20 Mayıs 2019 Pazartesi Saat:
03:45
24-02-2015
  

Kafirlere Benzemek ve Kültürlerini Yaymak

Ayetullah Seyit Ali Hamanei'nin Fetvaları

Facebook da PaylaşSoru 1346: Üzerine yabancı fotoğraflar ve yazı basılmış elbiseleri giymek caiz midir? Bu, Batı kültürünü yaymak sayılır mı?


Cevap: Toplumu ifsat edecek nitelikte olmadıkça bu elbiseleri giymenin özü itibariyle bir sakıncası yoktur. Ancak bunun İslâm kültürüyle çelişen yanlarıyla Batı kültürünü yaymak olup olmadığı örfün görüşüne bırakılmıştır.

Soru 1347: Son zamanlarda yabancı elbiselerin ithali, alım satımı ve kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır; Batı kültürünün İslâm İnkılabına yönelik saldırılarının arttığı göz önünde bulundurulduğunda bunun hükmü nedir?


Cevap: Elbiselerin sırf gayri İslâmî ülkelerden ithal edilmiş olması onların ithali, alım satımı ve kullanılması için sakınca teşkil etmez. Fakat bunların arasından, giyilmesi İslâm ahlâkı ve iffetiyle çelişen veya İslâm kültürüne düşman olan Batı kültürünü yaymak sayılan giysileri ithal etmek, almak, satmak ve giymek caiz değildir. Bunu engellemeleri için ilgili sorumlulara müracaat edilmesi gerekir.

Soru 1348: Saç kestirmede Batı modellerini taklit etmenin hükmü nedir?


Cevap: Bu gibi konularda haram oluşun ölçüsü İslâm düşmanlarına benzemek ve onların kültürlerini yaymaktır. Bu mevzu çeşitli ülkelere, zamanlara ve kişilere göre değişir; bu husus Batıyla sınırlı da değildir.

Soru 1349: Okullarda öğretmenlerin, saçları İslâm adabıyla çelişen ve Batılılara özgü biçimde kesilen veya yapılan, böylece kendilerini kâfirlere benzeten öğrencilerin saçlarını tıraş etmeleri caiz midir? Ne kadar nasihat edilse ve irşad edilseler de bunun yararının olmadığı ve okulda İslâmî görünümü korudukları hâlde okuldan çıkar çıkmaz tiplerini değiştirdikleri göz önünde bulundurulduğunda hüküm nedir?


Cevap: Öğretmenlerin öğrencilerin saçlarını tıraş et-meleri uygun değildir; ancak okul yetkilileri öğrencinin bazı davranışlarının İslâm adap ve kültürüne uygun olmadığını teşhis ederlerse bir baba gibi onlara öğüt vermeleri, aydınlatmaları ve gerektiğinde durumlarını velilerine bildirerek bu konuda onlardan yardımcı olmalarını istemeleri daha iyidir. Belirlenmiş eğitim ve öğretim kurallarına uymak gerekir elbette.

Soru 1350: Amerikan elbisesi giymenin hükmü nedir?


Cevap: Sömürgeci rejimlerin ürettiği elbiseleri giymek, sırf İslâm düşmanlarının mamulü olması açısından bir sakınca doğurmaz. Fakat bu iş düşmanın gayri İslâmî kültürünün yayılmasını beraberinde getirir veya bu iş onların İslâm ülkelerini sömürmek ve istismar etmek yönünde iktisatlarını güçlendiriyorsa ya da İslâm devletinin iktisadına zarar verici sonuçlar doğuruyorsa sakıncalıdır; hatta bazı durumlarda caiz değildir.

Soru 1351: Kravat takmanın hükmü nedir?


Cevap: Genel olarak gayrimüslimlerin elbiselerinden sayılan ve giyilmesi çürümüş Batı kültürünün yayılmasına yol açan kravat ve benzeri şeyleri giymek caiz değildir.

Soru 1352: Açıkça müptezel ve müstehcen konuları içermeyen, fakat özellikle gençler arasında fasit ve gayri İslâmî kültür atmosferinin oluşmasına sebep olan fotoğrafları, kitap ve dergileri satmanın hükmü nedir?


Cevap: Gençleri inhiraf ve fesada sürükleyici ve fasit kültür atmosferine ortam hazırlayıcı nitelikteki yayınları almak, satmak ve yaymak caiz değildir; bundan sakınmak farzdır.

Soru 1353: Günümüzde İslâm toplumlarına yönelik sürdürülen kültürel savaşa karşı koyma mücadelesinde kadınların görevleri nelerdir?


Cevap: Kadınların en önemli vazifelerinden biri İslâmî örtülerini korumaları, yaymaları ve düşmanın kültürünü taklit etmek sayılan elbiseleri giymekten kaçınmalarıdır.

Soru 1354: Bazı Müslümanlar Hıristiyan bayramlarında tören düzenlemektedirler; bunun bir sakıncası var mıdır?


Cevap: Hz. İsa'nın (Allah'ın selâmı bizim peygamberimizin ve onun üzerine olsun) doğum gününü kutlamanın sakıncası yoktur.

Soru 1355: Üzerlerinde içki reklamı bulunan elbiseleri giymek caiz midir?


Cevap: Caiz değildir.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler