25 Ocak 2021 Pazartesi Saat:
19:25
19-09-2020
  

Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği'nden Kınama Mesajı

Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği - Eylül / 2020

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

 

 

İslami bilinç, aşk ve iradenin İmam Hüseyin’in şahadeti yoluyla Müslümanların ve dünya halklarının gündemine yeniden girdiği Muharrem ayıyla birlikte dünya istikbarı ve onların İslam ülkelerindeki paralı yahut gönüllü uzantılarının İslam’ın mukaddesatına yönelik, taciz, tahkir ve saldırıları da aleni hale geldi. İsveç te Kur’an a yapılan saygısızlık, Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Peygamber’in (as) şahsına yönelik saldırısını Türkiye’deki ilahiyatçı akademisyenlerden daha evvel Mikail BAYRAM örneğinde olduğu gibi ve şimdide İlhami GÜLER’in Hz. Peygamber’in (as) torunu İmam Hasan’a (as) yönelik hakaret dolu paylaşımları izledi. Kendisini İslam’ın din adamı görünümündeki muhalifi olarak açığa verdi.

 

1- İlhami GÜLER dinin asli kaynağı olan Kuran-ı Kerim’in açık ayetlerinden ve bu ayetlerin nüzul sebeplerinden, Hz. Peygamber’in (as) bu ayetleri tefsirinden ve ashabın bu ayetleri anlayış şeklinden habersiz değildir. Buna göre, İlhami GÜLER de İmam Hasan’ın (as) Ahzab Suresi’nin 33. ayeti uyarınca her çeşit günahtan ve kirden tertemiz kılınmış olduğunu; Şura Suresi 23. ayet gereğince Müslümanların Ehl-i Beyt’e sevgi göstermek ve onların hürmetini korumakla mükellef kılındığını ve gerek Hz. Peygamber’e (as) gerekse Ehli Beyt’e sözlü veya fiili eziyette bulunanların Ahzab Suresi’nin 57. ayetindeki lanet ve aşağılayıcı azap tehdidinin muhatabı olduğunu bilmektedir.

 

2- İlahiyatçı akademisyen sıfatıyla İlhami GÜLER Sünni ve Şii kaynakların İmam Hasan’a (as) dair müştereken naklettiği rivayetlerden, hassaten bunların en meşhurları olan “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir.”, “Allah’ım ben onu seviyorum, sen de onu ve onu seveni sev.”ve  “Kim Hasan ve Hüseyin’i severse beni sever, kim de onlara buğz ederse bana buğz eder”.hadislerinden bihaber değildir.

 

3- İlhami GÜLER İslam tarihinin Emevi ve Abbasilerce yazılan versiyonunun Ehl-i Beyt’e düşmanlıkla dolu anlatımlar içerdiğini, makamlarını küçük göstermek ve ümmet üzerindeki haklarını inkârı meşru kılmak için Hz. Peygamber’in (as) pak soyuna pek çok iftira atıldığını elbette bilmektedir.

 

Hakikati bilmesine rağmen hakikate karşı durması kendisinin şahsiyetine dair ipuçları verse de, asıl endişe verici olan şey dini ayrımcılık ve bölücülük suretiyle halkı ihtilafa sürükleyen bu ve benzeri kişilerin akademide yer buluyor olmasıdır. İlhami GÜLER Emevi ve Abbasilerce saptırılmış tarihi anlatıma itibar ederek Müslümanların müşterek değeri İmam Hasan (as) hakkında kadın düşkünü anlamına gelecek “zampara” tabirini kullanacak kadar alçalmış ve Muaviye’nin sofrasından karınlarını doyuran ecdadının izinden gitmiştir.

 

Biz Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği olarak ilmiyle amel etmeyen yahut bilmediği iddiasındaysa bilmediği konularda ahkâm kesen bu şahsı şiddetle kınıyoruz. Kendisini hak etmediği kürsüden istifa etmeye davet ediyoruz.

 

Öte yandan, gerek Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nı gerekse Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı göreve çağırıyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

 

 

 

  

Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği

17.09.2020

Kars

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler