04 Mart 2021 Perşembe Saat:
23:06
  

Kur'an Düşmanlığı

Kur'ancılık Adıyla Kur'an Düşmanlığı İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Işığında SÜnnetin Korunmasının Gerekliliği Üstad Murtaza Turabî / Kevser Yayınları

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitap Üstad Murtaza Turabî'nin 2020 Muharrem ayında İmam Hüseyin'in kıyamı ile ilgili olarak yaptığı iki konuşmasının metnidir.
 
* Yezid Mektebi’nin en belirgin özelliği Hz. Peygamber'in sünnetini, hadisini ve buyruğunu hiçe saymak ve onu tahrif etmektir. 
 
Yezid'in temelini attığı bu fikir, bundan takriben 150 yıl önce Hindistan'da tekrar Ahmed Han Hindî ve Abdullah Çekralevî adlı kişiler tarafından Kur'ancılık adı altında Kur'an ile yetinmek ve hadisi reddetmek amacıyla canlandırılmıştır. Bunların fikirleri, “Biz Kur'an'la yetineceğiz, sünnete ihtiyaç yoktur.” şeklindedir… 
 
Son dönemlerde yine Yezid Mektebi’ne ait olan görüş maalesef Mısır'da Ebu Zeyd ve Sübhi Mensur ve sonra Türkiye'de ve İran'da birileri tarafından ihya edilmeye çalışılmıştır. 
 
Bunlara göre sünnet ve hadis bir kenara itilmeli; Müslümanlar Kur'an'la yetinmelidir. Gerçek Kur'an düşmanları olan bu zatlar ne yazık ki isimlerini de Kur'ancılar olarak koymuşlardır. 
 
Bu, Müslümanların ortak bir sorunudur; bu tehlikeyle hem Ehl-i Beyt Mektebi’nin gençleri hem de Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin gençleri karşı karşıyadırlar. Bu, bütün Müslümanları ilgilendiren bir meseledir. Bunlar, Yezid'in yolunu ihya etmek ve İslam'a darbe vurmak peşindedirler… 
 
* Kerbela kıyamının başlıca hedeflerinden biri Hz. Peygamber'in (s.a.a) sünnetini korumak ve canlandırmaktır… İmam Hüseyin (a.s), sünnet yolunun şehididir.
 
 
 
Kitap Sipariş Linki:
 
 
 
 
 
 
Ehlader HABER
 
 
 
 
 
 
Facebook da Paylaş