18 Mart 2019 Pazartesi Saat:
18:20
20-12-2017
  

Kur’an-ı Kerim'in Evrenselliği

...Acaba Kur’an tarihsel midir? Acaba Kur’an bir tarihle, bir dönemle, bir toplumla, bir mekanla sınırlandırılabilir mi? Acaba 1400 yıl önce nazil olan bir kitap günümüzde de etkili olabilir mi? Acaba asırlarca önce inmiş olan kanunlar ve yasalar bu asırda da uygulanıp yaşanabilir mi? Acaba asırlarca önce yaşayan insanları ilgilendiren konular, günümüzde yaşayan insanları da ilgilendirir mi? Kısaca acaba Kur’an evrensel midir, değil midir?

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

Mahmut Acar

Ayetlere Göre Kur’an’ın Evrenselliği

 

Kur’an’ı Kerimi incelediğimiz zaman, Rabbimizin ısrarla onun evrensel olduğunu buyurduğuna şahit olmaktayız. Örneğin;

 

1- Rabbimiz Kur’an’ı Kerim hakkında şöyle buyurmaktadır:

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ.[1]

O (Kur’an), âlemler için hatırlatmadan başka bir şey değildir.

 

“Âlemler”ifadesi kayıtsız şartsız kullanılmıştır. Yani sadece indiği zamanda ve yerdeki insanlarla hatta varlıklarla sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla Kur’an yalnızca nazil olduğu dünyayı, zamanı, çağı, varlıkları değil, bütün çağları, bütün insanları, bütün varlıkları ilgilendirmektedir.

 

2- Kur’an’ı Kerim evrenseldir ve Peygamberimize (sav) nazil olmuştur. Dolayısıyla onun peygamberliği de evrensel olması gerekir. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[2].

Biz, seni, bütün insanlara bir müjdeleyici ve bir korkutucu olman dışında (bir şeyle) göndermedik.

 

Yani Peygamberimiz (sav) bütün insanlara cenneti müjdeleyici ve cehennemden korkutucu olarak gönderilmiştir. Elbette Efendimizin evrenselliğini ifade eden bölüm ise “Bütün insanlara” ifadesidir. “Kaffeten linnas” cümlesi “Bütün insanlara” anlamına gelir. Dolayısıyla Arap, Acem, Türk, Kürt, batılı, doğulu, geçmişteki, gelecekteki bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir, sadece 1400 yıl önce Mekke ve Medine’de yaşayan Araplara değil.

 

Nitekim ayeti kerimeyle ilgili olarak İbni Kesir, İbni Abbâs'ın şöyle dediğini nakletmiştir:

 

Muhakkak ki Allah-u Teâlâ Hz. Muhammed'i, gök eh­linden ve peygamberlerden üstün kılmıştır. Orada bulunanlar dediler ki: “Ey Abbâs'ın oğlu! Allah-u Teâlâ Hz. Muhammed'i peygamberlere ne­den üstün kılmıştır?” O, dedi ki: “Allah-u Teâlâ: «Biz, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik ki; onlara apaçık anlatsın.»[3] buyuruyor. Ancak Hz. Peygamber için «Biz, seni, ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.»[4] diye buyurmuştur.”[5]

 

3- Rabbimiz Peygamberimize (sav) şöyle söylemesini buyurmaktadır:

وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ...[6]

Sizi ve kendisine ulaşan kişiyi, onunla uyarmam için bana şu Kur’an vahyediliyor.

 

“Kendisine ulaşan kişiyi”ifadesi dikkatimizi çekmektedir. Kur’an’ı Kerim ve mesajları, geçmişte hangi insanlara ulaşmışsa, günümüzde hangi insanlara ulaşıyorsa, gelecekte de hangi insanlara ulaşacaksa, nereli olduklarının ve ırklarının hiçbir önemi yoktur, Peygamberimiz uyarmış ve görevini yerine getirmiş olmaktadır.

 

a) Nitekim İbni Abbas, Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

 

Kur’an’ı Kerimi kim duyarsa, onu benden duymuş gibidir.[7]

 

b) İmam Cafer Sadık’a yukarıdaki ayet hakkında soru sorulunca şöyle söyledi:

 

Hangi dil vesilesiyle olursa olsun.[8]

 

Yani insanlar hangi milletten ve hangi dilden olurlarsa olsunlar, eğer Kur’an’ın manası onlara ulaşıyorsa, Peygamberimizin (sav) mesajı ulaşmış demektir.

 

Rivayetlere Göre Kur’an’ın Evrenselliği

 

1- Müslim ve Buhari, Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir:

 

Benden önce hiç bir kimseye verilmeyen beş şey bana verildi.

 

a) (Eskiden) Her Peygamber hassaten kendi kavmine gönderiliyor­du. Ben ise kızıl ve siyah bütün insanlara gönderildim.

 

b) Bana ganimetler helâl kılındı. Hâlbuki benden önce hiç bir kimse­ye helâl edilmemişlerdi.

 

c) Benim için yer tertemiz ve mescid kılındı. Binâenaleyh her kime namaz vakti gelirse bulunduğu yerde namazını kılar.

 

ç) Bir aylık yol kadar yerden (düşmanımın kalbine) korku salınmakla mansûr oldum.

 

d) Bir de bana şefaat verildi.[9]

 

2- Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın kitabında sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri açıklanmıştır.[10]

 

Kur’an’da geçmişteki insanların, nazil olduğu dönemdeki insanların, gelecekteki insanların haberleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bütün insanları ilgilendirmektir.

 

3- Peygamberimizin (sav) şöyle buyurmuştur:

 

Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini isteyen kişi, Kur’an’ı inceleyip düşünsün.[11]

 

3) Hz. Ali şöyle söylemiştir:

 

Gelecek olan şeylerin ilmi ve geçmiş olan şeylerin de haberleri Kur’an’ı Kerimde bulunmaktadır.[12]

 

4) Bir adam, İmam Cafer Sadık’a “Kur’an’ı sürekli okumama karşın ilk defa okuyormuş gibiyim ve her zaman onu yepyeni buluyorum, bunun sırrı nedir?” diye sorunca şöyle cevap verdi:

 

Çünkü Allah-u Teâlâ, onu, yalnızca bir zaman ve yalnızca bazı insanlar için karar kılmamıştır. Bundan dolayı, o kıyamete kadar, her zaman ve her toplum için yeni olacaktır.[13]

 

5) İmam Rıza şöyle söylemiştir:

 

Kur’an zamanların geçip gitmesiyle eskimez. Dillerin çokça tekrar etmesinden dolayı bozulmaz. Çünkü Allah, onu, yalnızca bir zaman için karar kılmamıştır. Onu, burhanın delili ve bütün insanlara hüccet olarak karar kılmıştır.[14]

 [1] Tekvir: 27

[2] Sebe: 28

[3] İbrahim: 4

[4] Sebe: 28

[5] İbn Kesir Tefsiri: 12/6656-6658 (Çağrı Yay.)

[6] Enam: 19

[7] Tefsiri Asan: 4/329

[8] Tefsiri Burhan: 2/406

[9] Sahihi Müslim: Namaz, Mescitler ve Namaz Kılınan Yerler 521… Sahihi Buhari: Temizlik, Teyemmüm 2

[10] Tefsiri Ayyaşi: 1/3

[11] Mucem-ul Kebir: 9/139, Mecme-uz Zevaid: 7/165

[12] Nehc-ul Belağa: 449 (Abduh)

[13] Bihar: 89/15

[14] Bihar: 17/210

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler