09 Nisan 2020 Perşembe Saat:
10:36
25-03-2020
  

Mübarek Şaban Ayı Geliyor

Bu ayın en faziletli dua ve zikri istiğfardır. Bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse...

Facebook da Paylaş

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 


 

Şaban Ayının Fazilet ve Amelleri


Rivayetlerden anlaşıldığına göre, bu ayın en faziletli dua ve zikri istiğfardır, yani “Allah'tan mağfiret dilemek”tir. Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.

 

Bu ayda yarım hurmayla da olsa sadaka vermek; bunu yapan kimsenin bedenini, Allah (cehennem) ateşine haram kılar.

 

İmam Cafer Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste, İmam'a (a.s) Eecep ayının orucu hakkında sorulduğunda, o Hazret: “Neden Şaban'ın orucundan gafilsiniz?” buyurdu.


Ravi: “Ey Resulullah'ın oğlu! Şaban'dan bir gün oruç tutmanın sevabı nedir?” diye sorunca, “Cennettir, vallahi!”…

 

1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek

 

"Esteğfirullahe ve es'eluh'ut-tevbe."

 

“ Allah'tan bağışlanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim.”

 

2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek:

 

"Esteğfirullahellezî la ilahe illa huve'r-rahman'ur-rahim, el-hayy'ul-gayyûm ve etûbu ileyh."

 

“Kendisinden başka ilah olmayan; Rahman, Rahim, Diri, ve varlıkları ayakta tutan, Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum.”

 

Bazı rivayetlerde “el-Hayyu'l-Kayyûm” kelimesi “er-Rahmâ-nu'r-Rahîm” kelimesinden önce zikredilmiştir. Her ikisine de amel etmek iyidir.

 

Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri istiğfardır, yani “Allah'tan mağfiret dilemek”tir. Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.

 

3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin bedenini, Allah (cehennem) ateşine haram kılar.

 

İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste, İmam'a (a.s) recep ayının orucu hakkında sorulduğunda, o Hazret: “Neden şabanın orucundan gafilsiniz?” buyurdu.

 

Ravi: “Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, şabandan bir gün oruç tutanın sevabı nedir?” diye sorunca, “Cennettir, vallahi!” buyurdu.

 

Ravi tekrar: “Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?” diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu:

 

“Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir. Kim, şaban ayında bir sa-daka verirse, Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine ulaşır.”

 

4- Şaban ayında 1000 defa şu zikri söylemek:

 

“Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Rahim, diri ve varlıkları ayakta tutan Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum.”

 

Bu değerli amelin büyük sevabı vardır. Kim bunu yerine getirirse, bin yılın ibadeti(nin sevabı) kendisi için yazılır.

 

5- Şaban'ın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak, her rekâtında bir defa Fâtih'a ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak. Namazı bitirdikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) salâvat getirmek. Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini yerine getirir. Şaban'ın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:

 

“Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler: Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et.”

 

Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:

 

“Allah şabanın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir.”

 

6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Âl-i Muhammed'e (a.s) çok salavât getirmek

 

7- 1000 kere bu zikri söylemek:

 

La ilahe illallah

 

8- Cuma günleri Cafer-i Tayyar namazını öğleden önce kılmak (eğer bazı sebeplerden dolayı kılınmaz veya kılınamazsa Şaban Ayının 15. Günü kılınmalıdır.)

 

9- Şabanın her öğle namazından sonra ve on beşinci gecesinde İmam Zeynülabidin'den (a.s) rivayet edilen şu salâvat-ı şerifeyi okumak:

 

“Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar nübüvvetin ağacı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sürekli) uğradıkları, ilmin madeni ve vahyin Ehlibeyt'idirler.

 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar derin girdap-larda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler; o gemlilere binen kurtulur, binmeyen ise boğulur. Onlardan öne geçen (hidayet çizgisinden) dışarıya çıkar; onlardan geriye kalanın (amelleri) yok olur. Onlardan ayrılmayan ise, onlara kavuşur.

 

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar (ümmetin) sağlam kalesi, perişan ve çaresiz insanların imdatçısı, kaçanların sığınağı ve korunmak isteyenlerin koruyucusudurlar. Allah'ım Mu-hammed ve Ehlibeyt'ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut etsin, Muhammed ve Ehlibeyt'inin hakkının eda edilmesine vesile olsun; kendi güç ve kuvvetinle ey âlemlerin Rabbi!

 

Allah'ım! Muhammed'e ve haklarını (ümmetin) üzerine farz kıldığın, itaat ve velayetlerini farz ettiğin tertemiz, iyi ve seçkin Ehlibeyt'ine rahmet et. Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. İtaatinle kalbimi şen-lendir. Sana karşı yaptığım günahlarla beni rezil eyleme. Rızkını dar tuttuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaşmayı bana nasip et; zira kendi fazl u kereminden bana bolluk gösterdin; beni adaletine mazhar kıldın ve kendi gölgende beni ihya ettin.

 

(Allah'ım!) Bu ay peygamberlerinin efen-disi olan Peygamberin (Muhammed)in ayı şabandır. Öyle bir aydır ki onu rahmet ve rızana büründürdün. (Allah'ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın gece ve gündüzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece özen gösteriyor ve bu aya değer verip tazim etmekte sana karşı mütevazı olmayı yeğliyordu.

 

Allah'ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve şefaatine nail olmak için yardımcı ol. Allah'ım! Onu benim için şefaati makbul bir şefaatçi ve sana götürecek pürüzsüz bir yol karar kıl. Allah'ım! Kıyamet gününde benden razı olduğun, günahlarıma göz yumduğun, rahmet ve rızanı benim için kesinleştirdiğin, beni ebediyet yurdu ve seçkin insanların yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir halde sana kavuşuncaya kadar, Peygamber'inin izinden gitmeği bana nasip eyle.”

 

10- Merhum İbn-i Haleveyh'in rivayetine göre Emirü'l-Mu'minin'in (a.s) ve diğer Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) Şaban ayında okudukları ve “Münacat-ı Şabaniye” diye meşhur olan münacatı okumak.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler