22 Mart 2019 Cuma Saat:
14:43

Kalb-i Selim Ümidimdir...

09-01-2018 08:17


Kur'ân-ı Kerim'de KALP ile ilgili yaklaşık 30 özellik ve nitelikten bahsedilir. Bunların birkaçını şöyle sıralayabiliriz:


💎 Sağlam Kalp / Kalb-i Selim:
Şirkten, hastalıktan, kinden ve başka her türlü kötülükten yana sağlıklı olan kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Allah'a sağlam ve sağlıklı bir kalple gelen hariç." (Şuarâ, 89)


💎 Huzurlu Kalp / Kalb-i Mutmain:
Sükûnete eren, itminana kavuşan, huzuru bulan, ilahî maarife tam bir teslimiyetle inanıp güvenen, Allah'ı anan kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: Onlar ki, iman ettiler ve kalpleri Allah'ı anmakla sükûnet bulur. İyi bilin ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla sükûnet bulur.


💎 Diri Kalp / Kab-i Hayy:
Nitekim ayette şöyle geçer: "Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır." (Kaf, 37)


💎 Yumuşak Kalp / Kalb-i Hâşi':
Öğütlerden ve inceliklerden etkilenen, hakka teslim olan, doğruları kabullenen kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Müminler için hâlâ vakit gelmedi mi kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hakka yumuşasın..." (Hadîd, 16)


💎 Şefkatli Kalp / Kalb-i Rauf:
Şefkatli ve merhametli olan, bağışlama ve acıma duygusu barındıran, hayır ve iyiliklere teşvik eden kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk." (Hadîd, 27)


💎 Düşünen Kalp / Kalb-i Akil:
Hak ve hakikati görüp idrak eden, olayların iç yüzünü anlayıp kavrayan kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri olsun!" (Hac, 46)


💎 Takvalı Kalp / Kalb-i Muttaki:
Nefsin dizginini aklın yetkisine veren, insanın günah işlemesine engel olan, ilahî emirlere boyun eğdiren kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Kim Allah'ın şiarlarına, işaretlerine saygı gösterirse şüphesiz bu, kalplerdeki takvadandır." (Hac, 32)


💎 Tövbekâr Kalp / Kalb-i Münib:
Hata yaptıktan ve günah işledikten sonra pişmanlık duyup Allah'a yönelen ve doğru yola dönen kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Tövbe eden bir kalp ile gelen kimse..." (Kaf, 33)


💎 Doğru Kalp / Kalb-i Mehdi:
Karşılaştığı musibetlere ve belalara sabreden, Allah'ın kaza ve kaderine teslim olan kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir, hidayete erdirir." (Tegâbun, 11)


💎 Anlamayan Kalp / Kalb-i Cahil:
Akletme liyakat ve yeteneğini yitiren, hak ve hakikati kavrayamayan, cehalet ve hayvanî özellikler içinde bocalayıp duran kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar... İşte onlar hayvanlar gibidirler, daha aşağı ve şakındırlar." (A'râf, 179)


💎 Kör Kalp / Kalb-i Âmâ:
Gerçeklere kapalı olan, inat ve kuru taassupla dolup taşan, gerçekleri ve güzellikleri görmeyen kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Gerçek şu ki (yalnız) gözler kör olmaz; göğüslerde olan kalpler (de) kör olur." (Hac, 46)


💎 Hasta Kalp / Kalb-i Meriz:
Sağlığını yitirdiği için sağlıklı düşünemeyen; fesat, şüphe, kin, kibir, şehvet, ilahî maarifi inkâr vb. hastalıkları barındıran kalp... Öyle ki tedavi edilmezse ve kendi hâline bırakılırsa hastalığı her geçen gün şiddetlenir ve durumu daha da kötüye gider... Nitekim ayette şöyle geçer: "Onların kalbinde hastalık var." (Bakara, 10), "Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın." (Ahzâb, 32)


💎 Katılaşmış Kalp / Kalb-i Kasi:
Acımasız ve merhametsiz olan, nasihat ve öğütlerden etkilenmeyen, yumuşaklık özelliğini kaybeden ve sertleşen kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Kalpleri katılaşmış (inat ehli) kimselere bir imtihan vesilesi kılar." (Hac, 53)


💎 Mühürlü Kalp / Kalb-i Mahtum:
Karanlıklar içinde bocalayıp duran, her türlü kötülüğe kaynaklık eden ve artık iflah olması mümkün olmayan kalp... Nitekim ayette şöyle geçer: "Onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; iman etmezler. Allah, onların kalplerini mühürlemiştir..." (Bakara, 6-7)


💎 Bunların dışında başka özelliklere de değinen çok sayıda ayet vardır Kur'ân-ı Kerim'de. İşte tüm bu ayetleri birlikte ele alıp bir arada mütalaa ettiğimizde Kur'ân literatüründe kalbin bildiğimizden çok daha geniş bir anlama sahip olduğunu görürüz. Öyle ki Kur'ân düşünmeden tutun sevmeye, görmeden tutun acımaya, takvadan tutun korkmaya, cahillikten tutun körlüğe, şefkatten tutun inkâra, şehvetten tutun boş işlerle uğraşmaya, günah işlemekten tutun böbürlenmeye, sevgiden tutun bilgiye, gafletten tutun cehalete, imandan tutun şirke, nifaktan tutun ihlâsa... bütün hepsini kalbe isnat etmektedir. Eğer değerli okuyucular, Kur'ân ışığındaki bu açıklama ve konuyla ilgili diğer ayetler üzerinde biraz daha dakik düşünür ve inceleme yaparlarsa, eminim çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkaracak ve yeni ufuklara sahip olacaklardır...


💎 Şunu da unutmayalım: Kalp çok özellikli olsa da bir kişinin birden çok kalbi olamaz. Nitekim ayette şöyle geçer: "Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır." (Ahzâb, 4)


💎 Hepimiz için Kalb-i Selim ümidimdir...

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !