lezzet alması haram değil midir?" Ebuzer, "evet" diye arz edince Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: "O halde helalinin de sevabı vardır."

İlahi öğretilerde de yer aldığına göre erkeğin, her dört gecede bir ilişkiye girmek için eşinin yanında olması müstehaptır.

- Geçimde Refah ve Genişlik

 

Resulullah (s.a.a) erkeği kendisi doyup da ailesini aç bırakmasından sakındırmıştır.


İmam Sadık (a.s): "Erkek evinde ve ailesinde her ne kadar istemese de üç şeyle mükelleftir: "Güzel bir muaşeret, israfa kaçmaksızın geçiminde genişlik ve namusu hususunda gayretli olması."

 

İmam Seccad (a.s): "Allah nezdinde en hoşnut olanınız ailesine en çok genişlik sağlayanınızdır."
   

Allah Resulü (s.a.a): "Müslüman ailesine nafaka verince bu kendisi için bir sadaka sayılır."

- Kadına Saygı

 

İmam Sadık (a.s): "Hayrın çoğu kadınlardadır."
   

Allah Resulü (s.a.a): "Bana dünyadan kadın, güzel koku ve gözümün nuru olan namaz sevdirildi."

Allah Resulü (s.a.a): "Her kim bir eş edinirse ona saygı ve ikramda bulunsun."


Allah Resulü (s.a.a): "Şüphesiz kadın bir gönül eğlendirme vesilesidir; onu sahip olan kimse (onun hakkını) zayi etmemelidir."


Allah Resulü (s.a.a): "Kendisi dayak yemeye daha evla olduğu halde, eşine vuran kimseye şaşarım. Eşinizi sopayla dövmeyiniz şüphesiz bu kısası gerektirir."


Müminlerin Emiri Ali (a.s): "Şüphesiz kadınlar size bir emanettir, onlara zarar vermeyin ve onlara zorluk çıkarmayın."


Havle, Allah Resulüne şöyle sordu: "Kadının erkek üzerindeki hakkı nedir?" Peygamber (s.a.a) cevabında şöyle buyurdu:

 

"Kardeşim Cebrail bana, kadın hakkında öyle tavsiyede bulundu ki ben erkeğin ona, "of" deme hakkının bile olmadığını sandım. Cebrail şöyle dedi: "Ey Muhammed! Kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz, onlar hayatın sıkıntılarına ve zorluklarına katlanmaktadırlar."

- Süslenmek ve Temiz Olmak

İmam Rıza (a.s): "Şüphesiz İsrailoğulları'nın kadınları iffetten kötülüğe sürüklendiler. Onların kötülüğe sürüklenmesinin sebebi ise eşlerinin süslenmemesi ve kendilerine çeki düzen vermemeleri idi." İmam (a.s) daha sonra: "Şüphesiz kadın da erkeğin kendisinden beklediği beklentiler içindedir."

- Güzel Dilli Olmak ve İdare Etmek

Hz. Ali (a.s): "Onlarla her halükarda iyi geçininiz ve onlara iyilikte bulununuz."

- İradesini Kaybetmemek

Ali (a.s) iradesini kaybeden, zayıf ve zelil hale düşen erkekler hakkında: "Kadının, kendisini yönlendirdiği her erkek mel’undur."


Ali (a.s): "Kim hanımına itaat ederse, Allah onu yüzüstü ateşe atar." Kendisine, "Bu itaat nedir?" soruluca da şöyle buyurdu: "Erkekten ince elbise giymesini istemesi ve onun da kabul etmesidir."

 

Bir erkek eşini şikayette bulununca insanların huzurunda bu tür kadınlar hakkında şöyle bir hutbe irat etti:

 

"Ey insanlar! Hiç bir şekilde kadınlara itaat etmeyiniz. Onun eline hiçbir mal vermeyiniz. Hayatınızın işlerini ona bırakmayınız. Eğer bu kadınlar kendi istekleriyle hareket ederlerse herkesi helak ederler ve eşinin emrine itaat etmezler. Bizim de gördüğümüz gibi bu kadınlar ihtiyaç anında takvaya riayet etmezler. Şehvet karşısında hemen teslim olurlar. Yaşlılık zamanına kadar altın ve süsü düşünürler. Zayıflık zamanında da bencil, mağrur ve kendini beğenmiş olurlar. Eğer onların istekleri yerine gelmezse bütün lütuf ve muhabbetleri görmezlikten gelirler. Eğer bir kötülüğü hatırlarında tutacak olurlarsa hemen korkusuzca iftirada bulunurlar, isyandan ve tuğyandan el çekmezler, sürekli şeytanın yolunun üzerine otururlar."Erkeğin Kadın üzerindeki hakları- İtaat

İmam Bakır (a.s): "Bir kadın Peygamber'e gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Erkeğin kadın üzerindeki hakkı nedir?" Peygamber ona şöyle buyurdu: "Kocasına itaat etmesi ve isyanda bulunmamasıdır."


Peygamber (s.a.a): "Eğer kadın beş vakit namaz kılar, Ramazan boyunca oruç tutar, Hac'ca gider eşine itaatte bulunur ve Ali'nin (a.s) hakkını tanıyacak olursa, istediği kapıdan cennete girer."


Peygamber (s.a.a): "Her salihe kadın, rabbine itaat eder, farzlarını yerine getirir ve eşine itaat ederse, cennete girer."


Peygamber (s.a.a): "Bir kadın namazını kılar, evinde oturur, eşine itaat ederse, mutlaka Allah, önceki ve sonraki tüm günahlarını affeder."


Peygamber (s.a.a): "Bana nübüvvet makamını veren Allah'a andolsun ki erkeğin kadın üzerinde hakkı vardır. Erkek onu istediğinde icabet etmelidir. Emrettiğinde isyan etmemelidir ve asla onunla çatışmamalı ve muhalefet göstermemelidir."


Peygamber (s.a.a): "Kadın eşinin haklarını ödemedikçe, aziz ve celil olan Allah'ın haklarını ödeyemez."

- İmkan Sağlaması

Allah Resulü (s.a.a): "Kadının güzel kokular kullanması, güzel elbiseler giymesi, en güzel takılar takması, sabah akşam kendisini eşine sunması gerekir ve erkeğin hakları bundan daha çoktur."


Peygamber (s.a.a): "Eşlerinizden esirgemek için namazlarınızı uzatmayınız."

- Evden Dışarı Çıkmak

İmam Sadık (a.s): "Ensardan bir şahıs yolculuğa çıkınca eşine geri dönünceye kadar evden dışarı çıkmamasını önemle vurguladı. O kadının babası eşinin yolculuk sırasında hastalandı. Kadın birisini Allah Resulü'nün yanına gönderdi ve babasını ziyaret için izin vermesini istedi. Peygamber şöyle buyurdu: "Eşine itaat et ve evinde otur." Hastanın durumu kötüleşti ve kadın yine İslam peygamberine mesaj gönderdi ama İslam peygamberi aynı cevabı verdi. Böylece babası dünyanda göçtü, kadın peygambere yeniden mesaj göndererek babasının cenaze merasimine katılmasını istedi. Peygamber (s.a.a) aynı cevabı verdi. Babasını toprağa gömdüler kadın evinde kaldı. Peygamber ona şöyle mesaj gönderdi: "Ey kadın! Allah kocana böylesine itaat ettiğin için babanı ve seni bağışladı."


Müminlerin Emiri Ali (a.s): "Kadınları yabancıları görmekten sakındırın. Zira onların örtülü kalması iffetlerini daha çok korur, kadınların dışarı çıkması ve genel yerlerde hazır bulunmasının, güvenilir olmayan kimseleri eve götürmekten fesadı daha fazla değildir. Eğer eşinin senden başkasını tanımamasını sağlamaya gücün yetiyorsa bu işi yap."

- Erkeğe Eziyet Etmekten, Kötü Ahlaklı ve Kötü Dilli Olmaktan Sakınmak

İslam Peygamberi (s.a.a): "Ey kadınlar! Kendi süs ve ziynetinizden bile olsa ve hatta bir hurma tanesi kadar bile olsa sadaka veriniz. Zira sizlerin çoğu cehennemin odunlarısınız. Lanet edersiniz, eşlerinizin hizmetlerini takdir etmezsiniz."


(Bir kadın şöyle arz etti: "Biz de annelik ediyoruz, çocuklarımızı aylarca karnımızda taşıyoruz, ona süt veriyoruz, evleri idare eden bu kızlar ve kardeşlere merhametli davranan bu bacılar bizim türümüzden değiller midir?") Peygamber (s.a.a): "Elbette, sizler kardeşsiniz, çocuk doğurmaktasınız, süt vermektesiniz, merhamet ve duygu sahibisiniz. Eğer eşinizle uyumsuzluk içinde olmasaydınız ve de ona eziyet etmeseydiniz namaz kılan hiçbir kadın, kıymet ateşinde yanmazdı."


İmam Sadık (a.s): "Üç kişinin namazı kabul edilmez: Sahibinin yanına geri dönünceye kadar kaçan hizmetçinin, sabaha kadar eşinin kendisinden razı olmadığı kadının ve insanlar istemediği halde onlara önderlik eden önderin."


(Ali b. Cafer (a.s) kardeşi İmam Kazım'a (a.s) şöyle sordu: "Eşini öfkelendiren kadının namazı olur mu? Bu kadının Allah nezdindeki hali nasıldır?" İmam Kazım (a.s): "Kocası razı olmadıkça isyan içindedir."


Allah Resulü (s.a.a): "Beni doğruluk ve dürüstlük üzere risalet makamına seçen Allah'a yemin olsun ki, erkek eşine öfkelenince o kadına Allah'ta öfkelenir."
 

İmam Sadık (a.s): "Eşini üzen ve ona eziyet eden bir kadın melundur, melundur. Eşini yücelten, ona eziyet etmeyen ve bütün hallerinde eşine itaat eden kadın ise saadet ehlidir, saadet ehlidir."

- Evde Hizmet

Allah Resulü (s.a.a): "Eşi için güzel yemek yapan bir kadına, Allah da cennette çeşit çeşit yemekler hazırlar ve şöyle der: “Dünyada çektiğin zahmetlere karşılık ye ve iç."


Allah Resulü (s.a.a): "Güzel görünüm kazanmasını isteyerek evinde bir şeyi başka bir yere intikal ettiren her kadına Allah rahmet gözüyle bakar. Allah kendisine rahmet gözüyle baktığı bir kimseye ise asla azap etmez."


İmam Bakır (a.s): "Şüphesiz Hz. Fatıma (a.s) evin içinde çalışmayı, hamur yoğurmayı, ekmek pişirmeyi ve evi süpürmeyi üstlenmişti. Müminlerin Emiri Ali (a.s) ise odun taşıma ve eve yiyecek getirme gibi evin dışındaki işleri üstlenmişti."

- Kocaya İhtiram Etmek ve Ona Karşı Güzel Davranmak

İmam Kazım (a.s): "Kadının cihadı eşine güzel eşlik etmesidir."

 

İmam Bakır (a.s): "Kadın için Rabbi nezdinde, eşini razı etmekten daha güçlü ve kurtarıcı bir şefaatçi yoktur."


İmam Sadık (a.s): "Bir grup kimse İslam peygamberinin (s.a.a) huzuruna vardı ve şöyle arz etti: "Büyükleri için secdeye kapanan bir topluluk gördük, siz bize bunun için izin veriyor musunuz?" Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Hayır, eğer böyle bir şeyi emredecek olmuş olsaydım, kadının erkeğe secde etmesini emrederdim."


Allah Resulü (s.a.a): "Zorluk ve refah durumunda eşiyle uyuşan, ona itaat eden her kadını Allah Eyyub'un eşiyle haşreder, kocasının kötü ve acı sözlerine tahammül eden her kadına ise Allah-u Teala her kelimesi için oruç tutan mücahidin sevabını inayet buyurur."


Allah Resulü (s.a.a): "Erkeğin kadın üzerindeki hakkı evin ışığını yakması, yemek yapması, kapıya geldiğinde onu karşılayıp kendisine "hoş geldin" demesi, kendisi için bir leğen ve havlu hazırlaması eline su dökmesi ve bir özrü olmaksızın kendini ondan esirgememesidir."


Müminlerin Emiri Ali (a.s): "Allahım! Ben Peygamberinin kızından razıyım. Allahım! O şu anda panik içindedir, sen onun munisi ol."

- Kocanızdan Başkası İçin Süslenemeyiniz

Allah Resulü (s.a.a): "Süs ve ziynetini kocandan başkalarına göstermemeli; kocanın gıyabında güzel koku sürme; dikkat çeken başörtüsünü ve kol bileğini başkasına gösterme. Böyle yapacak olursanız dininizi helak etmiş olur ve Allah’ı gazaplandırırsınız."


Allah Resulü (s.a.a): "Bir erkeğin eşi süslenir ve de evinin kapısından dışarı çıkarsa, o erkek deyyustur. Onu deyyus olarak adlandıran kimse günah işlemiş sayılmaz. Bir kadın süslenerek evinden çıkar ve erkeği de buna razı olursa erkeği için kadının attığı her adıma karşılık ateşte bir ev bina edilir. O halde eşlerinizin kanatlarını kırpınız ve kanatlanmasına izin vermeyiniz. Şüphesiz kanatlarını kırpmakta hoşnutluk ve mutluluk vardır."

- Kocanızın İzni Olmadan Malında Tasarrufta Bulunmayınız

İmam Sadık (a.s): "Kadının kocasının izni olmaksızın köle azat etmesi, sadaka vermesi, bir tedbirde bulunması, bağışta bulunması veya adakta bulunması caiz değildir. Ama farz olan zekat, iyilik ve sıla-i rahimde bulunmak izne bağlı değildir."


Allah Resulü (s.a.a): "Kadın kocasının izni olmaksızın bir bağışta bulunamaz, bunu yapacak olursa kadına günah, erkeğe ise mükafat vardır."

 

Detaylı bilgi için "İslam'da Ali Düzeni" kitabına müracaat edilebilir

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler