07 Ağustos 2020 Cuma Saat:
03:37
27-11-2012
  

Kerbela şehitlerini Tanıyalım

Kerbela şehitlerini Tanıyalım

Facebook da Paylaş

 

Abdullah B. Ebubekir
 
Adı Kerbela şehitleri arasında zikredilen Hüseynilerdendir. 
 
 
Abdullah B. Hasan B. Ali
 
İmam Hasan'ın (a.s) oğludur. Kerbela hadisesinde on bir yaşındaydı. İmam Hüseyin'in (a.s) yere düştüğünü görünce amcasını korumak için hemen meydana koşmuş, savaşmış, birkaç kişiyi öldürmüş, derken Bahr b. Kâb'ın kılıç darbesiyle şehit olmuştu.
 
Bir başka nakle göre Abdullah, yaralı amcasına sarıldığı sırada Harmele öne çıkarak kılıçla onun kolunu koparmış ve oracıkta şehit etmiştir. 
 
Onbir yaşındaki bu genç savaşçı, savaş meydanında şu recezi okuyordu:
 
Beni tanımıyorsanız bilin,
Haydar'ın oğluyum,
çöllerin aslanıyım, aslanların aslanı,
Hızlıyımdır, düşmana şimşek gibi çakarım.
 
 
Abdullah B. Hüseyin B. Ali
 
İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'da, Harmele'nin (veya Ukbe b. Bişr'in) okuyla şehit olan altı aylık oğludur. Annesi, İmriu'l-Kays'ın kızı Rubab'tır.
 
İmam Hüseyin (a.s) son kez vedalaşmak üzere çadırlara geldiğinde Hz. Zeyneb (s.a) Abdullah'ı kucağına alarak İmam'a getirdi. Abdullah, İmam Hüseyin'in (a.s) kollarındayken boğazına isabet eden bir okla şehit oldu. Bu olayın ardından İmam (a.s), Abdullah'ın boğazından akan kanı göğe serpip çadırların yanında bir çukur kazarak küçük yavrusunu buraya defnetti.
 
"Süt emme dönemindeki Abdullah" ve "Ali Asgar" da denilen bu küçük şehidin adı Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese'de de geçmektedir.
 
 
Abdullah B. Mesma El-Hemdani
 
Aşura hareketi için mücadele eden kimselerdendi. Süleyman b. Surad'ın ve önde gelen Kufelilerin mektubunu henüz Mekke'de bulunan İmam Hüseyin'e (a.s) ulaştırmakla görevli elçiydi. Getirdiği mektupta İmam'ın Kufe'ye davet edilişi yer alıyordu.
 
Abdullah, bu mektubu Hicrî 10 Ramazan 60 (14 Haziran 680) tarihinde İmam'a ulaştırmıştı.
 
 
Abdullah B. Müslim B. Akil
 
Haşim oğullarına mensup Kerbela şehitlerindendir. Annesi İmam Ali'nin (a.s) kızı Rukayye'dir. Elini alnına koyduğu bir sırada yüzüne doğru atılan bir okla elinin alnında kilitlendiğini rivayet edenler de olmuştur.
 
Bazıları onun, şehit olduğunda henüz ondört yaşında gencecik bir delikanlı olduğunu yazmışlardır. Adı, Ziyaret-i Recebiye ve Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese'de geçmektedir.
 
 
Abdullah B. Umeyr El-Kelbi
 
Kerbela şehitlerindendir. İmam Hüseyin'in (a.s) ordusundan savaş meydanına koşarak mücadele sergileyen ve şehit düşen ilk Hüseynilerdendi. Ebu Vahab künyesiyle de tanınırdı. Kufenin Ehlibeyt dostu, yiğit ve dilaver gençlerinden biriydi.
 
Kufe'ye geldiğinde Bi'ru'l-Abd yakınlarında bir ev satın almış ve eşiyle birlikte buraya yerleşmişti. Ömer b. Sâd'ın İmam Hüseyin(a.s) ile savaşmak için asker topladığını gördüğünde;
 
"Allah'a ant olsun ki müşriklere karşı cihat etmeyi çok istiyordum; Peygamber evladıyla savaşa giden bu topluluğa karşı savaşmanın sevabı, müşriklere karşı savaşmanın sevabından daha az olmasa gerek!" diyerek bu görüşünü eşine açtı.
 
Gecenin ilerleyen saatlerinde Kufe'den ayrılarak yola koyuldular. Muharrem'in yedinci gününü sekizinci güne bağlayan gece Kerbela'ya vardıklarında burada İmam'ın (a.s) ordusuna katıldılar.
 
Abdullah'ın eşi Ümmü Vahab da Kerbela şehitlerindendir. Ümü Vahab, eşinin şehadetinden sonra kocasıyla son kez hasret gidermek için başucuna koşup yüzündeki kan ve toprağı temizlemeye çalışırken Şimr'in emriyle harekete geçen Rüstem adındaki bir köle, elindeki topuzla başına ağır bir darbe indirmiş ve Ümmü Vahab'ı oracıkta şehit etmişti.
 
Abdullah, Kerbela şehitleri arasında "ikinci şehit" olarak kayıtlara geçmiştir. Adı, Ziyaret-i Nahiye-i Mukaddese'de zikredilenler arasındadır.
 
 
Ehlader-Kültür/Araştıma
 
(Kerbela Ansiklopedisi'nden Alıntıdır.)
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler