17 Aralık 2018 Pazartesi Saat:
19:29
  

Müslüman Nüfusu

230 ülke ve bölgede yapılan anketler ile nüfus kaydı araştırması sonucunda dünyanın inanç haritası ortaya çıkarıldı.

Facebook da Paylaş

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Yapılan araştırmaya göre dünyada 10 kişiden 8'i bir dine inanıyor. Bu hesaba göre dünya nüfusunun yüzde 84'ü bir dine mensup. 7 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 32'si Hristiyan ve yaklaşık yüzde 25'i ise Müslüman.

 

Rapora göre dünyada 2,2 milyar Hristiyan (yüzde 32), 1,7 milyar Müslüman (yüzde 25), 1 milyar Hindu (yüzde 15), 500 milyon Budist (yüzde 7) ve 14 milyon Yahudi (yüzde 0,2) yaşıyor. Bunlara ek olarak Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya'da geleneksel dinlere inanan 400 milyon kişi (yüzde 6) var.

 

 

Herhangi bir dini gruba mensup olmayanların nüfusu ise 1,1 milyar (yüzde 16) olarak belirlendi. Dinsizler, Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en büyük üçüncü grubu oluşturuyor.

 

Asya-Pasifik Bölgesi, Müslüman nüfusun yüzde 62'sine ev sahipliği yapıyor. Müslümanların yüzde 20'si Ortadoğu ve Kuzey Amerika'da, yüzde 16'sı ise Sahra-altı Afrika bölgesinde yaşıyor. Avrupa'daki Müslüman nüfusu ise yalnızca yüzde 2.

 

Yahudilerin neredeyse yarısı (yüzde 44) Kuzey Amerika'da ikamet ederken diğer yarısı da (yüzde 41) Filistin'in işgal edilmiş topraklarında yaşıyor.

 

Rapor, bazı dini grupların diğer gruplara oranla daha fazla genç nüfusa sahip olduğunu gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki dini grupların üyelerinin daha genç olduğu, sanayileşmiş ülkelerdeki dini grup üyelerinin ise daha yaşlı olduğu belirlendi.

 

Dini grup üyelerinin ortalama yaşlarına bakıldığında 23 yaş ortalaması ile Müslümanlar ilk sırada, 26 yaş ortalaması ile Hindular ikinci sırada yer alıyor. Dünya nüfusunun ortalama yaşının 28 olarak belirlendiği raporda Hristiyanların yaş ortalaması 30, diğer dünya dinleri üyelerinin yaş ortalaması 32, geleneksel dinlerin üyelerinin yaş ortalaması 33, dinsizler ile Budistlerin yaş ortalaması ise 34 olarak hesaplandı. Yahudiler ise 36 yaş ortalaması ile en yaşlı grup oldu.