18 Mart 2019 Pazartesi Saat:
18:23
08-05-2018
  

Kitaplar ve Biz

Kitap; Bilgiyi yazılı olarak başkalarına nakletmek, aktarmak için bulunmuş bir vasıtadır.

Facebook da Paylaş

 

 

 

Bir konu veya bilgi alanı üzerine ya da belirli bir amaç için yazılmış veya basılmış kağıtların bir araya getirilmiş ciltli yahut ciltsiz şeklidir kitap.

 

Kitap, gerçekten bilginin insanlar arasında yayılmasında birinci planda yer alan vasıtadır. İşte bu yüzden kitaba 'İnsanlığın kağıttan hafızasıdır.' derler.

 

Arapça bir kelime olan 'Kitap' için şu gramer yorumu yapılır: Kendisinden türediği 'Ke-Te-Be' fiilinin masdarı olan el-ketb; bir deriyi diğer bir deriye bağlamayı dile getirir. Harf ve seslerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturmaları nedeniyle sözler toplamına kitap denilmiştir. Genelde sözlerin yazıya geçirilmiş toplamına kitap denilmekle birlikte, yazılı olmak şart değildir. Bu nedenle yazılı olmadığı halde peygamberlere vahyedilen Allah kelâmına kitap denir. Bu anlamıyla kitap, genelde vahyi ve vahiy yoluyla indirilmiş tüm ilahi kitapları dile getirir.


Kitap kelimesi Kur'an'da birçok kitabı belirtmek üzere kullanılır. Bunların başında Levh-i Mahfuz gelir. Levh-i Mahfuz hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı (En'am, 6/38), düşen bir yaprağın, yerin karanlıklarındaki bir taneciğin, yaş ve kuru hiç bir şeyin eksik bırakılmadan yazıldığı (En'am, 6/59), dünyada ve insan hayatında olacak tüm olayların daha bunlar yaratılmadan yazılı olduğu (Hadid, 57/22) bir kitaptır. Bu kitap Kitab-ı Mübin (Apaçık Kitap), Ümmü'l-Kitap (Kitapların Anası, Ana Kitap) olarak da anılır. Levh-i Mahfuz'da yazılı olayların gerçekleştiği alan olması nedeniyle evren, Ana Kitab'ın açılmış, dış dünyada somutlaşmış biçimidir ve bu özelliği ile evrene de kitap denilmektedir.

Kitap kelimesi Kur'an'da peygamberlere gönderilen vahyin ve bu vahiyler toplamının genel adı olarak da kullanılır. Kur'an'da sık sık peygamberlerle birlikte kitap gönderildiği belirtilir. Bu belirtme sırasında, "Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı Kitap'ı getiren peygamberler de yalanlanmıştı." (Al-i İmran, 3/184) âyetinde olduğu gibi çoğu kez peygamberler çoğul olarak anıldığı halde Kitap tekil biçimiyle anılır. Bu, bütün peygamberlere gelen vahyin kaynağının tek olduğu gibi tek bir kitabı oluşturduğunu da gösterir. Bu kullanımda kitap vahiy ve Allah'ın kelâmıdır. Allah'ın kelamı vahiy yoluyla insanlık tarihi boyunca, değişik peygamberler aracılığı ile aynı mesajı bildirir. Bunlar Kur'an, Tevrat, İncil ya da Zebur olarak ayrı adlar alsalar da gerçekte aynı Kitap'ın görünümleridir.

Kur'an'a göre insanların amellerinin toplamı da yazılı bir kitap oluşturmaktadır. Her insanın kitabı Kıyamet günü çıkartılarak kendisine verilecek ve "oku kitabını!" denilecektir (İsra, 17/13-14). Facirlerin kitabı Siccin'dedir; iyilerin kitabı ise illiyyin'dedir ve bunlar yazılmış birer kitaptır (Mutaffifin, 83/7-20). İyilerin (ashabu'l-meymene) kitabı sağlarından, kötülerin (ashabu'l-meş'eme) kitapları sollarından verilecektir (Vakıa, 56/8-10).
 

Kur'an'a göre kitapların gönderiliş amacı anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmedilmesi, (Bakara, 2/213), insanlar arasında adaletin yerine getirilmesi (Hadid, 57/25), ayrılığa düşülen konuların açıklanması ve inanan insanlar için yol gösterici ve rahmet olması (Nahl, 16/64), insanları karanlıktan aydınlığa çıkarıp onları Allah'ın yoluna iletmek (İbrahim, 4/1), zulmedenleri uyarmak ve güzel davrananları müjdelemektir (Ahkaf, 46/12).

 

İşte, İlk sözü 'OKU' olan bir dinin her fırsatta bizleri okuma eylemine teşvik etmesi bu yüzdendir. İnsanların anlaşmazlığa düştüğü zamanlarda hüküm verecek olan kitaptır. Çünkü alim kitap ile büyür.

 

Bizler de Ehlader Ailesi olarak, siz değerli okuyucularımaza yayınevlerimizden seçtiğimiz kitapları sitemizin sağ alt bölümünde yer alan 'Kitap Tanıtım' bölümde yayınlamaktayız. Bu bölümde hem kitaplar hakkında fikir sahibi olabilir hem de bilgilendirme bölümünde yer alan linkler ile doğrudan yayınevlerinin resmi sitelerine ulaşabilirsiniz.

 

'Kitap Tanıtım' bölümüne gitmek için: http://ehlibeytalimleri.com/kitaplar.php

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler