26 Ocak 2022 Çarşamba Saat:
06:56
28-08-2014
  

Liyakatli ve Tam Bir Ev Hanımı

Eşinizde herhangi bir kusur ya da kusurlar görseniz bile yine de umutsuzluğa kapılmayın...

Facebook da Paylaş

 

Ayetullah İbrahim Emini


Liyakatli ve tam bir ev hanımı, akıl, dindarlık, ahlâk, iffet, asalet, şeref ve güzellik gibi özelliklerinin yanı sıra, kocasıyla, çocuklarıyla ve eviyle de en iyi şekilde ilgilenen kişidir.


Koca ile iyi geçinmek, ilk bakışta küçük bir şeymiş gibi gözükür; ama çok geniş bir anlamı bulunmaktadır. Koca ile iyi geçinmek, o kadar önemlidir ki; bu, İslâm'da Allah yolunda cihat derecesinde görülmektedir.


İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:


"Kadının cihadı kocası ile iyi geçinmesidir." 1


Kadın eğer akıllı ve tedbir ehli olursa, kocasını istediği her yere götürür. Dünyasına da, âhiretine de müdahale eder. Erkeğin dünyevî huzuru da, âhiret saadeti de kadının elindedir.


Kocası ile iyi geçindiği ve onu hoş tuttuğu söylenebilecek kadın şu davranışlarda bulunur: Dinini, takvasını koruyup, dinî görevlerini yerine getirir ve kocasına yardım eder. Edeplidir, tatlı dillidir, emanete riayet eder, sır tutar, doğru sözlü, müşfik, temiz ve ahlâklıdır. Kocasına karşı sıcak ve saygılıdır. Eve geldiği zaman onu karşılayıp selâmlayarak hal hatır sorar. Evi onun için bir dinlenme yeri hâline getirir. Sorunlarda ve rahatsızlıklarda gönül almasını bilir. Kocasına karşı alçakgönüllü ve itaatkârdır, mümkün mertebe sözlerine uyar. Hasta olduğu zaman, tıpkı bir anne şefkatiyle ona bakar. Kocanın zahmetlerine ve ev için yaptıklarına teşekkür eder. Kocasından, onun güç yetiremeyeceği hiçbir şey istemez.

 

Evinde kocası için makyaj yapar ve onun için en iyi elbiselerini giyer. Kocasına karşı başka erkekleri övüp yüceltmez. Kocasını incitip kızdıracak şeyler yapmaz ve eğer kocası kızacak olursa, sükût eder ve onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışır. Eşinin meşru isteklerine karşı inatçılık sergilemekten, zorluk çıkarmaktan ve mızmızlanmaktan kaçınır.


Eğer bir yanlış yaparsa kocasından hemen özür diler. Kocası ondan özür dilerse bu özrü kabul eder. Dışarıya çıkarken ağır başlılık, vakar içerisinde ve makyajsız olarak çıkar. Yabancı erkeklerle samimi olup şakalaşmaz. Hayatın zorlukları karşısında kocasına yardımcı olur. Kocasının sağlığına, yiyeceklerine ve elbiselerine özen gösterir. İyi bir ev hanımı, sahip olduğu akıl, tedbir ve zevkle evini en iyi şekilde idare eden kadındır. Evini, temiz ve düzenli tutar. Her şeyi kendine özgü yere koyar. Aşçılıkta zevkli ve ustadır, sofraya güzel ve leziz yemekler getirir.


Ekonomik hayatta orta yola riayet eder, israftan ve bol harcamadan kaçınır. Harcanacak yerlere harcar, harcanmayacak yerlere harcama yapmaktan uzak durur. Kocasının mallarını ondan izinsiz kullanmaz. Emanete riayet eder, güvenilir ve misafirperverdir. Zeki ve beceriklidir. Hizmetçi tutmaz, evinin işlerini kendisi yapar.

 

Gerektiği kadar dikiş nakış öğrenir, bu tür işleri kendisi yapar. Çocuklarını temiz, tertipli ve düzenli tutar. Çocukların sağlığına, yiyeceğine ve onlar için gerekli olan besinlere dikkat eder. Çocuklarının hasta olmamaları için sağlık kurallarına dikkat eder, eğer hasta olurlarsa, tedavilerinde, ilâçlarının verilmesinde ve bakımlarında titizlik gösterir. Çocuk eğitimi ve terbiyesi ile ilgili kuralları bilir, çocuklarını yetiştirirken bunlardan yararlanır.

 

Çocuklarına derslerinde yardım eder, onları ahlâk ve davranışlar konusunda eğitir. Böylesi bir kadını gerçek ve seçkin bir ev hanımı olarak nitelemek mümkündür. Aşağıdaki hadislere dikkat buyurun:


İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:


"Kadının cihadı kocası ile iyi geçinmesidir." 2


İmam Cafer Sâdık (a.s) şöyle buyurmaktadır:


"Sizin içinizdeki en iyi kadınlar, güzel kokan, güzel yemek yapan, harcayacağı zaman yerli yerince harcayan, harcanmayacağı zaman harcamayan kadınlardır. Böylesi kadınlar, Allah'ın işçileridir ve Allah'ın işçilerine hüsran ve pişmanlık yoktur." 3


Adamın biri Hz. Peygamber'in (s.a.a) yanına gelerek şöyle dedi: "Karım ben eve girince beni karşılar, evden çıkınca beni uğurlar, beni üzüntülü gördüğü zaman: 'Niçin üzgünsün? Üzüntün eğer rızık ve geçim yüzündense Allah bunu üstlenmiştir. Eğer âhiretinden dolayı üzülüyorsan, Allah senin bu ihtimamını arttırsın.' der." Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:


"Allah'ın yeryüzünde işçileri vardır. Senin hanımın Allah'ın işçilerindendir. Onlara şehit ecrinin yarısı verilir." 4


Emirü'l-Müminin Ali (a.s) şöyle buyurdu:


"Sizin en iyi kadınlarınız beş gruptur. "Bu beş grup hangileridir." diye soruldu. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: İtaatkârdır, yumuşak huyludur, uyumludur, kocasını kızgın gördüğü zaman, uyumak için gözlerini kapatmadan önce kocasını razı etmiş olur, kocasının yokluğunda kendini korur. Böyle bir kadın, Allah'ın işçisidir ve Allah'ın işçisine hüsran ve ziyan yoktur." 5


Yüce Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:


"Allah kocasıyla iyi geçinmeyen ve ona gücünün yetmeyeceği şeyleri dayatan kadının yaptığı hiçbir hayırlı ameli kabul etmez. Allah'ı, kendisine gazaplı bir hâlde mülakat eder." 6


Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:


"Kocasına, hac, cihad ve ilim konusunda yardım eden kadına Allah, Hz. Eyyub'un hanımının sevabını verir." 7


Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:


"Sizlere en iyi kadını bildireyim mi? "Evet, bildirin ey Allah'ın Resulü." denildi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: Kadınların en iyisi, çocuk doğuran, kocasına sevgi ve şefkat gösteren, hicabına ve iffetine riayet eden, aile içerisinde onurlu ve otoriter, kocasına karşı ise itaatkâr olanıdır. Süsünü ve ziynetini başkasından koruyup sadece kocasına has kılandır. Kocasının sözünü dinleyip söylediklerini yerine getiren, kocasıyla yalnız kaldığında kendini ona bırakandır. Süssüz ve ziynetsiz yaşayan erkekler gibi, kocasının karşısına eski elbiselerle, süslenmeden ve ziynetsiz olarak çıkmayan kadınlardır." 8


Yüce Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:


"Sizin kadınlarınızın en kötüleri, kısır, pis, inatçı ve asi olanlardır. Yakınlarına karşı itaatkâr, kocasına karşı ise sert olan, kendisini kocasından esirgeyip başka erkeklere ilgi duyan kadınlardır." 9


Sonuç olarak şunu hatırlatmakta yarar var. Yukarıda iyi özelliklerinden söz edilen kadınlar seçkin kadınlardır. Her erkek doğal olarak eşinin bütün bu özelliklere sahip olmasını ister ve eş seçiminde de az çok bu özellikleri bulmaya çalışır. Fakat tüm bu güzel özelliklere sahip olup, bu kötü özelliklerin tümünden de uzak olan insan sayısı maalesef azdır.


Bütün kötülüklerden münezzeh olup, tüm mükemmelliklerin en yücelerine sahip olan birini, masumların dışında başka bir yerde bulmak mümkün değildir. Doğal olarak insan böyledir. Sizler, bütün kusurlardan uzak ve tam olarak mükemmel misiniz ki, böylesi bir eş bulmak istiyorsunuz. İnsan, imkân nispetinde güzelliklere sahip olan ve bu nispette de kötülüklerden uzak olan bir eş bulmak için çalışmalıdır.


Kuruntulara ve müşkülpesentliğe kapılarak evlilikten mahrum olmamalıdır. Gerekli dikkat ve araştırmadan sonra Allah'a tevekkül etmeli ve ondan kendisine iyi, mümin ve uyumlu bir eş nasip etmesini istemelidir. Evlendikten sonra eğer eşini, istediği bu özelliklere uygun bulursa, Allah'a vermiş olduğu bu büyük nimetten dolayı şükretmeli ve bunun kıymetini bilmelidir. Eğer onda herhangi bir kusur ya da kusurlar görürse, yine umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmamalı, çeşitli bahanelerle kusur ve uyumsuzluk aramaya çalışmamalı, ilâhî kadere teslim olmalı, eşinin kötülüklerini görmezden gelmeli, kendini bu mevcut duruma adapte etmeli, iyilik ve güzellikle hayatına devam etmelidir. İnsanda böylesi bir güç mevcuttur.kaynaklar:


1-Biharu'l-Envar, c.113, s. 252
2- Biharu'l-Envar, c.113, s. 252
3- Vesail, c.14, s.15
4- Vesail, c.14, s.17
5- Vesail, c.14, s.15
6- Mekarimu'l-Ahlâk, s.246
7- Mekarimu'l-Ahlâk, s.230
8- Mekarimu'l-Ahlâk, s.229
9- Mekarimu'l-Ahlâk, s.19

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler