21 Ocak 2020 Salı Saat:
09:06
30-12-2019
  

Kur’an Bize Nasıl Tövbe Etmeyi Öğretiyor?

Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin.

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

“Ancak tövbe eden, inanan ve salih amel işleyenler müstesnadır. Bunlar cennete girerler ve hiçbir şeyde haksızlığa uğratılmazlar.”

Meryem/60

 

* Genellikle Kur’an’ı Kerim’deki azap ayetlerinden hemen sonra ‘tövbe ederlerse’[1] ya da ‘tövbe eden’ ifadeleri geçer. Böylelikle ıslah yolunun asla kimseye kapatılmadığı belirtilmiş olur.

 

* Tövbe vaciptir. Zira Allah’ın bir emridir: “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin.”[2]

 

* Gerçek tövbenin kabulü kesindir. Biz Allah’ın emriyle tövbe edelim ve O da kabul etmesin, bu mümkün değildir. “O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.”[3] “…Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.”[4]

 

* Allah hem tövbeyi kabul eder hem de çok tövbe edenleri sever. “…Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.”[5]

 

* Tövbe, güzel amel ve günahları telafi etme gayretiyle birlikte olmalıdır: “Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.”[6]

 

“Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse…”[7]

 

“Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar…”[8]

 

* Tövbe, kurtuluşun anahtarıdır: “… Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”[9]

 

* Tövbe, kötülüklerin iyiliklere dönüşmesine vesiledir: “Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir…”[10]

 

* Tövbe, yağmur yağmasının sebebidir: “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin ki, üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın.”[11]

 

* Tövbe, güzel rızıkların gönderilme sebebidir: “Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra ona tövbe edin ki sizi, belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın...”[12]

 

* Tövbe, ölümün ve azabın işaretlerinin görüldüğü anda kabul edilmez. “Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, ‘İşte ben şimdi tövbe ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir.”[13]

 

* Allah, tövbeyi kabul etmesinin yanı sıra özel bir lütufta da bulunur:

 

“… Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.”[14]

 

“Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”[15]

 

“…Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz O, onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.”[16]

 

“Ancak tövbe edip iman ederek sâlih amel işleyenler müstesna; işte onlar hiçbir zulme uğratılmadan cennete gireceklerdir.”[17]

 

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.”[18]

 

Bu ayetlerde tövbenin yanında ilahi rahmet, sevgi ve muhabbete de işaret edilmiştir.

 

* Kur’an tövbenin terk edilmesini zulüm ve helak olmak şeklinde belirtmiştir:

 

“…Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”[19]

 

“Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.”[20]

 

 


[1] - Nur, 5

[2] - Tahrim, 8

[3] - Şura, 25

[4] - Bakara, 37

[5] - Bakara, 222

[6] - Furkan, 71

[7] - Enam, 54

[8] - Bakara, 160

[9] - Nur, 31

[10] - Furkan, 70

[11] - Hud, 52

[12] - Hud, 3

[13] - Nisa, 18

[14] - Bakara, 37

[15] - Enam, 54

[16] - Tevbe, 117

[17] - Meryem, 60

[18] - Hud, 90

[19] - Hucurat, 11

[20] - Buruc, 10

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler